You are here

Προ των πυλών η οδηγία για shell companies

13/08/2018 07:04

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η αναθεωρημένη οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για την παρεμπόδιση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της έκδοσης απαγορευτικών ρυθμίσεων για την παρουσία shell companies στην Κύπρο.

Εντείνονται oι προσπάθειες της ΚΤ στις επιχειρηματικές σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύει με οργανισμούς που ονομάζονται «εταιρείες κέλυφος» γιατί δεν έχουν φυσική παρουσία στο νησί, πέραν της μίσθωσης των υπηρεσιών δικηγορικών και ελεγκτικών γραφείων.

Η ΚΤ είχε εκδώσει στις 14 Ιουνίου εγκύκλιο προς όλα τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, τον παγκύπριο δικηγορικό σύλλογο, το σύνδεσμο λογιστών και προς το σύνδεσμο διεθνών επιχειρήσεων Κύπρου(CIBA) εγκύκλιο με την οποία είχε ζητήσει μέχρι τέλος Ιουλίου τα σχόλια όλων των εμπλεκομένων επί των αναθεωρημένων προνοιών της σχετικής οδηγίας.

Τα σχόλια των επηρεαζόμενων έχουν ληφθεί και αξιολογούνται ήδη από τεχνοκρατική ομάδα της ΚΤ η οποία θα ετοιμάσει σχετική έκθεση προς το διοικητικό συμβούλιο.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει εισηγήσεις των εμπλεκομένων οι οποίες ενδεχομένως να εμβολιάσουν σε κάποιο βαθμό την αναθεωρημένη οδηγία.

Όπως ανέφερε στη StockWatch o ανώτερος διευθυντής διεύθυνσης εποπτείας της ΚΤ Γιάγκος Δημητρίου στο σύνολο των σχολίων τους, τόσο οι τράπεζες, όσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι σύνδεσμοί, συμφωνούν ως προς την αναθεώρηση της οδηγίας.

Δεν υπάρχουν, πρόσθεσε, διαφορές επί της ουσίας του περιεχομένου της εγκυκλίου, παρά μόνο κάποιες λεκτικές και διευκρινιστικές εξηγήσεις.

Όλοι οι επηρεαζόμενοι, είπε, αναγνωρίζουν την άμεση ανάγκη να εξαλειφθεί το φαινόμενο της εγγραφής τέτοιων εταιρειών οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος εντείνει τις προσπάθειες της για να πείσει τις εποπτικές αρχές της Ευρώπης και κυρίως τις αντίστοιχες αμερικανικές ότι έχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο κ. Δημητρίου σημειώνει ότι επί του θέματος αυτού η ΚΤ δεν ενεργεί κατόπιν υποδείξεων τρίτων, αλλά αξιολογώντας η ίδια τους κινδύνους στη βάση των δικών της αρμοδιοτήτων προωθεί την ενίσχυση της σχετικής οδηγίες για τις shell companies.

Οι αμερικανικές εποπτικές αρχές, που, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές, δεν έχουν δικαιοδοσία στην Κύπρο, περιορίζονται σε προτροπές και όχι σε συστάσεις.  Έχουν όμως τεράστια επιρροή λόγω του ελέγχου της συμπεριφοράς των αμερικανικών τραπεζών, με τις οποίες συναλλάσσονται οι κυπριακές.

Επισημαίνεται ότι η ΚΤ έχει λάβει προτροπές από την αμερικανική ειδική μονάδα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (FinCEN) αλλά και από το γραφείο ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων (OFAC) να θωρακίσει το σύστημα από οικονομικές απειλές.

Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του ζητήματος αυτού, ο κ. Δημητρίου επεσήμανε ότι η ΚΤ θα προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους του τραπεζικού τομέα για να διαπιστώνει κατά πόσο το ρίσκο που θα λαμβάνουν οι εγχώριες τράπεζες θα συνάδει με τους κινδύνους που μπορεί να δέχονται.

Επί του θέματος ρωτήθηκε την περασμένη Παρασκευή ο υπουργός οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη επίτευξης ισορροπίας σε ότι αφορά το θέμα των shell companies.

Υπέδειξε με νόημα ότι η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη θέση υπέρ της συμμόρφωσης, δεν πρέπει να ταυτίζεται με απόλυτες γραφειοκρατικές προσεγγίσεις που θα στερήσουν από τον τομέα υπηρεσιών της χώρας μας, στέλνοντας αυτές τις εταιρείες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι από πλευράς ελεγκτικών γραφείων και αντίστοιχων δικηγορικών είχαν διατυπωθεί ευθύς μετά τη σχετική εγκύκλιο της ΚΤ ανησυχίες καθώς τα μέλη των εν λόγω συνδέσμων επηρεάζονται άμεσα.

Ο καθορισμός shell company και υποχρεώσεις

Στην εγκύκλιο που είχε σταλθεί στα εμπλεκόμενα μέρη σημειώνεται ότι «shell company» είναι οποιαδήποτε μη-δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική οντότητα η οποία πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

-Δεν διατηρεί φυσική παρουσία στην χώρα προέλευσης της.

-Δεν εκτελεί οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, με λίγη ή καθόλου ανεξάρτητη οικονομική αξία και δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει το αντίθετο.

-Είναι εγγεγραμμένη σε δικαιοδοσία που δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή στις εποπτικές αρχές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις από ανεξάρτητους λογιστές.

-Φορολογικός κάτοικος δικαιοδοσίας που θεωρείται φορολογικός παράδεισος.

Αναφέρεται ότι η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη και αυτό δεν αποτελεί η εκπροσώπηση της εταιρείας από τρίτο πρόσωπο (δικηγόρο, λογιστή, νομικό σύμβουλο), κάτι που γίνεται ευρέως στην Κύπρο.

Η ΚΤ προτρέπει τα πιστωτικά ιδρύματα να αποφεύγουν να συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις με τέτοιου είδους εταιρείες ή ακόμη και να αποφεύγεται τυχόν ανανέωση των επιχειρηματικών σχέσεων.

Διευκρινίζεται ότι οι «shell companies» που προέρχονται από μητρικές νόμιμες εταιρείες, θα εξαιρεθούν από την οδηγία.

Του Λεύκου Χρίστου