You are here

Μέτρα Υπ. Ενέργειας για αντιμετώπιση υψηλών τιμών ενέργειας

30/09/2022 16:58

Οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ υιοθέτησαν σήμερα, μια σειρά στοχευμένων και περιορισμένων σε χρονική διάρκεια μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

Οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Ο κανονισμός εισάγει κοινά μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και τη συλλογή και αναδιανομή των πλεονασματικών εσόδων του ενεργειακού τομέα στους τελικούς πελάτες.

Μείωση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Το Συμβούλιο συμφώνησε σε εθελοντικό στόχο συνολικής μείωσης 10% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υποχρεωτικό στόχο μείωσης 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής. Τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν το 10% των ωρών αιχμής για το διάστημα 1ης Δεκεμβρίου 2022 και 31ης Μαρτίου 2023, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μειώσουν τη ζήτηση. Τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης και για τους δύο στόχους κατά την περίοδο αυτή.

Ανώτατο όριο στα έσοδα της αγοράς ηλεκτρισμού

Το Συμβούλιο συμφώνησε να περιορίσει τα έσοδα της αγοράς στα 180 ευρώ/MWh για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων, που χρησιμοποιούν τις λεγόμενες «υποπεριθωριακές» τεχνολογίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνικά και λιγνίτης. Τέτοιοι φορείς εκμετάλλευσης σημείωσαν απροσδόκητα μεγάλα οικονομικά κέρδη τους τελευταίους μήνες, χωρίς να αυξηθεί το λειτουργικό τους κόστος. Αυτό οφείλεται στο ρόλο του άνθρακα και του φυσικού αερίου ως οριακών πηγών καθορισμού των τιμών που διογκώνουν επί του παρόντος την τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το επίπεδο του ανώτατου ορίου έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την κερδοφορία των φορέων εκμετάλλευσης και να αποφεύγει την παρεμπόδιση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν μέτρα της επιλογής τους για τη συλλογή και τη διάθεση των πλεονασματικών εσόδων προς την υποστήριξη και την προστασία των τελικών πελατών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη εισήγαγαν ορισμένες ευελιξίες για να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές τους συνθήκες και τα μέτρα που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτά περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ορισμού υψηλότερου ανώτατου ορίου εσόδων, τη χρήση μέτρων που περιορίζουν περαιτέρω τα έσοδα της αγοράς, τη διαφοροποίηση μεταξύ τεχνολογιών και την εφαρμογή ορίων στα έσοδα άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των traders, μεταξύ άλλων.

Σε γραπτή δήλωση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσας Πηλείδου, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ, λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα ενισχύοντας την εργαλειοθήκη της ΕΕ, κατά τρόπο που αναγνωρίζει τις διαφορετικές αφετηρίες των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

«Ιδιαίτερα σε σχέση με την Κύπρο, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία συμπερίληψης ειδικής διάταξης για εθελοντική εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήσαμε, η οποία λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και ιδιαιτερότητες της χώρας μας», τονίζει.

«Ότι δηλαδή η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη από την υπόλοιπη ΕΕ, διαθέτει ένα μικρό σύστημα ηλεκτρισμού και είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού», προσθέτει.

Σύμφωνα με την υπουργό, με τη συμπερίληψη της διάταξης για εθελοντική εφαρμογή διαφυλάσσεται η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, εφόσον διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή, της AHK. Την ίδια ώρα, αποτρέπεται η μετακύλιση του όποιου κόστους σε καταναλωτές και επιχειρήσεις και παρέχεται, η ευχέρεια για περιορισμό τυχόν υπερκερδών από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, ακούστηκαν απόψεις σε σχέση με τον μετριασμό των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου.

«Η Κύπρος, είναι έτοιμη να συζητήσει μια πρόταση για ανώτατο όριο τιμής για το εισαγόμενο φυσικό αέριο από αγωγούς ή/και LNG στην ΕΕ και για θέσπιση, ενός κατάλληλου μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών, εφόσον δεν θα δημιουργεί ανισορροπίες στην αγορά ενέργειας», επισημαίνει η κ. Πηλείδου.

Επιπλέον, αναφέρει, «πριν προχωρήσουμε στη λήψη οποιωνδήποτε περαιτέρω μέτρων μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου, θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των υφιστάμενων μέτρων και να μελετηθούν οι επιπτώσεις, των όποιων νέων μέτρων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις».

Τέλος, σε σχέση με τις πρόσφατες διαρροές φυσικού αερίου σε Nord Stream I και II, η υπουργός εκφράζει την αλληλεγγύη της Κύπρου προς τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη - τη Δανία, τη Γερμανία και την Σουηδία. «Τέτοια περιστατικά σε ενεργειακή υποδομή της ΕΕ, προκαλούν έντονη ανησυχία και γι’ αυτό χρειάζεται η πλήρης διερεύνησή τους», καταλήγει.