You are here

Ανησυχεί για επέμβαση στους πόρους της η ΡΑΕΚ

22/07/2021 17:42

Την έντονη διαφωνία της αναφορικά με τα τρία νομοσχέδια που αφορούν στην ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισμού και ειδικά με τις πρόνοιες για την επανασύσταση της, εκφράζει σε πολυσέλιδη επιστολή που κατέθεσε στην Βουλή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ανάγκη θέσπισης νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της, καθώς όπως υποστηρίζει, μέσω του νομοσχεδίου που ετοίμασε το υπουργείο Ενέργειας επιχειρείται η αποδυνάμωση του ρόλου της, σε μια κρίσιμη καμπή για τον τομέα της αγοράς ενέργειας, δεδομένου ότι επίκεινται η πλήρης λειτουργίας του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού και η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Περιθώριο για να πληγεί η ανεξαρτησία

Ειδικότερα, αναφέρει στην επιστολή της η ΡΑΕΚ, ότι μέσω των νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, προωθηθήκαν πρόνοιες που δεν προκύπτουν από την ευρωπαϊκή οδηγία και οι οποίες αφήνουν περιθώρια για επέμβαση στους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους της, πλήττοντας έτσι την ανεξαρτησία και την αυτονομία της.

Παράλληλα προσθέτει ότι οι πρόνοιες αυτές επηρεάζουν δυσμενώς το εργασιακό καθεστώς του υφιστάμενου προσωπικού, δημιουργώντας κλίμα αναστάτωσης, αβεβαιότητας και αστάθειας. 

Σημειώνεται ότι παρόλο που στην εισηγητική έκθεση του νομοσχέδιου για την σύσταση και λειτουργία της ΡΑΕΚ παρουσιάζεται ως εναρμονιστική οδηγία, εντούτοις δεν προκύπτει υποχρέωση, αλλά ούτε και ανάγκη για δημιουργία ξεχωριστού νόμου που να αφορά στη σύσταση και στη λειτουργία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας.

Προστίθεται ότι η ΡΑΕΚ είχε εισηγηθεί να γίνουν οι απαραίτητες εναρμονιστικές τροποποιήσεις στον υφιστάμενο νόμο για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού και να παραμείνουν ως έχουν οι πρόνοιες που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία της ΡΑΕΚ.

Επισημαίνει ωστόσο, ότι η εισήγηση δεν έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Ενέργειας με αποτέλεσμα να διαπιστώνει ότι μετά από 18 χρόνια ομαλής λειτουργίας της και της αποδεδειγμένα επιτυχημένης ρυθμιστικής πρακτικής που ακολουθεί, η οποία ήταν και σύμφωνη με το πνεύμα και το γράμμα του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, μέσω του εν λόγω νομοσχεδίου αποδυναμώνεται ουσιαστικά ο ρόλος της.

Στο πάγιο τα αποθέματα, χωρίς στήριξη σε έκτακτη ανάγκη

Ιδιαίτερη αναφορά στην επιστολή της ΡΑΕΚ προς τα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας, γίνεται όσο αφορά πρόνοια του νομοσχεδίου για την υποχρέωση μεταφοράς των αποθεμάτων του ταμείου της ΡΑΕΚ στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας, την ώρα μάλιστα που διαγράφεται πρόνοια για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ΡΑΕΚ από το κράτος σε έκτακτες περιπτώσεις.

Η ΡΑΕΚ  αναφέρει ότι είχε συμφωνήσει να καταλήγουν στο πάγιο ταμείο τα έσοδα από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλει, νοουμένου ότι το κράτος θα αναλάμβανε να καταβάλλει από το πάγιο ταμείο τα πρόστιμα που δυνατό να κληθεί να πληρώσει μελλοντικά η Αρχή, στο πλαίσιο προσφυγών για ακύρωση αποφάσεών της.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, επισημαίνεται ότι η κατάργηση του ταμείου με τα αποθέματα της ΡΑΕΚ φαίνεται να προκαλεί αναστάτωση και στο προσωπικό της Αρχής, καθώς σε αυτό το ταμείο περιλαμβάνονται και κεφάλαια που αφορούν το προσωπικό (συνταξιοδοτικά ωφελήματα, μισθοί, κλπ).

Η συζήτηση των τριών νομοσχεδίων για την ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισμού, και η κατάθεση των θέσεων των εμπλεκόμενων φορέων, αναμένεται ότι θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβρη ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ενέργειας.

Επισυνάπτεται η επιστολή.

Της Ελένης Χαραλάμπους