You are here

Άλμα καινοτομίας για την Κύπρο

22/06/2021 15:15

Άλμα στην ευρωπαϊκή κατάταξη σε ότι αφορά τον τομέα καινοτομίας κατέγραψε η Κύπρος, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες βελτιώσεις, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για το 2021.

Ο πίνακας δείχνει ότι οι επιδόσεις της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας εξακολουθούν να βελτιώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά μέσο όρο, οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας έχουν βελτιωθεί κατά 12,5% από το 2014.

Υπάρχει συνεχής σύγκλιση εντός της ΕΕ, με τις χώρες με χαμηλότερες επιδόσεις να αναπτύσσονται ταχύτερα από τις χώρες με υψηλότερες επιδόσεις, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα καινοτομίας μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2021, η τάση αυτή ισχύει και για την καινοτομία σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ έχει καλύτερες επιδόσεις από τους ανταγωνιστές της όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, η Ρωσία και η Ινδία, ενώ η Νότια Κορέα, ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία έχουν προβάδισμα στις επιδόσεις έναντι της ΕΕ.

Ο φετινός ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία βασίζεται σε αναθεωρημένο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει νέους δείκτες, για την ψηφιοποίηση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ευθυγραμμίζοντας τον πίνακα αποτελεσμάτων με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Βασικά ευρήματα

Με βάση τη βαθμολογία τους, οι χώρες της ΕΕ κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων: Πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας, χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας, χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας και χώρες με αναδυόμενες επιδόσεις καινοτομίας. 

Η Σουηδία εξακολουθεί να είναι η πρωτοπόρος καινοτομίας της ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία, τη Δανία και το Βέλγιο, με επιδόσεις καινοτομίας πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Οι ομάδες επιδόσεων τείνουν να είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένες, με τις πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας και τις χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας να βρίσκονται στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη και τις περισσότερες από τις χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας και με αναδυόμενες επιδόσεις καινοτομίας να βρίσκονται στη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη. 

Κατά μέσο όρο, οι επιδόσεις καινοτομίας της ΕΕ έχουν βελτιωθεί κατά 12,5 ποσοστιαίες μονάδες από το 2014. Οι επιδόσεις έχουν βελτιωθεί περισσότερο στην Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Λιθουανία. 

Σε πέντε κράτη μέλη σημειώθηκε βελτίωση των επιδόσεων κατά 25 ή περισσότερες ποσοστιαίες μονάδες (Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία και Λιθουανία).

Τέσσερα κράτη μέλη παρουσίασαν βελτίωση των επιδόσεων κατά 15 έως 25 ποσοστιαίες μονάδες (Βέλγιο, Κροατία, Φινλανδία και Σουηδία).

Για οκτώ κράτη μέλη, οι επιδόσεις βελτιώθηκαν μεταξύ 10 και 15 ποσοστιαίων μονάδων (Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Ισπανία).

Στα υπόλοιπα 10 κράτη μέλη σημειώθηκε βελτίωση των επιδόσεων έως και δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκρίνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ με μια επιλογή παγκόσμιων ανταγωνιστών, διαπιστώνεται ότι η Νότια Κορέα είναι η πιο καινοτόμος χώρα, με επιδόσεις κατά 36% υψηλότερες από τη βαθμολογία της ΕΕ το 2014 και κατά 21% πάνω από την ΕΕ το 2021.

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά από την Κίνα, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, τη Ρωσία και την Ινδία στον φετινό πίνακα αποτελεσμάτων, ενώ ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία έχουν προβάδισμα στις επιδόσεις έναντι της ΕΕ. 

Οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας αυξήθηκαν για 225 περιφέρειες επί συνόλου 240 περιφερειών κατά την περίοδο από το 2014 και μετά. Με την πάροδο του χρόνου, έχει σημειωθεί μια διαδικασία σύγκλισης των περιφερειακών επιδόσεων με μειούμενες διαφορές επιδόσεων μεταξύ των περιφερειών. 

Η πιο καινοτόμος περιφέρεια στην Ευρώπη είναι η Στοκχόλμη στη Σουηδία, ακολουθούμενη από την Etelä-Suomi στη Φινλανδία και την Oberbayern στη Γερμανία. Η Hovedstaden στη Δανία κατέχει την τέταρτη θέση, ενώ η Ζυρίχη στην Ελβετία κατέχει την πέμπτη θέση. 

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε: «Οι ευρωπαϊκές καινοτομίες όπως οι τεχνολογίες στο επίκεντρο των νέων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 υπήρξαν ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση της παρούσας πανδημίας. Οι βελτιωμένες επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας αποτελούν πολύ θετικό μήνυμα. Η επένδυση στην καινοτομία είναι επένδυση στην ικανότητά μας να έχουμε τεχνολογικό προβάδισμα για μια βιώσιμη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία και κοινωνία».

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Η δέσμευση της ΕΕ για καινοτομία καταδεικνύεται από τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της στον τομέα της καινοτομίας. Όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες της ΕΕ επενδύουν ολοένα και περισσότερο στην καινοτομία και το χάσμα καινοτομίας στην ΕΕ μειώνεται. Για τη στήριξη της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα προωθήσει την αριστεία και θα υποστηρίξει κορυφαίους ερευνητές και φορείς καινοτομίας ώστε να προωθήσουν τις συστημικές αλλαγές που χρειάζονται για τη διασφάλιση μιας πράσινης, υγιούς και ανθεκτικής Ευρώπης».

Η κ. Ελίζα Φερέιρα, επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, δήλωσε: «Η καινοτομία αποτελεί ολοένα και περισσότερο έναν από τους αποφασιστικούς παράγοντες για την προώθηση της ανάπτυξης και της σύγκλισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ αυτές οι σημαντικές εκθέσεις επισημαίνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα καινοτομίας, ιδίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις απόκεντρες περιφέρειες. Η αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Τα ταμεία συνοχής θα εξακολουθήσουν να προωθούν κατά τόπους έξυπνες στρατηγικές καινοτομίας».

Γ.Χ.