You are here

Βελτίωση αποτελεσμάτων για Leptos, Πανδώρα

03/10/2022 10:01

Βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων για το εξάμηνο του 2022, ανακοίνωσαν οι εταιρείες Leptos Calypso Hotels και Πανδώρα Επενδύσεις.

Η Leptos Calypso παρουσίασε ζημιά μετά τη φορολογία που αντιστοιχεί στους μετόχους της εταιρείας ύψους €1,85 εκατ. έναντι ζημιάς ύψους €2,48 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα των πρώτων έξι μηνών του έτους 2022 για το Συγκρότημα δεν είναι αντιπροσωπευτικά για ολόκληρο το έτος, λόγω της συνεχιζόμενης Ρωσο-ουκρανικής διαμάχης εν μέρη λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και της εποχικότητας του κύκλου εργασιών των ξενοδοχείων του Συγκροτήματος. Ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών των ξενοδοχείων διεξάγεται κατά την κύρια τουριστική περίοδο που εμπίπτει στο δεύτερο εξάμηνο του λογιστικού έτους του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα έχει ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση των όρων δανειακών υποχρεώσεων της με δύο τραπεζικά ιδρύματα, ενώ οι οι συζητήσειςκαι με το τρίτο τραπεζικό ίδρυμα συνεχίζονται.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για την πρώτη εξαμηνία του 2022 ανήλθε σε €7,98 εκατ. σε σύγκριση με €1,37 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην σταδιακή λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων του συγκροτήματος μετά την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η ζημιά εργασιών του Συγκροτήματος για την πρώτη εξαμηνία του 2022, ανήλθε σε €790,54 χιλ. έναντι ζημιάς ύψους €1,35 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όσον αφορά τις προοπτικές, σημειώνεται ότι η διαμάχη Ρωσίας-Ουκρανία, επηρέασε αρνητικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τον τουρισμό, με πιθανή μείωση της τάξης του 25% στις συνολικές αφίξεις της χώρας, από τις χώρες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Τονίζεται ότι η τιμή της ενέργειας έχει εκτοξευτεί, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει επηρεαστεί αρνητικά και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις (τον Ιούλιο ο πληθωρισμός έχει αγγίξει το 10%) επηρεάζουν άμεσα τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.

Οι μελλοντικές επιπτώσεις των παραγόντων αυτών είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλέψεις και υπολογισμοί της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα. Η Διεύθυνση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ελαχιστοποιήσει οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες από τους παράγοντες αυτούς. Η Διεύθυνση δεν μπορεί να προβλέψει τα ακριβή αποτελέσματα με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεδομένου ότι η διαμάχη είναι σε εξέλιξη.

Αύξηση κερδών για Πανδώρα

Αναφορικά με την Πανδώρα Επενδύσεις, το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος ανήλθε στα €8,5 εκατ., σε σύγκριση με το καθαρό κέρδος €4,8 εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2021, εκ των οποίων €824,2 χιλ. (2021:€78 χιλ.) αφορά το συμφέρον μη ελέγχουσας συμμετοχής.

Η διαφορά κατά €3,7 εκατ. οφείλεται βασικά στις ακόλουθες αυξομειώσεις: αύξηση του μεικτού κέρδους κατά €1,8 εκατ., αύξηση των άλλων ζημιών κατά € 1,3 εκατ. λόγω πρόνοιας για αντιστροφής τόκων εισπρακτέων , μείωση στη ζημιά από αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και των άλλων συνολικών εισοδημάτων κατά € 155,1 χιλ., αύξηση των εξόδων πώλησης, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας κατά €679,8 χιλ., αύξηση στο μερίδιο κερδών των συνδεδεμένων εταιρειών και κοινοπραξιών κατά € 3,8 εκατ., αύξηση στο κέρδος από επανεκτίμηση των επενδυτικών ακινήτων κατά €3,6 χιλ., αύξηση των χρηματοδοτικών εξόδων κατά €176,7 χιλ. , μείωση των χρηματοδοτικών εξόδων επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά €42,4 χιλ., και τη μείωση της χρέωσης φορολογίας κατά € 4,6 χιλ. Ο

Το κέρδος από βασικές εργασίες ανήλθε σε €11,4 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους €7,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι αναγνωρισμένες πωλήσεις/εισοδήματα του Συγκροτήματος ανήλθαν στα €40,4 εκατ. (2021: €33, 8 εκατ.) , σημειώνοντας αύξηση κατά €6.6 εκατ. (20%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η διαφορά οφείλεται σε αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων, των οποίων η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2022 €6,5 εκατ.

Όσον αφορά τις προοπτικές, σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο και η διεύθυνση του Συγκροτήματος εκτιμούν ότι, κάτω από τις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των εργασιών του Συγκροτήματος ,την σημαντική έκθεση του σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και την αβεβαιότητα του τομέα ανάπτυξης γης , τα αναμενόμενα κατά το τρέχον έτος αποτελέσματα δυνατόν να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, των οποίων το μέγεθος των επιπτώσεων είναι δύσκολο να προϋπολογιστεί.