You are here

Μείωση ζημιών για Amathus

20/09/2021 17:35

Μείωση των ζημιών της για το εξάμηνο του 2021 ανακοίνωσε η Amathus.

Οι ζημιές που αναλογούν στους μετόχους μειώθηκαν στις €655,6χιλ. έναντι ζημιών €2,3 εκατ. πέρσι.

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία για το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσίασαν ζημιά ύψους €653,7 χιλ. σε σχέση με ζημιά ύψους €2,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €1,6 εκατ.

Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους: 1) Στην αύξηση του μεικτού κέρδους. 2) Τις κρατικές επιχορηγήσεις ύψους €279,7 χιλ. που εισπράχτηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. 3) Στη μείωση της ζημιάς συνδεδεμένων εταιρειών κατά €457,5 χιλ. 4) Στη μείωση της ζημιάς της από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας κατά €458,6 χιλ. 5) Στη μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά €104,3 χιλ.

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €1,1 εκατ. σε σύγκριση με €518,1 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας βελτίωση ύψους €566,7 χιλ., η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από την εξυπηρέτηση εισερχόμενων τουριστικών ομάδων και εταιρικών εκδηλώσεων και από παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών φορτίων.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης των εισοδημάτων, το μεικτό κέρδος, για το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανήλθε σε €481,4 χιλ. από €143,1 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €338.269.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι τώρα δεδομένα, την αναμενόμενη αύξηση των αφίξεων τουριστών, των ταξιδιών και την αύξηση της πληρότητας των ξενοδοχείων, στα οποία το Συγκρότημα έχει συμμετοχή, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με επιφύλαξη, εκτιμούν ότι τα αναμενόμενα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2021 θα είναι κερδοφόρα σε σχέση με ζημιά το 2020.

Αύξηση ζημιών για Claridge

Όσον αφορά την Claridge, η ζημιά του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και από δραστηριότητες που τερματίστηκαν, ανήλθε σε €196,6 χιλ. έναντι ζημιάς ύψους €151,8 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ακινήτων πωλήσεις ύψους €460 χιλ. από την πλήρως θυγατρική εταιρεία ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε πωλήσεις.

Η ζημιά από εργασίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €175,5 χιλ. σε σχέση με ζημιά ύψους €131,9 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση στη ζημιά οφείλεται κυρίως στα έξοδα πωλήσεων και προώθησης ύψους €37,4 χιλ., λόγω των προμηθειών που πληρώθηκαν κατά το 2021 για την πώληση ακινήτων.

Μετά την πρόσθεση του μεριδίου ζημιάς από τη συνδεδεμένη εταιρεία Leisure Holding S.A. ύψους €6.747 (2020: ζημιά €4.820), η ζημιά πριν τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €182,2 χιλ. σε σχέση με ζημιά ύψους €136,7 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις προοπτικές, αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι τώρα δεδομένα, εκτιμά ότι τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2021, θα συνεχίσουν να είναι ζημιογόνα, άλλα το ύψος των ζημιών θα εξαρτηθεί από το ύψος των πωλήσεων ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας Amathus Vacation Ownership Limited. Σημειώνεται ότι οι τιμές πωλήσεων ακινήτων στην περιοχή που βρίσκονται τα ακίνητα της θυγατρικής εταιρείας έχουν επηρεαστεί αρνητικά λόγω του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει από τον αυξημένο αριθμό μεταπωλήσεων ακινήτων.

Γ.Χ.