You are here

Κέντρο headquartering για εταιρείες η Κύπρος

17/08/2022 06:54

Η προσπάθεια να καταστεί η Κύπρος ελκυστικός προορισμός για εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν τα κεντρικά τους γραφεία (Headquartering) στην Κύπρο, παίρνει σάρκα και οστά με τη ψήφιση στις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, των προ-διμηνίας εξαγγελθέντων από την Κυβέρνηση, γενναιόδωρων φορολογικών κίνητρων.

Τα νέα φορολογικά κίνητρα είναι στοχευμένα στα φυσικά πρόσωπα υψηλής εξειδίκευσης και έχουν ως απώτερο σκοπό να βοηθήσουν την απόφαση μετεγκατάστασης των κεντρικών γραφείων εταιρειών στην Κύπρο. 

Ο επικεφαλής των διεθνών φορολογικών και εταιρικών υπηρεσιών της KPMG Κύπρου Κώστας Μαρκίδης, αναφέρει στη StockWatch ότι μετά και τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, το προφίλ της Κύπρου ως ιδανικός προορισμός για να ζει κανείς και να εργάζεται έχει αναβαθμιστεί σημαντικά.

Τα νέα μέτρα που έχουν ψηφιστεί σε νόμο προσφέρουν 50% φορολογική έκπτωση σε εργαζόμενους με ετήσιες απολαβές €55.000 και άνω, ενώ επεκτείνεται και η χρονική διάρκεια των μέτρων από δέκα έτη, που ισχύει σήμερα, σε δεκαεπτά έτη, αρχής γενομένης του έτους έναρξης της εργοδότησης στη Δημοκρατία.

Παράλληλα, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης, παραχωρείται αντίστοιχη απαλλαγή στους υφιστάμενους δικαιούχους με αμοιβή πέραν των €55.000, νοουμένου ότι ήταν κάτοικοι εκτός της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον δέκα συναπτών ετών πριν την έναρξη της εργοδότησης τους στη Δημοκρατία. 

Για εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τις €55.000, δίδεται στους δικαιούχους απαλλαγή της τάξεως του 20% ή ποσού ύψους €8,550 οποιοδήποτε είναι το μικρότερο.

Ο κ. Μαρκίδης αναφέρεται στην ανάγκη υιοθέτησης στοχευμένων μέτρων στο φορολογικό μας σύστημα, αναφορικά με τα Σχέδια δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (πιο γνωστά ως ESOP’s) που προσφέρουν στους εργαζόμενους τους οι πλείστες των εταιρειών του βεληνεκούς των οποίων τα κεντρικά γραφεία θα θέλαμε να προσελκύσουμε στην Κύπρο, «αφού η συμμετοχική απασχόληση αποτελεί βέλτιστη πρακτική παγκοσμίως όσον αφορά την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου προσωπικού και συνδέεται άρρητα με την αύξηση της παραγωγικότητας».

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι οι νέες ευνοϊκότερες φορολογικές ρυθμίσεις για προσέλκυση ξένων επαγγελματιών υψηλού βιοτικού επιπέδου με την παράλληλη ενίσχυση του headquartering που προωθεί η κυβέρνηση, φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα.

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, το διαδικτυακό σεμινάριο «Headquartering in Cyprus: The why and the how» που διοργάνωσε την Πέμπτη, 28 Ιουλίου, η PwC Κύπρου  συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον.

Τα στελέχη της PwC ανέλυσαν ενδελεχώς ζητήματα όπως τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα, το νομοθετικό πλαίσιο για επιχειρήσεις, την επιλογή δημιουργίας ρυθμιζόμενων οντοτήτων όπως Επενδυτικά Ταμεία, τα δεδομένα σε σχέση με την αδειοδότηση Επενδυτικών Οργανισμών και παροχή υπηρεσιών σε Crypto Assets.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό των ξένων επιχειρήσεων, από τις διαδικασίες μετανάστευσης μέχρι τις συνθήκες ζωής στην Κύπρο και τα νέα κίνητρα που εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση. Στην εκδήλωση αναλύθηκαν και οι παρεμφερείς τομείς που επηρεάζουν τη λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων όπως η κατάσταση στην αγορά ακινήτων, τα τεχνολογικά δεδομένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες ICT αλλά και οι ευρύτερες διαδικασίες που απαιτούνται για εγκαθίδρυση στη Κύπρο.

«Το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών υψηλής εξειδίκευσης για εγκατάσταση στην Κύπρο, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των πρόσφατων πρωτόγνωρων εξελίξεων, δημιουργεί αισιοδοξία ότι το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου μετεξελίσσεται σε συνάρτηση με τις πρόνοιες της μακροπρόθεσμης Στρατηγικής της κυπριακής οικονομίας «Όραμα 2035», επεσήμανε ο Συνέταιρος, Head of Headquartering and Private Wealth στην PwC Κύπρου Τόνυ Χατζηλούκας.

Της Γεωργίας Χαννή