You are here

Προειδοποιούν με μέτρα οι οργανώσεις ΑΗΚ

30/06/2022 15:18

Την έντονη αντίθεση τους για την απόφαση της ΡΑΕΚ, να αποκλείσει την ΑΗΚ από την πρόσθετη δραστηριοποίηση της σε έργα ΑΠΕ,  εκφράζουν οι τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ, προειδοποιώντας με τη λήψη μέτρων εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις.

Σε επιστολή τους προς το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ καταγράφουν τις θέσεις των τεσσάρων οργανώσεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν στη συνάντηση που είχαν την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022.

Τονίζουν ότι η τελευταία απαράδεκτη ενέργεια της ΡΑΕΚ, για αποκλεισμό της ΑΗΚ από την πρόσθετη δραστηριοποίηση της σε έργα ΑΠΕ, αποτελεί το αποκορύφωμα σειράς ενεργειών εις βάρος της ΑΗΚ, όπως αυτές περιγράφονται στο κείμενο της απόφασης της.

Τονίζουν ότι τέτοιες ενέργειες, τόσο από την ΡΑΕΚ όσο και από Αρμόδιους Φορείς, έχουν καθηλώσει τον οργανισμό τα τελευταία χρόνια και τον οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια, με κίνδυνο να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο και στην αποστολή του, με καταστροφικές συνέπειες στους καταναλωτές και στην οικονομία του τόπου.

Επισημαίνουν ότι θα πρέπει τάχιστα η ΑΗΚ, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, που έχει την υποχρέωση του ύστατου Προμηθευτή, καθώς και την ευθύνη του ηγέτη κόστους (cost leader), να πάρει αποφάσεις, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που έχει.

Επισημαίνεται ότι με συνοπτικές διαδικασίες και ζητώντας τη συνδρομή του Γενικού Ελεγκτή, η ΑΗΚ θα πρέπει να προβεί σε έργα για αντικατάσταση Μονάδων της Δεκέλειας με ευέλικτες, πιο αποδοτικές και οικονομικότερες, να προχωρήσει στη δημιουργία και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, που θα τα εντάξει στην παραγωγή, να διασφαλίσει το δικαίωμα να αγοράζει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ και να απαιτήσει με αποφασιστικότητα τη δημιουργία αγωγού Φυσικού Αερίου προς την Δεκέλεια.

Τα πιο πάνω, επισημαίνεται, θα συμβάλουν σε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα, προς όφελος των καταναλωτών και θα προάγουν την ασφάλεια εφοδιασμού και θα έχουν το εχέγγυο της διασποράς της παραγωγής.

Επίσης, σημειώνεται ότι η ΑΗΚ θα πρέπει να δώσει τέρμα στις όποιες ενέργειες, για αποξένωση του ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ και να στελεχώσει άμεσα τον Οργανισμό με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι συντεχνίες, εισηγούνται όπως δημοσιευθούν οι θέσεις του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για αποφυγή άλλων καθυστερήσεων λόγω χρονοβόρων διαδικασιών και να απαιτηθεί η άμεση κατάθεση του στην Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, προ των θερινών διακοπών.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δοθούν οι πρέπουσες λύσεις σε όλα τα εργασιακά θέματα, που είναι ενώπιον της ΔΑΔ, να διορθωθούν προβλήματα που προέκυψαν με την εφαρμογή οριζόντιων νομοθεσιών που ψηφίστηκαν το 2012 (λόγω της οικονομικής κρίσης) και στρεβλώσεις που επέφεραν οι προσωρινές εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού, για να καλυφθούν τα κενά που παρουσιάστηκαν, έτσι που να συμπληρωθεί σωστά η Δομή του Οργανισμού και να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του.

Επίσης, καλείται η ΑΗΚ να ενεργήσει άμεσα όπως, από το κατατεθέν στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών νέο Επαγγελματικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο, εξαιρεθεί η ΑΗΚ και το προσωπικό της, ή τουλάχιστον η συμμετοχή σε αυτό να είναι προαιρετική.

«Η σοβαρότητα των θεμάτων απαιτεί να δοθούν άμεσα λύσεις, ούτως ώστε να μην αναγκαστεί το προσωπικό να προχωρήσει στη λήψη μέτρων», τονίζεται.

Την επιστολή συνυπογράφουν ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ, ο γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ο πρόεδρος της ΣΕΠΑΗΚ και ο πρόεδρος της ΣΥΒΑΗΚ.

Η απάντηση της ΡΑΕΚ

Η απάντηση της ΡΑΕΚ, ήταν άμεση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ, υποστηρίζοντας ότι η σχετική επιστολή των Συντεχνιών στηρίχθηκε σε ελλιπή και εσφαλμένη ενημέρωση.

Η ΡΑΕΚ επικρίνει τις συντεχνίες για τη δημοσιοποίηση των θέσεων τους  και για τους «απαξιωτικούς» χαρακτηρισμούς για συντεταγμένες διαδικασίες που εφαρμόζει η ΡΑΕΚ (όπως η δημόσια διαβούλευση) καθώς και για την ποιότητα του σκεπτικού με το οποίο επιδιώκει τη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού στη βάση των υποχρεώσεων της Κύπρου για την εφαρμογή του «Μοντέλου Στόχος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Ηλεκτροπαραγωγή από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 27 Μαΐου 2022 για υποβολή σχολίων, ενστάσεων ή/και παραστάσεων έως και τις 24 Ιουνίου 2022.

«Το ύφος της επιστολής και η άρνηση των Συντεχνιών να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης δημιουργεί προβληματισμό για το χρόνο που επέλεξαν να τη δημοσιοποιήσουν και το κίνητρο της ενέργειας αυτής», τονίζεται.

Επισημαίνεται ότι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και καλείται να λαμβάνει αποφάσεις η ΡΑΕΚ είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, τα θέματα εκ τις φύσεως τους πολύπλοκα και μεταξύ τους αλληλένδετα για τα οποία απαιτείται σφαιρική γνώση και συνολική αντιμετώπιση. «Αποσπασματική γνώση ή/και ερμηνεία γεγονότων ή/και ενεργειών δύναται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα», προστίθεται.

Η ΡΑΕΚ προχώρησε ήδη σε απαντητική επιστολή προς τις Συντεχνίες στην οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται και στηλιτεύονται τα σημεία που είναι αντίθετα σε μια παραγωγική διαδικασία συνεργασίας και έχουν ως μοναδικό σκοπό τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων.

Επιπρόσθετα η ΡΑΕΚ, θα προχωρήσει σε επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ στην οποία θα απαντά αναλυτικά στις απορίες των Συντεχνιών.

Όσον αφορά τους υπαινιγμούς που αφήνονται στην επιστολή και αφορούν “μη ηθικές”, παράτυπες ή παράνομες δραστηριότητες, η ΡΑΕΚ καλεί τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, να καταθέσουν άμεσα στα αρμόδια όργανα του Κράτους ή/και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλα τα στοιχεία που διαθέτουν.

Η.Ε.