You are here

Αυξημένα κέρδη για την K. Kythreotis

22/04/2021 09:36

Αυξημένα κέρδη ανακοίνωσε για το 2020 η K. Kythreotis Holdings.

Το κέρδος για το έτος ανήλθε σε €1 εκατ. σε σχέση με κέρδος €398,2 χιλ. για το έτος 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε όπως προτείνει για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,01 ανά μετοχή (5,9% στην ονομαστική αξία της μετοχής).

Τα εισοδήματα της εταιρείας το 2020 αυξήθηκαν κατά €588,1 χιλ. ή 16% από €3,7 εκατ. σε €4,2 εκατ. κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης από συγκεκριμένο έργο.

Το μικτό κέρδος της εταιρείας παρουσιάζει αύξηση κατά €318,6 χιλ. ή 38% από €838,8 χιλ. σε €1,2 εκατ. ως αποτέλεσμα οικονομιών κλίμακας.

Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης καθώς και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Τα άλλα έσοδα αυξήθηκαν κατά €322,1 χιλ. ή 177% από €181,7 χιλ. σε €503,7 χιλ. λόγω αυξημένου μερίσματος από θυγατρική.

 Τα άλλα κέρδη είναι μειωμένα κατά €16,2 χιλ. ή 81% λόγω κέρδους από διάθεση επενδυτικού ακινήτου και παγίων στοιχείων κατά την περσινή περίοδο.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα έχουν μειωθεί κατά €12,8 χιλ. ή 55,6% από €23 χιλ. σε €10,2 χιλ. μείωσης των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Γ.Χ.