You are here

Χ. Γεωργιάδης: Προσοχή στο θέμα των shell companies

10/08/2018 07:10

Την ανάγκη επίτευξης ισορροπίας σε ότι αφορά το θέμα των shell companies, επεσήμανε ο υπουργός οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε χθεσινές του δηλώσεις σχολιάζοντας επικείμενη οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για αυστηρότερες απαιτήσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο τύπο εταιρειών.

Η ΚΤ εξέδωσε σχετική εγκύκλιο τον Ιούνιο επισημαίνοντας ότι προτίθεται να αναθεωρήσει για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η αναθεωρημένη οδηγία περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με εταιρείες γνωστές ως «shell companies», μια από τις οποίες είναι να μην έχουν απλώς παρουσία μέσω εκπροσώπου τους που προέρχεται από λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, κάτι που θεωρείται συνηθισμένη πρακτική στον τομέα διεθνών υπηρεσιών της Κύπρου.

Έκτοτε λαμβάνει σχόλια από επηρεαζόμενους φορείς, που προβληματίζονται έντονα για τις επιδράσεις της εγκυκλίου στο μοντέλο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Κύπρου.

Με βάση στοιχεία του εφόρου εταιρειών, στο μητρώο περιλαμβάνονται και λειτουργούν στην εγχώρια αγορά δεκάδες τέτοιες εταιρείες, οι οποίες δεν διατηρούν προσωπικό, δεν έχουν συγκεκριμένες εργασίες, δεν έχουν έδρα, αλλά απλά εγγράφονται στον έφορο εταιρειών.

Ερωτηθείς σχετικά από την τηλεόραση του Sigma, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι δεν θεωρεί σωστό να σχολιάσει αποφάσεις μιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής.

Εντούτοις, ανέφερε σε γενικότερο πλαίσιο, ότι η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη θέση υπέρ της συμμόρφωσης δεν πρέπει να ταυτίζεται με απόλυτες γραφειοκρατικές προσεγγίσεις που θα στερήσουν από τον τομέα υπηρεσιών της χώρας μας, στέλνοντας αυτές τις εταιρείες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κομμάτι της πρόκλησης σε ότι αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, είπε ο κ. Γεωργιάδης, είναι και η σωστή ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης της πλήρους συμμόρφωσης της χώρας με τις υποχρεώσεις της ως κράτος από τη μια και της προσαρμογής του τομέα υπηρεσιών στα νέα δεδομένα από την άλλη, ώστε να συνεχιστεί η προοπτική, σημείωσε.

Η ΚΤ προτρέπει τα πιστωτικά ιδρύματα να αποφεύγουν να συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις με τέτοιου είδους εταιρείες ή ακόμη και να αποφεύγεται τυχόν ανανέωση των επιχειρηματικών σχέσεων.

Μέτρα για αποφυγή δευτερογενών αμερικανικών κυρώσεων

Ο υπουργός απάντησε και σε αναφορές σχετικά με αμερικανικές πιέσεις, σε ότι αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για πιέσεις αλλά για ένα ζήτημα στο οποίο η Κύπρος έχει αναλάβει τη δέσμευση συμπόρευσης ως κράτος μέλος, με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ προς κοινή κατεύθυνση και σκοπό, για την καταπολέμηση αυτού του διεθνούς προβλήματος.

«Η Κύπρος στηρίζει και δεσμεύεται από κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις άρα δεν είναι ζήτημα πιέσεων», σημείωσε, προσθέτοντας εντούτοις ότι υπάρχει ένα ειδικότερο ζήτημα που δεν αφορά τις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις αλλά την αμερικανική πολιτική.

Ανέφερε ότι η αμερικανική πολιτική δεν δεσμεύει κανένα κράτος μέλος αλλά όπως είπε, αυτό δεν σημαίνει ότι ιδιωτικοί οργανισμοί, τραπεζικοί οργανισμοί, δεν λαμβάνουν υπόψη και δεν λαμβάνουν μέτρα για να μην υπάρξει κίνδυνος δευτερογενών κυρώσεων εκ μέρους των αμερικανικών αρχών.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι στο παρελθόν υπήρχε στη χώρα μας πιο χαλαρή διαδικασία και είχε δημιουργηθεί κακό όνομα, όμως, πρόσθεσε ότι με την προσπάθεια που καταβλήθηκε από αρμόδιες αρχές, πολιτεία και ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα έχουν αλλάξει καθώς έγιναν κινήσεις εκεί όπου υπήρχαν αδυναμίες, ως καθοριζόταν και σε ξεχωριστό κεφάλαιο του μνημονίου.

Μ.Χ.