You are here

Σημαντικές οι οπτικές ίνες και το 5G για ψηφιακό μετασχηματισμό

07/12/2021 13:46

Η μεγάλη σημασία των οπτικών ινών και του 5G στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου τονίστηκε σε υβριδικό συνέδριο που διεξάγεται την Τρίτη στη Λευκωσία με τίτλο «5G & Fiber Optics: The way that leads Cyprus to Ιndustry 4.0!» και διοργανώνεται από την Infocom Cyprus.

Σε χαιρετισμό κατά την έναρξη του συνεδρίου ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Δρ Στέλιος Χειμώνας σημείωσε ότι «διανύουμε μια περίοδο πρωτόγνωρων συνθηκών, ως κυβερνήσεις, ως κοινωνία, ως πολίτες καθώς προσαρμόζουμε τις ζωές μας στη νέα πραγματικότητα».

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, η πανδημία όπως και κάθε κρίση μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό στόχων, βελτίωση και ανάπτυξη. Μια ευκαιρία για να οικοδομήσουμε πιο ανθεκτικές, δυναμικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες και οικονομίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες».

«Στις μέρες μας, συντελείται μια άνευ προηγουμένου επανάσταση που χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, τεχνική νοημοσύνη και υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος οφείλει να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις των καιρών διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά της μέσω ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με πυρήνες ώθησης την ψηφιακή τεχνολογία και καινοτομία», ανέφερε.

Τόνισε ότι οι ψηφιακές υποδομές συνδεσιμότητας και συγκεκριμένα τα δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων αποτελούν κινητήρια δύναμη για τις σύγχρονες οικονομίες και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

«Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες δικτύων δεν αφορά μόνο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αλλά αναμένεται να επιφέρει πολυδιάστατα οφέλη όπως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, αυξημένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προώθηση της καινοτομίας. Παράλληλα, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για συνεργασίες και συνέργειες σε αστικό, περιφερειακό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», είπε.

«Μέσω της έλευσης του 5G με τις ταχύτερες και πιο αξιόπιστες συνδέσεις και τη μαζική συνδεσιμότητα που υποστηρίζει αναδύονται τεράστιες δυνατότητες για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες μορφές και νέες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον κ. Χειμώνα, η Κύπρος έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στις ψηφιακές της υποδομές.

Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας Kαι Κοινωνίας (DESI) για το 2021, η Κύπρoς κατατάσσεται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και έχει ψηλή βαθμολογία στο δείκτη ετοιμότητας 5G έχοντας ολοκληρώσει την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος στις ζώνες 700 MHz και 3.6 GHz.

Ωστόσο, τόνισε, κύρια πρόκληση εξακολουθεί να είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων.

«Το ευρυζωνικό πλάνο της Κύπρου 2021-2025 αποτελεί τον οδικό χάρτη για να γεφυρώσει η Κύπρος το χάσμα που τη χωρίζει από τις προηγμένες ψηφιακά χώρες και να πετύχει τη μετάβαση της σε μια κοινωνία των Gigabit».

Ένα στόχο που βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με τις επιδιώξεις για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης 2030, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ προσδοκεί όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να καλύπτονται από το δίκτυο και όλες οι κατοικημένες περιοχές από 5G.

Στην Κύπρο, πρόσθεσε, την περίοδο αυτή υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις από τους τηλεπικοινωνιακούς παροχείς για την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών και την αναβάθμιση των δικτύων κινητής με τη σταδιακή εισαγωγή υπηρεσιών 5G.

Επενδύσεις που όπως τόνισε, θα διευκολυνθούν περαιτέρω καθώς μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ή το αργότερο μέχρι τις αρχές του νέου έτους αναμένεται η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εθνική μας νομοθεσία.

«Το ευρυζωνικό μας πλάνο δρα συμπληρωματικά στις προσπάθειες της αγοράς και περιλαμβάνει λεπτομερείς και στοχευμένες δράσεις αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε αστικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο οποίο έχει συμπεριληφθεί ποσό €53 εκατ. για δράσεις ευρυζωνικότητας και συνολικά €282 εκατ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας».

Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν αφενός στη διαμόρφωση ενός φιλικού προς τις ιδιωτικές εταιρείες περιβάλλοντος μέσω της άρσης των διοικητικών φραγμών και αφετέρου στην ευρεία διαθεσιμότητα και υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων προς όφελος των πολιτών και επιχειρήσεων της Κύπρου.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε, το υφυπουργείο προωθεί την επέκταση δικτύων σε υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν θεωρούνται βιώσιμες μέσω κρατικής επιδότησης ύψος €35 εκατ. Παράλληλα, είπε, θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά μέσω κουπονιού συνδεσιμότητας για εσωτερική εγκατάσταση καλωδίωσης οπτικών ινών και σύνδεση με υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων με σχέδιο που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του 2022 και να εξυπηρετήσει πέραν των 80 χιλ. νοικοκυριών.

«Η Κύπρος δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμείνει σε ρόλο θεατή στις παγκόσμιες εξελίξεις. Η πολιτεία έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού με έμπρακτο τρόπο τόσο μέσω του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και μέσω της προώθησης ζωτικών μεταρρυθμίσεων με ναυαρχίδα τη δημιουργία του υφυπουργείου», τόνισε.

«Οι ψηφιακές υποδομές κατέχουν κεντρικό ρόλο σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα. Αποτελούν προϋπόθεση για την άντληση του μέγιστου οφέλους από την αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία καθώς και καθοριστικό παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων και εταιρειών στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας. Η χώρα διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα για καθιέρωση της ως περιφερειακού ψηφιακού κόμβου μέσω κατάλληλων μεταρρυθμίσεων και στοχευμένων παρεμβάσεων, αλλά και μέσω της αγαστής και στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα πετύχουμε το στόχο για ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαΐδης στο δικό του χαιρετισμό είπε ότι η Κύπρος έχει καταφέρει να είναι ανάμεσα στις 5 ευρωπαϊκές χώρες που βελτίωσαν την επίδοσή τους με ποσοστό που ξεπερνά το 25% στο European Innovation Scoreboard 2021, με τη δεύτερη καλύτερη πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης στο Global Innovation Index 2021, η Κύπρος, σύμφωνα με τον κ. Λουκαΐδη, κατατάσσεται στην 28η θέση παγκοσμίως και στην 2η θέση στη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και Δυτικής Ασίας, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σε σχέση με το 2020.

Αναφερόμενος στην ανάγκη για επένδυση στις απαραίτητες υποδομές και δράσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, σημείωσε πως πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια στην οποία το ΙδΕΚ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, τόσο μέσα από τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας που υλοποιούνται από κυπριακές επιχειρήσεις, ερευνητικούς και άλλους φορείς στη θεματική περιοχή Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και μέσα από εξειδικευμένες δράσεις και υπηρεσίες προς το οικοσύστημα Ε&Κ.

Αναφέρθηκε στα προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ του ΙδΕΚ, τη συμμετοχή φορέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας όπως τον Ορίζοντα Ευρώπη της ΕΕ, ανακοινώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης Ε&Κ που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στα Διαρθρωτικά Ταμεία 2021 – 2027.
 
Ο κ. Λουκαΐδης είπε επίσης ότι εντός του 2022 θα λειτουργήσει το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τη μεταφορά γνώσης και τη μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων αιχμής σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
 
Ο Κώστας Αγρότης, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής, στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι οι προκλήσεις για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι πολλές αλλά ακόμα περισσότερες για τους παρόχους υπηρεσιών που αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτών των υποδομών σημειώνοντας ότι η ύπαρξη υποδομών από μόνη της δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό εκτός και αν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες να προσφέρονται προς τους πολίτες, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των υποδομών αυτών.

Αναφέρθηκε στις τάσεις της αγοράς όπως το Cloud Computing, δηλαδή την αυξανόμενη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που οδηγεί πλέον αναπόφευκτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο προς την κατεύθυνση “Everything as a Service”. Ο κ. Αγρότης είπε ότι άρχισαν και εμφανίζονται εταιρείες οι οποίες κάνουν μεγάλες επενδύσεις στη δημιουργία υποδομής Cloud στην Κύπρο με στόχο την παροχή αυτού του είδους υπηρεσιών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Αναφέρθηκε ακόμη στο Security-Cyber Security, δηλαδή την αυξητική τάση στην επένδυση στον τομέα της ασφάλειας κυρίως από μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το Block Chain.

Ο κ. Αγρότης τόνισε πως όλοι αυτοί οι τομείς δραστηριότητας προϋποθέτουν ότι οι χρήστες/πελάτες πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών εργαλείων καθώς και βασικές γνώσεις χρήσης του διαδικτύου επιπέδου ECDL.
 
Ανέφερε ότι επειδή παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε διάφορες ειδικότητες της Πληροφορικής όπως προγραμματιστές σε C, JAVA, Python, Data analysts, Project Managers, Security Officers κλπ, ο Σύνδεσμος υπέβαλε πρόταση προς το Υφυπουργείο για δημιουργία BootCamp με στόχο την επανεκπαίδευση προσωπικού με εντατικά μαθήματα από εμπειρογνώμονες στην κάθε θεματική ενότητα ώστε σε διάστημα 6 μηνών να εντάσσονται στην αγορά εργασίας.

Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του ο κ. Αγρότης είπε ότι ο πιο ορατός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο της πληροφορικής ήταν η γρήγορη μετάβαση στην τηλεργασία, σημειώνοντας ότι σχεδόν το 80% των κυπριακών οργανισμών έχουν επενδύσει σε απομακρυσμένες λύσεις στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Είπε όμως ότι λόγω των νέων επιχειρηματικών κινδύνων και των αβεβαιοτήτων της αγοράς, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη έχουν ασκήσει πολλές πιέσεις στη διαχείριση του κόστους και τις επενδύσεις. Είπε ότι η τεχνολογία έχει αποδειχθεί το κλειδί για τη διατήρηση των επιχειρήσεων στη ζωή, επιτρέποντας την απομακρυσμένη εργασία, τις ευέλικτες επιχειρήσεις και την εξωτερική ψηφιακή δέσμευση.
 
Ο Γιάννης Μενελάου, Founder – Head of Enterprise, Cyprus Blockchain Technologies, είπε ότι η παράλληλη ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και οικονομίας είναι δεδομένη και η ανάγκη για γρήγορες ταχύτητες είναι εξίσου σημαντική. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ασφάλειας και αξιοπιστίας δεδομένων και του αυτοματισμού συναλλαγών μέσα από το διαδίκτυο.

Ο κ. Μενελάου είπε ότι οι τεχνολογίες blockchain εφαρμόζονται οριζόντια και στις τεχνολογίες κινητής και διαδικτύου και αναμένουμε πως οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν αυτές οι τεχνολογίες, θα αναπτυχθούν ραγδαία.

Ανέφερε ότι για το λόγο αυτό υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με το γραφείο του Επιτρόπου Τηλεπικοινωνιών για θέματα έρευνας και καθοδήγησης για εκτέλεση ενός πιλοτικού προγράμματος για φορητότητα αριθμών. Είπε ότι αυτό είναι ένα μικρό βήμα- προπομπός για μεγαλύτερα έργα τεχνολογίας σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι έχουμε όλα τα εργαλεία και τη γνώση για να το καταφέρουμε ως χώρα.

Ο Σολωμός Κυριάκου, αντιπρόεδρος οργανωτής επιτροπής, πρόεδρος ΣΕΤΗΚ, ανέφερε ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνίων επενδύει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια για να φέρει νέα ψηφιακά δίκτυα στους καταναλωτές.

«Η πολιτεία χρειάζεται με συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου να τροφοδοτήσει περαιτέρω την τεχνολογική πρόοδο», τόνισε.

«Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στον τρόπο λειτουργίας του κυπριακού κράτους αλλά και στη ζωή των πολιτών είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας που δεν πρέπει να χάσουμε», υπογράμμισε.

Της Γεωργίας Χαννή