You are here

Στην NKS το 85% της CTC

05/03/2008 10:55
Έληξε επιτυχώς η δημόσια πρόταση που κατέθεσε η NKS για εξαγορά μέχρι και του 100% της CTC. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, με τη λήξη της ΔΠ στις 3 Μαρτίου 2008 λήφθηκαν έντυπα αποδοχής που αντιπροσωπεύουν το 53,32% του μετοχικού κεφαλαίου της CTC. Μαζί με το ποσοστό ύψους 31,61% που κατέχει ήδη η NKS, η συμμετοχή της τελευταίας στη CTC ανέρχεται πλέον στο 84,93%.

Η NKS αποφάσισε να προχωρήσει σε οριστική δημόσια πρόταση για εξαγορά του συνόλου των μετοχών της CTC με αντίτιμο €2,50 ανά μετοχή στις 13 Δεκεμβρίου 2007.

Γ.Χ.