You are here

ΕΚ: Πρόστιμα £75 χιλ. σε τρεις εταιρείες

25/08/2006 16:03
Την επιβολή διοικητικών προστίμων στις εταιρείες D.H. Cyprotels, Libra Holidays και Astarti Development αξίας £75 χιλ. αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τη μη συμπερίληψη σημαντικών στοιχείων στα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, η ΕΚ αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο £35 χιλ. στην D.H. Cyprotels αναφορικά με παραβάσεις του άρθρου 68 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2005, σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Διοικητικό πρόστιμο £35 χιλ. αναφορικά με παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επεβλήθη και στην εταιρεία Libra Holidays. Αναλυτικότερα, η ΕΚ ανακοίνωσε ότι για το έτος που έληξε στις 31.10.2002, επιβάλλεται διοικητική κύρωση ύψους £5 χιλ., για το έτος που έληξε 31.10.2003 πρόστιμο £10 χιλ. και για το έτος που έληξε 31.10.2004 κύρωση £20 χιλ.

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση της ΕΚ, πρόστιμο £5 χιλ. για παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επιβάλλεται και στην Astarti Development.

Σύμφωνα με την ΕΚ, οι κυρώσεις στις εταιρείες αυτές επιβλήθηκαν λόγω της μη συμπερίληψης και γνωστοποίησης στις οικονομικές τους καταστάσεις, σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών, όπως:

-της μη ενοποίησης της εταιρείας Cinolinks Enterprises Ltd, στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών D.H. Cyprotels Public Ltd και Libra Holidays Group Public Ltd για τα έτη 2002-2004

-της μη γνωστοποίησης στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών D.H. Cyprotels Public Ltd και Libra Holidays Group Public Ltd για τα έτη 2002-2004, υποθηκών και εγγυήσεων απεριόριστου ποσού, και στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας Libra Holidays Group Public Ltd για τα έτη 2003-2004, ενεχυρίασης μετοχών, προς όφελος της εταιρείας Cinolinks Enterprises Ltd, και

-της μη γνωστοποίησης στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας Astarti Development Public Co Ltd για το έτος 2004, υποθήκης και εγγύησης απεριόριστου ποσού, προς όφελος της εταιρείας Cinolinks Enterprises Ltd.

Η διαπίστωση των παραβάσεων, προέκυψε μετά από έρευνα της Επιτροπής στις τρεις εταιρείες, ενώ η ΕΚ αποφάσισε όπως παραπέμψει τα ευρήματα της έρευνας στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με σκοπό να εξετάσει τυχόν ευθύνες των ελεγκτών των τριών εταιρειών για παραβάσεις σε σχέση με τη μη τήρηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις των τριών εταιρειών για τα έτη 2000-2004.

γχ