You are here

Η μακροχρόνια στρατηγική για τη ναυτιλία

12/10/2021 11:44

Τη μακροχρόνια εθνική στρατηγική για την κυπριακή ναυτιλία υπό την επωνυμία “SEA Change 2030”, παρουσίασε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης.

Η Στρατηγική επικεντρώνεται στους πυλώνες της Αειφορίας, της Εξωστρέφειας και της Προσαρμοστικότητας και περιλαμβάνει 35 στοχευμένες δράσεις με σχετικό χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης.

«Το “SEA Change 2030” θα αναπτυχθεί μέσα από τη δημιουργία μιας συνεχούς, διαδραστικής και συστηματικής διαδικασίας, ενός νέου μοντέλου προσέγγισης και λειτουργίας του Υφυπουργείου που θα στηρίξει την υλοποίηση του οράματος», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης. Ο κάθε στρατηγικός πυλώνας περιλαμβάνει αριθμό δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συνδράμουν σε μια θετική αλλαγή, ενισχύοντας τη δυναμική και εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για την κυπριακή ναυτιλία.

Σημείωσε ότι πρόκειται για μια θετική ατζέντα για την Κυπριακή Ναυτιλία που διαμορφώθηκε μέσα από πολύμηνη διαβούλευση με την παγκόσμια και εθνική ναυτιλιακή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και μέσα από εσωτερική ανάλυση και αξιολόγηση με όλα τα Στελέχη του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.  Η νέα αυτή φιλοσοφία, σημείωσε, αναμένεται να θέσει τις βάσεις για:

-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού Νηολογίου και του ναυτιλιακού μας προϊόντος.

-Αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξανόμενων απαιτήσεων της σύγχρονης ναυτιλίας, ως επίσης των υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων που προκύπτουν από τις διεθνείς και περιφερειακές οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

-Περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με άλλα κράτη, καθώς και με τις ρυθμιστικές αρχές σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

-Συνεχή διαβούλευση και επικοινωνία με τη ναυτιλιακή βιομηχανία μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας “Cyprus Open Maritime Exchange” (COME).

-Περαιτέρω ενίσχυση των επιπέδων ασφάλειας στα υπό κυπριακής σημαίας πλοία με προώθηση προληπτικών δράσεων.

-Διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για δημιουργία Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

-Επανασχεδιασμό και ενίσχυση της στελέχωσης του δικτύου των Ναυτιλιακών Γραφείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

-Παροχή ευέλικτης, άμεσης, αποτελεσματικής, και ενιαίας πελατοκεντρικής εξυπηρέτησης 24/7, όχι μόνο μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Υφυπουργείου, αλλά και με τη δημιουργία φιλικής προς τον χρήστη Ηλεκτρονικής Ναυτιλιακής Βιβλιοθήκης (e-Maritime Library) με την οποία θα παρέχεται ενημέρωση και εντοπισμός της ναυτιλιακής νομοθεσίας, καθώς και των εγκυκλίων, ανακοινώσεων και οδηγιών, ως επίσης δημιουργία “Ηλεκτρονικού Γραφείου Υποστήριξης” (e-Helpdesk) το οποίο θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής με σκοπό να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα των ναυτιλιακών εταιρειών μέσω διαδικτυακής κινητής εφαρμογής.

-Αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων με δημιουργία πλαισίου παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για θέματα κυβερνοασφάλειας

-Παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας στη ναυτιλία.

-Διασφάλιση επαρκούς κατάρτισης και δεξιοτήτων για τους ναυτικούς με προώθηση ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής κατάρτισης και ηλεκτρονικής μάθησης αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία.

-Διαμόρφωση κουλτούρας για ναυτικά, ναυτιλιακά και γαλάζια επαγγέλματα με στοχευμένες δράσεις.

-Προώθηση θαλάσσιας συνδεσιμότητας με άλλα κράτη καθώς και δημιουργία πλαισίου για πιο ασφαλή, πιο πράσινη και προσβάσιμη σε όλους ακτογραμμή.

Αύξηση ναυτιλιακών εταιρειών

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της στρατηγικής για τη ναυτιλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σημείωσε ότι καταγράφεται αυξητική τάση στην εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, οι ναυτιλιακές εταιρείες που εντάσσονται στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία δεκαετία. Από 97 εγγεγραμμένες εταιρείες το 2012, οι εταιρείες αυξήθηκαν σε 173 το 2017, αριθμώντας σήμερα, στα τρία χρόνια λειτουργίας του Υφυπουργείου, τις 275.

Επιπρόσθετα, πρόσθεσε, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός εταιρειών που προσφέρουν παρεμφερείς και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη ναυτιλία, ενώ επιδεικνύεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έλευση νέων εταιρειών.

Όσον αφορά την απασχόληση στον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα, στην Κύπρο απασχολούνται σήμερα στην ξηρά πέραν των εννέα χιλιάδων ατόμων, ενώ οι ναυτικοί που εργοδοτούνται στα υπό κυπριακής σημαίας πλοία ανέρχονται στις 55 χιλιάδες.

Ταυτόχρονα, σημείωσε, η προσέλκυση νέων εργαζομένων στα ναυτιλιακά και ναυτικά επαγγέλματα παρουσιάζει σημαντικότατη αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, οι Κύπριοι σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κύπρου και Ελλάδας διπλασιάστηκαν την τελευταία οκταετία, από 128 το 2012 στους 269 κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο, με την Κυβέρνηση να στηρίζει τις ναυτικές σπουδές με υποτροφίες και χορηγίες εκπαίδευσης ύψους €300 χιλ. ετησίως.

Σημείωσε ότι η απόφαση δημιουργίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αποδίδει καρπούς, καθώς ο κυπριακός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στην 11η θέση παγκόσμια και στην 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ξεπεράσει, για πρώτη φορά από την ένταξη μας στην ΕΕ, τα 25 εκατομμύρια σε ολική χωρητικότητα.  

Ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Υπογράμμισε ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, η ναυτιλία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτική, συνεχίζοντας να αποτελεί έναν από τους κύριους στυλοβάτες της κυπριακής οικονομίας, καθώς η συνεισφορά του τομέα κυμάνθηκε στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, στα ίδια δηλαδή επίπεδα με τα προηγούμενα έτη, δηλαδή προ της πανδημίας.