You are here

Πρόστιμο… €57 για κάθε αιωνόβιο δέντρο που έκοψαν στο Μενεού

07/08/2020 07:40

Πρόστιμο που αντιστοιχεί με €57 για κάθε αιωνόβιο δέντρο που κόπηκε θα καταλήξουν να πληρώσουν οι εταιρείες που παρανόμησαν με τη μαζική αποκοπή των συστοιχιών κυπαρισσιών στην περιοχή του δήμου Δρομολαξιάς - Μενεού για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 5 MW.

Το συνολικό πρόστιμο ανέρχεται σε €10 χιλ. και επιβλήθηκε στις εταιρείες Haffneve Holding Ltd και Yiorkie Ltd, για την παράνομη αποκοπή 175 αιωνόβιων κυπαρισσιών.

Η Haffneve Holding στεγάζεται στα κεντρικά γραφεία της γνωστής εταιρείας Ζορπάς και Υιοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες εξασφάλισαν άδεια για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου σε ιδιωτικό τεμάχιο με τον ουσιώδη όρο στην άδεια, οι συστάδες αιωνόβιων κυπαρισσιών, να μην κοπούν.  Οι δυο εταιρείες όμως παρενέβησαν τους όρους εντολής του τμήματος δασών τον Οκτώβριο του 2019 για κλάδεμα και αποκορύφωση αριθμού κυπαρισσιών και προχώρησαν στην αποκοπή μεγάλου αριθμών των διατηρητέων δέντρων.

Τα κυπαρίσσια κόπηκαν ώστε να μην επισκιάζουν τα φωτοβολταϊκά – δηλαδή, για να παραχθεί η μέγιστη δυνατή ενέργεια στο συγκεκριμένο τεμάχιο από ανανεώσιμες πηγές, κόπηκαν αιωνόβια δέντρα.

Σημειώνεται επίσης ότι η περιβαλλοντική αρχή στη γνωμάτευση της έθεσε τρεις ουσιώδεις όρους κατά την κατασκευή του έργου: (α) Να διατηρηθούν και να μην κοπούν οι διατηρητέες δενδροστοιχίες κυπαρισσιών που βρίσκονται περιμετρικά της ανάπτυξης, (β) Να γίνει η λιγότερη δυνατή επέμβαση στον χώρο και οι εκχερσώσεις και οι επιχωματώσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες, και (γ) Για την κατασκευή της περίφραξης να αφεθεί απόσταση τουλάχιστον 8 μέτρα ένθεν και ένθεν από τα διατηρητέα κυπαρίσσια χωρίς κατάληψη του χώρου από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Χαλαρές ποινές για καταστροφή περιβάλλοντος

Ο διευθυντής του τμήματος δασών Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, δήλωσε στη StockWatch ότι το δικαστήριο επέβαλε στις δυο εταιρείες το μέγιστο ποσό της χρηματικής ποινής που προνοεί ο νόμος, δηλαδή €5 χιλ. στην κάθε εταιρεία.

Τόνισε επίσης ότι «επιβλήθηκαν και μια σειρά άλλων μέτρων όπως, η άμεση φροντίδα και αντικατάσταση όσων κυπαρισσιών έχουν κοπεί. Να γίνει άρδευση και λίπανση των υποβαθμισθέντων δέντρων. Άμεση φύτευση όλων των διακένων που δημιουργήθηκαν από την αφαίρεση δέντρων».

Πρόσθεσε ότι το τμήμα δασών παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για φροντίδα της δεντροστοιχίας καθώς ο τελικός στόχος είναι η ανανεωμένη και εύρωστη δεντροστοιχία στα 25 χρόνια ζωής του πάρκου.

Προχωρούν σε δεύτερο πάρκο

Στο μεταξύ οι δύο εταιρείες επεκτείνουν την παρουσία τους στην περιοχή με δεύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο γειτνιάζει με το υφιστάμενο.

Η μηχανικός του δήμου Μενεού Στέλλα Χριστοδούλου, εξήγησε ότι οι δύο εταιρείες εδώ και ένα μήνα έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες, πολεοδομική και άδεια οικοδομής, και προχωρούν στην κατασκευή δεύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου το οποίο συνορεύει με το υφιστάμενο μικρότερης όμως ισχύος.

Η κ. Χριστοδούλου διευκρίνισε επίσης ότι στη συγκεκριμένη γεωργική περιοχή επειδή γειτνιάζει με το αεροδρόμιο Λάρνακας, με βάση το τοπικό σχέδιο Λάρνακας, είναι ελάχιστες οι αναπτύξεις που μπορούν να γίνουν. Μια ανάπτυξη που επιτρέπεται είναι τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Πάντως, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής είναι οι διατηρητέες δεντροστοιχίες κυπαρισσιών, οι οποίες είναι προστατευόμενες, με βάση το Διάταγμα Προστασίας Δένδρων που εκδόθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2004, δυνάμει του Άρθρου 39(1) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Κανονιστική Διοικητική Πράξη 43/2004).

Το θέμα ανέδειξε προ μηνών η StockWatch με αποτέλεσμα να διαταχθεί έρευνα για τους χειρισμούς που έγιναν από πλευράς του κράτους.

Το αρμόδιο υπουργείο γεωργίας δεν ήταν διαθέσιμο για σχόλιο όταν ρωτήθηκε για το αποτέλεσμα της έρευνας.

Της Ηρώς Ευθυμίου