You are here

ΕΚ: Πρόστιμο €20 χιλ. σε ΔΣ Prochoice

24/11/2009 14:40
Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €20 χιλ. επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε 4 μέλη του ΔΣ της εταιρείας A.L. Prochoice για παράβαση άρθρου του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι κ.κ. Ανδρέας Λεωνίδου, Στέφανος Χαϊλής, Στέλιος Κοιλιάρης και Γιώργος Τσαγγαράς, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που υπέγραψαν το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2007 προς τους μετόχους της CPI Holdings έχουν ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 21 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι τα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παρείχαν ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες ως προς ουσιώδες στοιχείο του εγγράφου, καθότι, ενώ στο Έγγραφο γινόταν ρητή αναφορά ότι η εταιρεία θα ασκούσε το δικαίωμα εξαγοράς, εντούτοις δεν το έπραξε. Η πρόθεση της εταιρείας να ασκήσει ή όχι το δικαίωμα εξαγοράς θεωρείται από την Επιτροπή ως ουσιώδες στοιχείο/πληροφορία καθότι ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά και επηρεάζει την απόφαση τους για την αποδοχή ή μη της δημόσιας πρότασης.

Η Επιτροπή αποφάσισε δυνάμει της εξουσίας που της παρέχεται από το άρθρο 46 του Νόμου, όπως επιβάλει σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διοικητικό πρόστιμο ύψους €5 χιλ. για παράβαση του άρθρου 21 του Νόμου.

Για τον καθορισμό του ύψους των διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 21 στο άρθρο 46 του Νόμου, ήτοι €341,720.

Ακόμη, λήφθηκε υπόψη η βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.

Γενικά, η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου, διασφαλίζει την επαρκή προστασία των συμφερόντων των κατόχων τίτλων εταιρειών, ιδίως των κατόχων μειοψηφούσων συμμετοχών, όταν οι εταιρείες αυτές αποτελούν αντικείμενο δημόσιας πρότασης εξαγοράς ή μεταβίβασης του ελέγχου τους.

Τέλος, λήφθηκε υπόψη η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του προτείνοντος για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα του εγγράφου της δημόσιας πρότασης.

Γ.Χ.