You are here

Ξεκινούν μεγάλες επιδοτήσεις επιτοκίων για επιχειρήσεις

06/07/2020 06:45

Ένα ακόμη σχέδιο που θα συμβάλει σημαντικά στη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων και το οποίο αφορά στην επιδότηση των επιτοκίων νέων επιχειρηματικών δανείων τίθεται σε ισχύ από σήμερα, μετά από συνάντηση των επικεφαλής τραπεζών με το αρμόδιο υπουργείο.

Η επιδότηση των επιτοκίων θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια και το κόστος για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται ότι θα ανέλθει μεταξύ €180 και €190 εκ.

Επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να γίνει μετά το πέρας της σύσκεψης μεταξύ ανώτατων στελεχών του υπουργείου οικονομικών, των μελών του ΔΣ του συνδέσμου τραπεζών αφού τα δύο μέρη θα διεξέλθουν, κάποιων τυπικών θεμάτων.

Στη σύσκεψη, που είναι προγραμματισμένη για τις 9 το πρωί στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Τράπεζας, θα συμμετέχουν ανώτατοι αξιωματούχοι του υπουργείου οικονομικών και διευθύνοντες σύμβουλοι ή άλλα ανώτατα στελέχη 10 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν αποδεχτεί συμμετοχή τους στο σχέδιο επιδότησης των επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch από στελέχη του υπουργείου και μέλη του συνδέσμου τραπεζών, μεταξύ των δύο μερών έχουν ήδη συμφωνηθεί και τυπικά όλες οι ουσιαστικές τεχνικές παράμετροι που θα διέπουν το εν λόγω σχέδιο.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο έτυχε, όπως επιβαλλόταν, τελικής έγκρισης από τη γενική διεύθυνση ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πριν από 12 μέρες.

Η επιδότηση του επιτοκίου θα είναι χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών.  Για τα δύο πρώτα χρόνια η επιδότηση του επιτοκίου από το κράτος θα ανέρχεται στο 3,5%.

Για τις ΜμΕ, το τρίτο και το τέταρτο έτος η κρατική επιδότηση του επιτοκίου θα μειωθεί στο 2% και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 1.5%.

Το σχέδιο θα καλύπτει δάνεια τα οποία εγκρίθηκαν από την 1η Μαρτίου του 2020 και όσα θα εγκριθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Εξαιρούνται τα δάνεια τα οποία έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.

Στο σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν συνάψει δάνεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Τα σχέδια των εν λόγω θεσμικών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων αναμένεται να εφαρμοστούν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα είναι πέραν του υφιστάμενου προγράμματος επιδότησης των επιτοκίων για επιχειρηματικά δάνεια.

Το ανώτατο ύψος του δανείου που θα παραχωρείται ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση και του οποίου το επιτόκιο θα τυγχάνει επιδότησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800 χιλ.

Σε ότι αφορά τα τεχνικά ζητήματα τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ υπουργείου και Τραπεζών στη βάση υποδείξεων της ΕΕ, το σχέδιο προβλέπει την υποβολή δηλώσεων από τις επιχειρήσεις με κοινό έντυπο που έχει ετοιμάσει το αρμόδιο υπουργείο και θα χρησιμοποιείται από όλες τις τράπεζες.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η συμπλήρωση βεβαίωσης από εξωτερικό λογιστή της επιχείρησης σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και σαφή πιστοποίηση ότι αυτή δεν είναι προβληματική.

Επίσης, ο διευθυντής της κάθε επιχείρησης θα συμπληρώνει σχετικό κοινό έντυπο που θα αφορά στον αριθμό του εργατικού της δυναμικού και κατά πόσο οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι έχουν λάβει, ή όχι, την τελευταία επιχορήγηση από το υπουργείο εργασίας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανέφεραν στη StockWatch ότι προσβλέπουν πως όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα υλοποιήσουν τη δέσμευση τους, όπως αυτή διατυπώθηκε στη σύσκεψη με τον ΠτΔ, για στήριξη και ανάκαμψη της οικονομίας όχι μόνο στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά θα προωθήσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης δανείων, το επιτόκιο των οποίων θα επιδοτείται από το κράτος.

Επισημαίνεται ότι κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει να διευρυνθεί ο ορισμός των βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτόν και επιχειρήσεις με μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι τριών ή και περισσότερων μηνών.

Επί του θέματος αυτού, αναμενόταν σχετική υπόδειξη από την εγχώρια εποπτική αρχή.

Σημειώνεται ότι το κράτος, στο πλαίσιο της ρευστοτικής στήριξης των επιχειρήσεων, έχει παραχωρήσει στις επιχειρήσεις εφάπαξ ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των υπαλλήλων τους, το σύνολο του οποίου υπολογίζεται περίπου στα €100 εκ.

Πρόσφατα, τέθηκε σε εφαρμογή και η επιδότηση από το κράτος του επιτοκίου στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους μεταξύ €45 και €50 εκ.

Του Λεύκου Χρίστου