You are here

Μείωση κερδών για τη Λούης

23/06/2020 10:17

Μειωμένα κέρδη για το 2019 ανακοίνωσε η εταιρεία Λούης. Τα κέρδη της μειώθηκαν στα €18,2 εκ. έναντι κερδών €30,2 εκ. το 2018.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα είχε η υιοθέτηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 του νέου διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς σε σχέση με τις μισθώσεις ξενοδοχείων και άλλων ακινήτων που επέφερε επιπρόσθετη ζημιά €6,6 εκ.

Επίσης, αρνητικά επηρέασαν τα έξοδα διάσπασης και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την πώληση των πέντε ξενοδοχείων στην Ελλάδα ύψους €2,4 εκ., η αύξηση της φορολογίας ύψους €5,4 εκ. και η ζημιά από απομείωση στην αξία των πλοίων ύψους €14 εκ. Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2019 λόγω της πτώχευσης της Thomas Cook το συγκρότημα διέγραψε εισπρακτέα ύψους €0,7 εκ. στα διοικητικά έξοδα στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Θετικά στα αποτελέσματα επέδρασε το κέρδος από την αναδιάρθρωση δανεισμού της Celestyal ύψους €17 εκ.

Στα αποτελέσματα του 2018 περιλαμβάνεται κέρδος €11,3 εκ. από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού, κέρδος €1,2 εκ. που προέκυψε από την απόκτηση του επιπλέον 49% μετοχών της Celestyal, ζημιά €6,4 εκ. από απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων και ζημιά €3,4 εκ. από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος παρουσίασε αύξηση €35,4 εκ. ή 19,7% κυρίως λόγω της συμπερίληψης των αποτελεσμάτων της Celestyal για ολόκληρο το 2019 σε αντίθεση με το 2018 που ήταν από τις 13 Ιουνίου και έπειτα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόμων, φόρων, αποσβέσεων, χρεολύσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) παρουσίασαν αύξηση €6,3 εκ. που κυρίως προήλθε από τη συμπερίληψη της Celestyal στα αποτελέσματα. Τα κέρδη ανήλθαν στα €69 εκ. από €62,6 εκ.

Ο δανεισμός του συγκροτήματος παρουσιάζει μείωση €64,9 εκ.

Αναφορικά με τις προοπτικές, σημειώνεται ότι το συγκρότημα θα συνεχίσει τη δραστηριοποίηση στον τομέα των ξενοδοχείων επιδιώκοντας περαιτέρω επέκταση των εργασιών σε Κύπρο κα Ελλάδα αλλά και σε καινούριες αγορές του εξωτερικού που παρουσιάζονται ευκαιρίες διαχείρισης ή ενοικίασης ξενοδοχειακών μονάδων.

Όσον αφορά τον τομέα των κρουαζιέρων, στόχος της Celestyal είναι η εδραίωση των εργασιών της με δική της επωνυμία καθώς και η εκμετάλλευση των κρουαζιερόπλοιων ολόχρονα.

Τα αποτελέσματα του συγκροτήματος αναμένεται να επηρεαστούν από την πανδημία του κορωνοϊου.

Γ.Χ.