You are here

CLR Inv: Ζημιές και αλλαγές ΔΣ

18/02/2010 16:28
Ζημιογόνο ήταν και το 2009 για την CLR Investment Fund παρά την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών και το λογιστικό κέρδος που προέκυψε από τη διευθέτηση δικαστικής διαμάχης με την Xenos Travel. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η εταιρεία είχε το περασμένο έτος ζημιές €1 εκ. έναντι ζημιών €34,4 εκ. το 2008.

Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα και αλλαγές στη δομή του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η μείωση των ζημιών οφείλεται κυρίως στις αποδόσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του συγκροτήματος που ήταν συνεπακόλουθο της ανόδου των τιμών αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά 45,02% και του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά 22,93% το 2009 σε σύγκριση με μείωση 77,15% και 65,50%, αντίστοιχα, το 2008.

Συγκεκριμένα οι ζημιές από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μειώθηκαν σε €494,3 χιλ. σε σύγκριση με ζημιές €25,5 εκ. το 2008, ενώ το κέρδος από ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία στις €49,9 χιλ. σε σύγκριση με ζημιές €314,4 χιλ. το 2008.

Τα εισπρακτέα μερίσματα μειώθηκαν από €1 εκ. το 2008 σε €410,3 χιλ. το 2009.

Επίσης, το μερίδιο της ζημιάς των συνδεδεμένων εταιριών αυξήθηκε σε €991,3 χιλ. το 2009 από €385,9 χιλ. το 2008. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις ζημιές συνδεδεμένης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων σε Κύπρο και Ρουμανία, οι οποίες προέκυψαν από τις επανεκτιμήσεις των ακινήτων στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, η εταιρεία αναφέρεται και στη διευθέτηση της δικαστικής απόφασης στην αγωγή Αρ. 11093/04, η οποία προνοούσε την ανάληψη χρέους ύψους €3 εκ. προς την Xenos Travel Public Ltd, ως τελική και οριστική εξόφληση οποιασδήποτε απαίτησης προς την εταιρεία.

Η ιθύνουσα εταιρεία είχε συμπεριλάβει σχετική λογιστική πρόβλεψη στους λογαριασμούς της για ολόκληρο το ποσό και σε συνέχεια της αναφερόμενης διευθέτησης προέκυψε μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους €1 εκ.

Τα λειτουργικά έξοδα του συγκροτήματος μειώθηκαν από €1,4 εκ. το 2008 σε €797 χιλ. το 2009 κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων διαχείρισης, επαγγελματικών αμοιβών και δικηγορικών εξόδων.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα αυξήθηκαν σε €944,1 χιλ. από €719,3 χιλ. το 2008 παρόλο που ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά €3,5 εκ. περίπου το 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αναγνώριση συναλλαγματικής διαφοράς ύψους €380,2 χιλ. που προκύπτει από την μετατροπή τραπεζικών υπολοίπων σε ξένο συνάλλαγμα στο νόμισμα παρουσίασης.

Η οφειλή ύψους €9,1 εκ. εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την θυγατρική εταιρεία Europrofit Capital Investors Public Ltd παραμένει σε εκκρεμότητα. Η εκδίκαση της αγωγής της θυγατρικής εταιρείας ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2003 εναντίον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ανάκτηση του ποσού αυτού είναι ορισμένη στα μέσα του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν νομικών συμβουλών, θεωρεί ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες επιτυχίας.

Όσον αφορά τις προοπτικές της εταιρείας για το 2010, αναφέρεται ότι θα εξαρτηθούν τόσο από την πορεία των Χρηματιστηρίων Αξιών Κύπρου και Αθήνας όσο και από την πορεία των επιχειρηματικών συμμετοχών σε μη εισηγμένες εταιρείες.

Αλλαγές

Όσον αφορά τις αλλαγές στο ΔΣ, ανακοινώθηκε ότι έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των κ.κ Κώστα Τουμπουρή από το αξίωμα του Προέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και Νεοκλή Λυσάνδρου από το αξίωμα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίοι αποχωρούν λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ανακοινώθηκε ο διορισμός του κ. Ανδρέα Ζαχαρίου και της κυρίας Αναστασίας Τσόκκου, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ο διορισμός θα ισχύει μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας.

Γ.Χ.