You are here

Cyta: Υπερκαλύφθηκαν απώλειες ταμείου συντάξεων

06/07/2021 17:51

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι επενδύσεις του Ταμείου Συντάξεων της Cyta σημειώνουν προκαταρκτικά θετική απόδοση κατά 2,1%, ή €13,8 εκατ., υπέρκαλύπτοντας τις περιορισμένες απώλειες που είχαν σημειωθεί το 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού.

Στο πλαίσιο της 7ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ, η Πρόεδρος του Οργανισμού  Ρένα Ρουβιθά Πάνου, που είναι επίσης Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, προέβη σε  απολογισμό των πεπραγμένων.

Αναφερόμενη στα οικονομικά αποτελέσματα για το περασμένο έτος, διευκρίνισε ότι, σε συνέχεια της εξαιρετικής επενδυτικής απόδοσης του Ταμείου για το 2019 που οδήγησε σε πλεόνασμα €57,8 εκατ. από επενδύσεις, το έτος 2020 χαρακτηρίστηκε, ως γνωστό, από πρωτοφανή μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, εξαιτίας των πρωτόγνωρων συνθηκών που επέβαλε η Πανδημία. Παρά τις απρόβλεπτες αυτές συνθήκες στις διεθνείς χρηματαγορές, το Ταμείο κατάφερε να περιορίσει σημαντικά τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις του για το 2020, σε μόνο 1,1%, ή €7,3 εκατ.

«Μεγάλης σημασίας είναι ότι αυτή η, μικρής έκτασης, αρνητική εξέλιξη που σημειώθηκε το 2020 στις επενδύσεις του Ταμείου, έχει ήδη αναστραφεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους, με αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι επενδύσεις του Ταμείου να σημειώνουν προκαταρκτικά θετική απόδοση κατά 2,1%, ή €13,8 εκατ., υπέρ-καλύπτοντας τις περιορισμένες απώλειες που είχαν σημειωθεί το 2020», σημειώνει ο οργανισμός.

Η Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η θετική αυτή εξέλιξη θα συνεχιστεί, παρά το ότι οι διεθνείς αγορές παραμένουν ευάλωτες και, σε μεγάλο βαθμό, απρόβλεπτες.

Εδραιώνεται η βιωσιμότητα του Ταμείου

Η κ. Ρουβιθά Πάνου υπογράμμισε ότι, τα τελευταία χρόνια, εδραιώνεται όλο και περισσότερο η βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεων, η διαχείριση του οποίου βασίζεται σε κανόνες ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και στην υιοθέτηση καθαρά ορθολογικών κριτηρίων, όπως είπε.

Τόνισε ότι η Διαχειριστική Επιτροπή υιοθέτησε μια συνετή επενδυτική πολιτική, αφήνοντας πίσω τις πρακτικές του παρελθόντος και θέτοντας τη διαχείριση των επενδύσεων πάνω σε αυστηρά επαγγελματική βάση.

Η κατεύθυνση αυτή, όπως σημειώνεται, ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο από τον Ιανουάριο 2020 ως αποτέλεσμα της πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή με το διορισμό του Νεοκλή Θεοδοτίδη, έμπειρου στελέχους στη χρηματοοικονομική και επενδυτική τοπική αγορά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με πλήρη διαφάνεια, σε συνέχεια δημοσίευσης της θέσης και υιοθέτησης σχετικής ανταγωνιστικής διαδικασίας από την Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.

Η κ. Ρουβιθά Πάνου αναφέρθηκε και στις προσπάθειες επίλυσης των προβληματικών επενδύσεων του παρελθόντος, που αποτελούν μια άλλη μεγάλη πρόκληση για το Ταμείο.

Ουσιαστικής σημασίας ήταν η οριστική διευθέτηση του έργου Nicosia City Mall το 2017, που απέφερε σημαντική αύξηση στην καθαρή αξία του Ταμείου.  Έκτοτε, έγινε κατορθωτή η επίλυση και άλλων πολύπλοκων επενδύσεων, καθώς και η δρομολόγηση σχεδίων δράσης που οδηγούν, όπου είναι εφικτό, στη βελτίωση της θέσης του Ταμείου και στον περιορισμό των όποιων αρνητικών εξελίξεων είχαν καταγραφεί κατά τα προηγούμενα έτη από τις εν λόγω επενδύσεις.

Η Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης και στο αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου, μιας και η προβληματική διαχείριση που είχε προηγηθεί εξακολουθεί να αντικατοπτρίζεται στο αναλογιστικό έλλειμμα, το μέγεθος του οποίου υπολογίζεται ετησίως, σύμφωνα με το εκάστοτε προεξοφλητικό επιτόκιο και άλλους εξωγενείς παράγοντες.

Όπως σημειώνεται, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών επίσης συντείνουν στη διατήρηση του ελλείμματος σε υψηλά επίπεδα.

«Ως εκ τούτου, η Cyta συνεχίζει να καταβάλλει σημαντικές ετήσιες εισφορές προς το Ταμείο, ενεργώντας με σύνεση και υπευθυνότητα προς τους ανθρώπους της. Στόχος της Cyta και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου είναι να μπορεί να καλυφθεί το έλλειμμα σε λιγότερο από δέκα χρόνια, σε αναλογιστική βάση, περίοδος που συγκρίνεται ευνοϊκά με τα 15 έτη που προνοεί η νομοθεσία, ως μέγιστο χρονικό διάστημα κάλυψης αντίστοιχων αναλογιστικών ελλειμμάτων», προστίθεται.

Η Διαχειριστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, και ιδιαίτερα τα αρνητικά επιτόκια και τη μείωση των αποδόσεων σε πολλές επενδυτικές κατηγορίες, αποφάσισε τον Μάρτιο 2020 την υιοθέτηση πιο συντηρητικών και ρεαλιστικών στόχων ως προς την αναμενόμενη απόδοση.

Η τρέχουσα Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής τροποποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2021 με κύριο μέλημα την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του Ταμείου σε επενδύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένους κινδύνους και μεγάλη πολυπλοκότητα. Στη συνέχεια υποβλήθηκε στις 12 Μαΐου 2021 στον Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, όπως προβλέπεται από το Νόμο.

Οι αναθεωρημένοι στόχοι, που συνεπάγονται χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο, ενθαρρύνουν τη συνετή διαχείριση των διαθεσίμων του Ταμείου, έτσι ώστε να θωρακιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να αποδοθούν στα Μέλη του με τη μορφή συντάξεων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Κατά τη Γενική Συνέλευση απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νίκος Κουλλαπής και ακολούθησαν παρουσιάσεις από την Νατάσα Αναστασιάδου εκ μέρους των Συμβούλων Γενικής Φύσεως Aon Solutions Cyprus Limited, τον Αγησίλαο Ηλιάδη εκ μέρους των Συμβούλων Αναλογιστών Muhanna & Co και τον Γαβριήλ Ονησιφόρου εκ μέρους των Εξωτερικών Ελεγκτών Ernst & Young Cyprus Ltd.   Στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου παρέστησαν επίσης ο Ανδρέας Νεοκλέους Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta, o Γιώργος Κολοκασίδης από τον ομώνυμο Νομικό Οίκο Γεώργιος Κολοκασίδης ΔΕΠΕ και ο Χρίστος Ακκελίδης  εκ μέρους των Συμβούλων Ειδικής Φύσεως Argus Stockbrokers Ltd.

Η κ. Ρουβιθά ευχαρίστησε τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, το Γενικό Διευθυντή κ. Νεοκλή Θεοδοτίδη και το προσωπικό του Ταμείου για τη σημαντική τους συμβολή, η Πρόεδρος κα Ρουβιθά Πάνου εξέφρασε την εκτίμησή της προς τα μέλη του Ταμείου για τη διαχρονική τους συνεισφορά στη θετική πορεία του Οργανισμού.