You are here

Προτάσεις ΕΤΕΚ για μείωση τιμής ρεύματος

23/12/2022 13:33

Το θέμα των υψηλών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, τα απροσδόκητα κέρδη παραγωγών / προμηθευτών ΑΠΕ καθώς και οι προτάσεις του ΕΤΕΚ για μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης μεταξύ της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσας Πηλείδου και αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου, υπό τον Πρόεδρο  Κωνσταντίνο Κωνσταντή, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνάντησης, το ΕΤΕΚ ενημέρωσε την Υπουργό για τις ενέργειες του σχετικά με τη μείωση του χρόνου εξέτασης αιτήσεων και σύνδεσης μικρών φ/β. Ειδική αναφορά έγινε στη βοήθεια που θα προσφέρει το ΕΤΕΚ στην ΑΗΚ, με την τοποθέτηση νέων άνεργων μηχανικών στα επαρχιακά της γραφεία οι οποίοι θα βοηθήσουν να επισπευσθεί η λειτουργία διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων σύνδεσης φ/β, κάτι που αναμένεται να μειώσει τους χρόνους ανταπόκρισης της ΑΗΚ.

Σε ότι αφορά την φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών το ΕΤΕΚ σημείωσε πως συμφωνεί επί της αρχής με την προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών για επιβολή ειδικού τέλους επί των εσόδων ιδιωτών παραγωγών /προμηθευτών ΑΠΕ σε ότι αφορά το παρελθόν.

Σε ότι αφορά το μέλλον όμως, το ΕΤΕΚ υπέδειξε πως είναι προτιμότερο να γίνουν, εκεί όπου είναι δυνατόν, επεμβάσεις στην πηγή, δείχνοντας τη ρυθμιστική απόφαση ΚΔΠ 223 του 2017 (μεταβατική αγορά).

Επί του προκειμένου το ETEK σημείωσε πως η μεταβατική αγορά η οποία ήταν μια παρέκκλιση / προσωρινή ρύθμιση, έχει εξαντλήσει το σκοπό δημιουργίας της και έχει ξεπεράσει τα λογικά χρονικά όρια προετοιμασίας των ενδιαφερομένων. Συνεπώς, ενόψει της τρέχουσας έκτακτης κατάστασης και των απροσδόκητων κερδών που δημιουργούνται  πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση και διορθώσεις και επί της μεταβατικής αγοράς (άνοιγμα της για να συμμετέχουν και άλλοι νέοι ενδιαφερόμενοι, επιβολή πλαφόν στις τιμές, αποσύνδεση της τιμής αποζημίωσης πλεονάζουσας ενέργειας από το κόστος αποφυγής, ανάκτηση κόστους που προκαλεί ο ετεροχρονισμός παραγωγής – κατανάλωσης στη μεταβατική ρύθμιση από αυτόν που τον προκαλεί κοκ).

Ένταξη νέων ΑΠΕ με διαγωνιστικές διαδικασίες

Το ΕΤΕΚ υπέδειξε πως υπό τις παρούσες περιστάσεις η ένταξη νέων ΑΠΕ με διαγωνιστικές διαδικασίες, είτε εκτός αγοράς (μειοδοτικοί διαγωνισμοί με τον ορισμό τιμής αναφοράς χαμηλότερης του κόστους αποφυγής), είτε εντός αγοράς (contracts for difference με τιμή αναφοράς την τιμή της αγοράς) είναι η ενδεδειγμένη λύση και θα βοηθήσει πολύ στη μείωση της τιμής ηλεκτρισμού ή στη συγκέντρωση χρημάτων από την Πολιτεία τα οποία θα αξιοποιηθούν για προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Συνεπώς είναι κάτι που θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα. Συναφώς το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε όπως με τη λειτουργία της αγοράς και για όσο χρόνο διατηρείται αυτή η έκτακτη κατάσταση, να αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά δικαιωμάτων CO2 από την τιμή που αποζημιώνεται η ενέργεια από ΑΠΕ στο χρηματιστήριο ηλεκτρισμού.

Γενικότερα το ΕΤΕΚ σημείωσε πως αντιλαμβάνεται τη σημασία ενός σταθερού ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου στον τομέα. Από την άλλη όμως, ειδικότερα υπό τις παρούσες συνθήκες, τόσο το κράτος, όσο και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας, να  επιδεικνύουν ευελιξία και αποφασιστικότητα και να παρεμβαίνουν έγκαιρα και με ταχύτητα εκεί και όπου απαιτούνται διορθώσεις προς όφελος του μικρομεσαίου καταναλωτή.

ΕΤΕΚ και Υπουργός συμφωνήσαν πως η αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού, η ένταξη συστημάτων αποθήκευσης, η ανάπτυξη και ένταξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο ενεργειακό ισοζύγιο, η δημιουργία και λειτουργία της αγοράς ευελιξίας αποτελούν ζητήματα θεμελιώδους σημασίας στην πράσινη μετάβαση,  στην απρόσκοπτη αύξηση μικρών φ/β συστημάτων σε στέγες για σκοπούς ιδιοκατανάλωσης και στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων. Γι’ αυτό και θα πρέπει να επιταχυνθούν.