You are here

Εξαίρεση ΕΚ για ΔΠ προς Frou Frou

13/01/2022 13:56

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος του κ. Μιχάλη (Άλκη) Χ. Χατζηκυριάκου, να του χορηγήσει εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15(1)(β) του περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε, από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou – Frou Biscuits) Public Ltd (η ‘Εταιρεία’) που θα προκύψει συνεπεία της μεταβίβασης προς τον κ. Χατζηκυριάκο 68.357 μετοχών της Εταιρείας, που αποτελούν το 0,07% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της, τις οποίες κληρονόμησε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξαίρεση χορηγήθηκε από την ΕΚ υπό τους πιο κάτω όρους:

1. Ενόψει του ότι, με την εν λόγω απόκτηση, ο κ. Χατζηκυριάκος, θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό πέραν του 75%, θα πρέπει να προβεί, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία απόκτησης των 68.357 μετοχών, στη διάθεση τέτοιου αριθμού μετοχών της Εταιρείας σε ανεξάρτητους αγοραστές, ώστε η συμμετοχή του στην Εταιρεία να κυμαίνεται κάτω από το 75% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.

2. Να ανασταλούν τα δικαιώματα ψήφου του κ. Χατζηκυριάκου για το ποσοστό που θα κατέχει το οποίο θα υπερβαίνει το 74,99% των δικαιωμάτων ψήφου, μέχρι τη διάθεση του εν λόγω ποσοστού. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, στον κ. Χατζηκυριάκο, με απόφαση της ΕΚΚ στη συνεδρία ημερομηνίας 29.6.2021 και κατόπιν αιτήματός του, χορηγήθηκε εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15(1)(ιβ) του Νόμου, από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Εταιρείας που θα προκύψει από την ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής από την Εταιρεία του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που έχει ανακοινώσει.

Η εν λόγω εξαίρεση έχει χορηγηθεί υπό όρους συμπεριλαμβανομένου και του όρου για αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Χατζηκυριάκου για το ποσοστό που θα κατέχει το οποίο θα υπερβαίνει το 74,99% των δικαιωμάτων ψήφου ως αποτέλεσμα της επαναγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία.