You are here

Έτσι θα φέρουν επενδύσεις οι 3 βασικοί υποψήφιοι

23/01/2023 06:48

Με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, στη βάση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και του ψηφιακού και φορολογικού μετασχηματισμού, αλλά και της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στη χώρα καθώς και διεθνώς, στοχεύουν οι τρεις βασικοί υποψήφιοι για το θώκο του πρώτου πολίτη της χώρας, να προσελκύσουν νέες και ποιο ποιοτικές επενδύσεις.

Κοινή παραδοχή και των τριών επικρατέστερων υποψηφίων για την προεδρία της Δημοκρατίας, είναι ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της χώρας χρειάζεται βελτίωση, ώστε να συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και στόχευση σε τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η τεχνολογία και η εκπαίδευση.

Συλλέξαμε και σας παρουσιάζουμε τους σχεδιασμούς και το όραμα τους για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Κύπρο, όπως τους καταθέτουν οι τρεις βασικοί υποψήφιοι για την προεδρία της Δημοκρατίας, στους 100 άξονες πολιτικής του ο Αβέρωφ Νεοφύτου και στα προγράμματα διακυβέρνησης οι Αντρέας Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αβέρωφ: Μεταρρυθμίσεις για προσέλκυση επενδύσεων

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου, στους 100 άξονες πολιτικής αφιερώνει το 33ο για την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σημειώνει ότι το επενδυτικό περιβάλλον είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την ικανότητά να απαντά με ταχύτητα και ευελιξία στις προκλήσεις κάθε περιόδου.

Ο κ. Νεοφύτου προσθέτει ότι την ανταγωνιστικότητα της χώρας, την πετυχαίνουμε μέσα από την παροχή κινήτρων, την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, αλλά κυρίως, προχωρώντας διαρκώς στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Στην επόμενη μέρα της ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ επείγει η ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, αλλά και ο επενδυτικός νόμος με την ταυτόχρονη δημιουργία της μονοθυριδικής εξυπηρέτησης για τις μεγάλες αναπτύξεις.

Ο κ. Νεοφύτου, συνδέει την ανταγωνιστικότητα της χώρας με διάφορους τομείς της οικονομίας, μεταρρυθμίσεις και αποφάσεις που λήφθηκαν από την υφιστάμενη κυβέρνηση, ή ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη, τις οποίες θα ενισχύσει περαιτέρω.

Αναφέρει ότι είναι αναγκαία η φορολογική μεταρρύθμιση με τρόπο που θα αυξάνει τη διεθνή αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, ενώ εστιάζει και στο διευρυμένο μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη.

«Μαζί με τους κύριους αναπτυξιακούς άξονες της οικονομίας που συνεχίζουν να διευρύνονται, όπως ο τουρισμός, η ανάπτυξη γης και η ναυτιλία, νέοι τομείς προσθέτουν πλέον σημαντικά στο εθνικό εισόδημα όπως, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η βιομηχανία και ο τομέας τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής», εξηγεί.

Ο κ. Νεοφύτου, τονίζει ότι πλέον αναδεικνύονται μεγάλες ευκαιρίες για τη γαλάζια οικονομία, το διαμετακομιστικό εμπόριο και την υγεία, που θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε.

Σημειώνει ότι προσπάθεια εγκατάστασης της φυσικής έδρας ξένων εταιρειών στη χώρα (Headquartering) θα ενισχυθεί με επιτυχημένα κίνητρα για την προσέλκυση ξένων εταιρειών και φορολογικών κατοίκων, ενώ παράλληλα θα προωθήσει και τη λειτουργία περισσότερων επενδυτικών ταμείων (Investment Funds) στην Κύπρο.

Μαυρογιάννης: Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές

Σε τέλμα έχει οδηγηθεί ο τομέας των υπηρεσιών και οι παρεχόμενες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δείχνουν σημάδια κορεσμού, σύμφωνα με το υποψήφιο για την προεδρία Αντρέα Μαυρογιάννη.

Σημειώνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του τομέα των υπηρεσιών, του βασικότερου πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο οικονομικό μείγμα

Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του ο κ. Μαυρογιάννης, αναφέρει ότι θα εστιάσει στην προσέλκυση συγκεκριμένων παραγωγικών επενδύσεων, ώστε η Κύπρος, να καταστεί τουριστικός προορισμός σε ολόχρονη βάση και να εξελιχθεί σε διεθνές εξειδικευμένο κέντρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Όπως επίσης να επανέλθει ως αξιόπιστος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αλλά και να αποτελέσει κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Πανεπιστημιακής Αριστείας σε περιφερειακό επίπεδο.

Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές, ώστε να κατασκευαστούν πράσινες υποδομές για τη φιλοξενία κατά τη χειμερινή περίοδο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας (αθλητικών, συνεδριακών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών κλπ).

Μεταξύ άλλων στις δράσεις που θα αναλάβει είναι η ενθάρρυνση συνεργασιών με ιατρικά κέντρα του εξωτερικού και θέσπιση κινήτρων εγκατάστασής τους στην Κύπρο υπό τη μορφή περιφερειακών παραρτημάτων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας.

Η παροχή φορολογικών κίνητρων σε παρόχους υπηρεσιών για την ενθάρρυνση δημιουργίας συνεταιρισμών που θα μειώνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και η δημιουργία τεχνολογικών πάρκων σε κάθε επαρχία.

Μάλιστα υπόσχεται ότι σε κάθε τεχνολογικό πάρκο θα εργοδοτηθούν νέοι απόφοιτοι των κυπριακών Πανεπιστημίων, οι οποίοι θα εργάζονται στη βάση ετήσιων συμβολαίων ή ανά έργο, με κρατική επιδότηση ή από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ώστε να αποκτούν εργασιακή εμπειρία και στη συνέχεια να απορροφώνται σε start-ups που θα προκύπτουν από τις έρευνες των πάρκων αυτών ή να εντάσσονται πιο εύκολα στην αγορά εργασίας.

Χριστοδουλίδης: Ενίσχυση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Επαναξιολόγηση και επανασχεδιασμό της προβολής της Κύπρου ως περιφερειακού επιχειρηματικού κέντρου στη βάση του νέου οικονομικού μοντέλου, στο πλαίσιο της προώθησης του τομέα επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπόσχεται ότι θα κάνει ο υποψήφιος για την προεδρία Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Αξιοποιούμε την ανασύνταξη και μεταρρύθμιση του κράτους, τον ψηφιακό και φορολογικό μετασχηματισμό και τον σχεδιασμό για την καινοτομία και την ανάπτυξη της Κύπρου ως κόμβο τεχνολογίας και στοχεύουμε στην προσέλκυση νέων επενδύσεων με διευρυμένη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου», όπως εξηγεί.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, στο ενδεχόμενο που εκλεγεί ως πρώτος πολίτης της χώρας, θα ενισχύσει την προσπάθεια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, για προβολή της Κύπρου, συντονίζοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες συνδέσμων και άλλων φορέων.

Επίσης ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεδομένου ότι η ισχυρή εποπτεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων και για την εύρυθμη λειτουργία μιας διεθνοποιημένης αγοράς.

«Διασυνδέουμε την προώθηση της Κυπριακής κεφαλαιαγοράς με πρωτοβουλίες ανάπτυξης και διάθεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως αυτές διαμορφώνονται στα Ευρωπαϊκά ταμεία και στον Φορέα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων», όπως εξηγεί.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του αναφέρει ότι θα φροντίσει να εμπλουτιστεί η κοινωνία και η οικονομία με νέα τεχνογνωσία και με νέες δεξιότητες.