You are here

Δυσαρέσκεια για τερματισμό περαιτέρω έγκρισης φωτοβολταϊκών

02/02/2023 13:11

Την έντονη δυσαρέσκεια του στην Υπουργό Ενέργειας Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, για το αίτημα των Διαχειριστών Ενέργειας για άμεσο τερματισμό της περαιτέρω έγκρισης φωτοβολταϊκών συστημάτων Net Metering, εκφράζει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ, σε επιστολή του προς την Υπουργό, ο Σύνδεσμος αναφέρεται στη γραπτή παράκληση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) προς το Υπουργείο για να τερματίσει αμέσως την περαιτέρω έγκριση φωτοβολταϊκών συστημάτων Net Metering.

Όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος, η επιβολή του πιο πάνω μέτρου θα εμποδίσει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Κύπρου, σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη όπου παρατηρούνται έντονες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας.

Δυστυχώς, σημειώνει στην επιστολή, «δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε ότι η διαχρονική αδράνεια και ανεπάρκεια των Διαχειριστών (ΔΣΜΚ και ΔΣΔ) να υλοποιήσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου τα τελευταία 15 χρόνια για την πράσινη μετάβαση, αλλά και να φέρουν εις πέρας τους όρους εντολής και στόχους της αποστολής τους που απορρέουν από την οικία Νομοθεσία, η οποία εποπτεύεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), έχει ως αποτέλεσμα τον κορεσμό του δικτύου της χώρας».

Σημειώνει επίσης πως αυτό οδήγησε στην αναγκαστική αποσύνδεση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ιδιοκατανάλωσης, για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ηλεκτρικού συστήματος.

Ο ΣΕΑΠΕΚ, αναφέρει η επιστολή προς την Υπουργό, επιθυμεί να επισημάνει για ακόμα μια φορά, ότι η προώθηση και εφαρμογή μέτρων με τη χρήση απαρχαιωμένων τεχνολογιών όπως είναι η εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεχειρισμού (ripple control), δεν μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργεία του ηλεκτρικού συστήματος, την ίδια στιγμή που νέες τεχνολογίες, όπως είναι οι έξυπνοι μετρητές (smart meters), δίνουν την ευχέρεια για έλεγχο των απομακρυσμένων συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, συμβάλλοντας στην ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Επίσης, θεωρεί ότι η υλοποίηση της πρόθεσης της Πολιτείας για εισαγωγή της νέας κατηγορίας Virtual Net Billing στο Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Ιδία Κατανάλωση θα διογκώσει το πρόβλημα κορεσμού του δικτύου με αντίκτυπο στα συστήματα ιδιοκατανάλωσης, Net Metering και Net Billing, για αυτό προτείνουμε όπως η εν λόγω πρόθεση να αναθεωρηθεί.

Εισήγηση του ΣΕΑΠΕΚ, όπως καταγράφηκε και σε πρόσφατο σημείωμα προς το ΥΕΕΒ με αφορμή το Σχέδιο Ιδιοκατανάλωσης, είναι η αξιοποίηση του όποιου αποθεματικού σε έξυπνους μετρητές το οποίο κατέχει η Διεύθυνση Δικτύων για την εγκατάσταση αυτών σε όλα τα νέα νοικοκυριά που αιτούνται για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Νet Metering.

Με αυτό τον τρόπο, αναφέρει ο Σύνδεσμος στην επιστολή του προς την Υπουργό, θα υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους Διαχειριστές και η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. 

Καταλήγοντας, ο ΣΕΑΠΕΚ απευθύνει ύστατη έκκληση όπως όλα τα πιο πάνω ληφθούν υπόψιν, έτσι ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για να μην οδηγηθεί το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας σε αδιέξοδο, να διατηρηθεί αναλλοίωτο το δικαίωμα των καταναλωτών στην ιδιοκατανάλωση, να αποφευχθεί η λήψη έκτακτων και απαρχαιωμένων μέτρων επίλυσης και να ενθαρρυνθεί η πλεύση των πολιτών προς την πράσινη μετάβαση, μέσα από την οποία και το ίδιο το κράτος θα μπορέσει να επιτύχει τις ενεργειακές του δεσμεύσεις.