You are here

ΕΥ: Οι ευκαιρίες του Σχεδίου Ανάκαμψης

11/06/2021 10:01

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσιάστηκαν στη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης με τίτλο «Επανακαθορίζοντας το μέλλον: Μετάβαση σε μια πιο ανταγωνιστική και πράσινη οικονομία» που οργάνωσε η ΕΥ Κύπρου με τη στήριξη του ΚΕΒΕ, την Τρίτη, 8 Ιουνίου.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλείται να αξιοποιήσει πόρους ύψους 1,2 δις ευρώ που θα διατεθούν στην Κύπρο από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2026.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, υπουργοί, κρατικοί λειτουργοί και στελέχη της ΕΥ παρουσίασαν αναλυτικά τους βασικούς πυλώνες προτεραιότητας του προγράμματος, τοv Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Ενεργειακή Μετάβαση, καθώς και τους επιμέρους στόχους, όπως η τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η πράσινη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, η ενίσχυση του συστήματος υγείας και του κοινωνικού κράτους και η εμπέδωση αποτελεσματικών θεσμών.

Τα στελέχη επιχειρήσεων που παρακολούθησαν την εκδήλωση είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν και να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν από τα επιμέρους σχέδια χορηγιών που προγραμματίζει η Κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου και τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Κάδη.

Εκ μέρους της ΕΥ, την εκδήλωση προλόγισε ο Σταύρος Παντζαρής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥ Κύπρου.

Ο Σάκης Μωυσέως, Συνέταιρος και Επικεφαλής Έργων για Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα της EY Κύπρου, αναφέρθηκε στις μέγα-τάσεις (megatrends) που επανακαθορίζουν το μέλλον, και συγκεκριμένα, την τεχνολογική επανάσταση, την κλιματική αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση και τις δημογραφικές εξελίξεις, και εξήγησε πώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα βοηθήσει την Κύπρο να προσαρμοστεί στις τάσεις αυτές και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της, έτσι ώστε να προσελκύσει επενδύσεις στους παραδοσιακούς αλλά και σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, σημείωσε ότι «η ΕΥ σαν παγκόσμιος ηγέτης σε ότι αφορά έργα μετασχηματισμού είναι σε θέση μέσα από τις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει  να βοηθήσει την Κυπριακή Κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις οποιεσδήποτε προκλήσεις και να επανακαθορίσουν το μέλλον τους.»

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, αναφέρθηκε στην στρατηγική του Υπουργείου για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παρουσίασε αναλυτικά τις 19 παρεμβάσεις (επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις) που υπηρετούν το όραμα του Υπουργείου για αειφόρο, καθαρή και πράσινη Κύπρο. Ο κ. Καδής κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «Οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα που θα υλοποιήσει το ΥΓΑΑΠ αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τις επιδόσεις και γενικότερα την εικόνα της Κύπρου σε μια σειρά από τομείς που διαχρονικά η Κύπρος παρουσίαζε αδυναμίες και να συμβάλουν στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου για την υιοθέτηση ενός πιο αειφόρου μοντέλου ανάπτυξης».

Ο Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης, Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρουσίασε το σχέδιο του Υπουργείου για την μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (CO2eq) σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου για τη μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Ακολούθως, ο κ. Ανδρέας Λιζίδης, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, παρουσίασε το σχέδιο προώθησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο Πάνος Χούτρης, Διευθυντής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Κύπρου, παρουσίασε τις υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακής Μετάβασης που προσφέρει η ΕΥ, εξηγώντας γιατί είναι αναγκαία η μείωση των ρύπων μιας επιχείρησης σήμερα. Επισήμανε ότι η ΕΥ καθοδηγεί τους πελάτες της καθ’ όλη τη διαδικασία μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν το τρέχον αποτύπωμα άνθρακα, να καθορίσουν τους στρατηγικούς τους στόχους, να θεσπίσουν τις σωστές διαδικασίες και γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, παρουσίασε τη στρατηγική του Υπουργείου για μια οικονομία χαμηλών ρύπων, και αναφέρθηκε αναλυτικά στα  κίνητρα και τις χρηματοδοτήσεις του σχεδίου. Η κα. Πηλείδου τόνισε: «Η στρατηγική του Υπουργείου αποσκοπεί, πλην των άλλων, στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου μέσα από έναν αξιόπιστο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρισμού από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη και την ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας».

Ο κ. Κωνσταντίνος Πυρκεττής, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, παρουσίασε το σχέδιο για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, ενώ η κα. Μαρία Χριστοδουλίδου, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, παρουσίασε το σχέδιο εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και του εμπορίου γεωργικών προϊόντων.

Σε δεύτερη παρέμβασή του, ο Σάκης Μωυσέως, παρουσίασε τις υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού που προσφέρει η ΕΥ, που περιλαμβάνουν την χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης, εισηγήσεις για βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού πλαισίου λειτουργίας και του τεχνολογικού πλαισίου και την προετοιμασία σχεδίου δράσης.

Τέλος, ο Ανδρέας Αναστασίου, Διευθυντής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Κύπρου αναφέρθηκε σε άλλες υπηρεσίες της ΕΥ για υποστήριξη των επιχειρήσεων σε σχέση με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναφερόμενος στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Σταύρος Παντζαρής δήλωσε: «Έχουμε μπροστά μας μια μοναδική ευκαιρία για την ανάκαμψη της οικονομίας μας αλλά και τη δημιουργία ενός νέου οράματος και ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου για την Κύπρο. Τα κονδύλια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με τους πόρους των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής και τα ιδιωτικά κεφάλαια που μπορούν να κινητοποιηθούν φθάνουν τα 4.4 δις ευρώ. Για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν, και να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι τάσεις που μετασχηματίζουν σήμερα την παγκόσμια οικονομία, οι κυπριακές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν και να επαναπροσδιορίσουν το λειτουργικό τους μοντέλο».