You are here

Σήμερα στο πάτωμα η ASP Royal

16/07/2001 08:02
Σειρά για εισδοχή στο ΧΑΚ παίρνει σήμερα η ASP Royal Holdings η τέταρτη εταιρεία που ασχολείται με τον τομέα συλλογικών στοιχημάτων. Η ASP θα εισάξει στο ΧΑΚ 25.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ που εκδόθηκαν στο κοινό στην τιμή των 40 σεντ και θα διαπραγματεύονται με κωδικό ROY.

Το Συγκρότημα ASP Royal Holdings αποτελείται από την Ιθύνουσα και δέκα 100% θυγατρικές εταιρείες των οποίων οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες έχουν ενοποιηθεί, και παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω 62 αδειούχων υποστατικών σε ολόκληρη τη Κύπρο, ενώ με βάση στοιχεία στο Ενημερωτικό Δελτίο κατείχε το 15,9% της αγοράς συλλογικών στοιχημάτων για το έτος 2000.

Ο τομέας που δραστηριοποιείται η εταιρεία παρουσιάζει ανοδική τάση κατά τα τελευταία έτη στην Κύπρο ειδικά τις ζυγές χρονιές, (π.χ. έτος 2000) λόγο του γεγονότος ότι σε αυτές τις χρονιές διεξάγονται μεγάλες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Κύπελλο με αποτέλεσμα τα ολικά στοιχήματα να είναι σαφώς αυξημένα. Στον τομέα Συλλογικών στοιχημάτων, δραστηριοποιούνται μαζί με την ASP κυρίως 6 εταιρείες, οι οποίες κατέχουν στο σύνολο τους πέραν του 90% της αγοράς Συλλογικών στοιχημάτων.

Με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, τα εισοδήματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000 ανέρχονταν στα £5.544.126 παρουσιάζοντας έτσι 203% αύξηση από τα £1.830.819 του 1999.

Τα Λειτουργικά κέρδη της εταιρείας έφτασαν τις £556.324, ποσό που ξεπερνά κατά 165% τις £209.921 του 1999, ενώ τα καθαρά κέρδη για την ίδια περίοδο ανήλθαν στις £392.868 παρουσιάζοντας αύξηση 213% σε σχέση με τις £125.513 το 1999.

Η σημαντική αύξηση στην κερδοφορία για το 2000 οφείλεται κυρίως, στην αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, λόγο της διεύρυνσης του Συγκροτήματος με τις εξαγορές των θυγατρικών εταιρειών, την ίδρυση νέων εταιρειών αλλά και με την δραστηριοποίηση νέων υποκαταστημάτων. Συγκριτικά το Συγκρότημα το 2000 λειτουργούσε 48 καταστήματα σε σχέση με 27 το 1999 ενώ στο παρών στάδιο λειτουργεί 62 με προοπτική να τα αυξήσει στα 77 μέχρι το τέλος του 2002.

Ως αποτέλεσμα, το κέρδος ανά μετοχή με βάση το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών αυξήθηκε κατά 133% από 0,96 σεντ το 1999 σε 2,24 σεντ το 2000, και με βάση τη τιμή έκδοσης των 40 σεντ, ο λόγος τιμής προς κέρδη διαμορφώνεται στις 17,9 φορές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η αυξητική τάση στην κερδοφορία θα συνεχιστεί και στο 2001, κυρίως λόγο της ενσωμάτωσης των εργασιών των ιδρυθέντων θυγατρικών για ολόκληρο το έτος και λόγο της σημαντικής αύξησης των καταστημάτων των θυγατρικών. Παράλληλα η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και η διεύρυνση των εργασιών του συγκροτήματος σε διεξαγωγή συλλογικών στοιχημάτων σε περισσότερα αθλητικά γεγονότα μετά και τη παραχώρηση της σχετικής άδειας από το Υπουργό Οικονομικών και η δραστηριοποίηση αποδοχής συλλογικών στοιχημάτων μέσω Internet αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη κερδοφορία.

Η καθαρή λογιστική αξία της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2000 ήταν £3.723.142 συμπεριλαμβανομένων των £2,85 εκ καθαρού προϊόντος της έκδοσης μέσω αμετάκλητων αιτήσεων. Η καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή, με βάση το σύνολο των 25 εκ. μετοχών ανέρχεται στα 14,9 σεντ ανά μετοχή ενώ ο λόγος τιμής προς καθαρή λογιστική αξία με βάση τα 40 σεντ τιμή έκδοσης, διαμορφώνεται στις 2,7 φορές

Τέλος, όσον αφορά την μερισματική πολιτική της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να ακολουθήσει σταθερή διανομή μερίσματος, με πρώτη καταβολή το 2002 από τα κέρδη χρήσεως του οικονομικού έτους που θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου το 2001.