You are here

Επένδυση σε δεξιότητες, τεχνολογία για διαχείριση έργων

15/03/2023 06:54

Την άμεση ανάγκη για προσαρμογή στις γρήγορες αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω νέων τεχνολογιών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τάσεων στις αγορές, τονίζει η δεύτερη έρευνα της KPMG για τον τομέα διαχείρισης έργων στην Κύπρο.

Η μελέτη που εξετάζει επίσης τα στοιχεία τάσεων, υπογραμμίζει ότι είναι «κλειδί» για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων η αλλαγή στις δραστηριότητες διαχείρισης.

Σημείο αιχμής για την υφιστάμενη διαχείριση έργων, είναι η αλλαγή στη διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων πολιτισμικών αλλαγών, ώστε να διαφυλαχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καταστεί βιώσιμο.

Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα, η επένδυση σε εξειδικευμένες μεθοδολογίες και σε δεξιότητες από τους οργανισμούς, οδήγησε στην ολοκλήρωση περισσότερων έργων το 2022 σε σύγκριση με το 2021.

Αξιολόγηση υφιστάμενου τοπίου

Κληθέντες να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο από το σημερινό τοπίο, το οποίο απορρέει από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, τις υψηλές πληθωριστικές τάσεις, τον ουκρανικό πόλεμο και την αύξηση των τιμών καυσίμων, το 62% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι τα έργα τους καθυστέρησαν λόγω των αργοπορημένων παραδόσεων εξαρτημάτων και υλικών IT.

Το σκηνικό συμπλήρωσαν ακόμη οι αυξήσεις στις τιμές κατασκευαστικών υλικών.

Χαμηλότερης έντασης ήταν οι επιπτώσεις στη διεξαγωγή έργων λόγω της πανδημίας για το 34% των ερωτηθέντων, ενώ για το 41% οι επιπτώσεις ήταν μέτριες. Σε σύγκριση με την πρώτη έρευνα για τη διαχείριση έργων, πτώση σημειώθηκε μόνο στο ποσοστό εταιρειών που αντιμετώπισαν μέτριας έντασης επιπτώσεις στα έργα τους.

Σημαντική ήταν και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διαχείριση έργων, λόγω των lockdown, καθώς το 88% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε το MS Teams, το 64% το SharePoint και το 27% το Confluence.

Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων αυξήθηκε σημαντικά για το 43% των επιχειρήσεων, ελαφρώς για το 28%, ενώ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα για το 27%.

Πρωτιά για τα έργα μετασχηματισμού

Όσον αφορά το είδος των έργων που διαχειρίστηκαν οι συμμετέχοντες, το 84% ασχολήθηκε με έργα μετασχηματισμού, το 74% με έργα βελτίωσης, ενσωμάτωσης και αυτοματοποίησης και το 50% με τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπειρίας.

Ποσοστό 32% ασχολήθηκε με την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων με τεχνολογίες βασισμένες στο cloud, το 27% ασχολήθηκε με αναβάθμιση υποδομών, το 25% με τη μείωση του κόστους και το 21% με τον οργανωτικό επανασχεδιασμό.

Προκλήσεις

Η έρευνα σημειώνει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη διαχείριση έργων όπως ο αυξημένος βαθμός περιπλοκότητας, ένα αποτέλεσμα των επιχειρησιακών μετασχηματισμών σε ότι αφορά συστήματα, διαδικασίες, διοίκηση, αποτελεσματικότητα και τεχνολογία.

Στον μετασχηματισμό σημαντικών έργων για το 70% των συμμετεχόντων υπαλρχει μία ικανή και έμπειρη ομάδα που να μπορεί να παραδώσει το έργο.

Πλειοψηφία αντρών

Σε ότι αφορά το προφίλ ενός διευθυντή διαχείρισης έργων, σύμφωνα με την έρευνα, το 71% των επαγγελματιών αποτελείται από άντρες και μόλις το 28% από γυναίκες.

Εμπειρία στον τομέα πέντε χρόνων ή και λιγότερη έχει το 41%, ενώ το 51% δεν κατέχει κάποιο τίτλο βεβαίωσης, όπως PMP, PMI, PRINCE2, MSP και άλλα.

Κληθέντες να βαθμολογήσουν τις ικανότητες των διευθυντών στον οργανισμό τους, οι συμμετέχοντες τους αξιολόγησαν με 3,5, μόλις πάνω από το μέσο όρο.

Σε σχέση με τη σημασία των μάνατζερ στη διαχείριση έργων, το 82% θεωρεί καίριας σημασίας τη συμβολή τους για την επιτυχή παράδοση ενός έργου, ενώ το 71% θεωρεί θετική την ύπαρξη τους στον οργανισμό.

Οι περισσότεροι μάνατζερ χάνουν πόντους από τη διαχείριση συγκρούσεων, την έλλειψη εξειδίκευσης σε μεθοδολογίες και τη μη εισαγωγή αλλαγών στον οργανισμό.

Ο μάνατζερ του μέλλοντος

Κληθέντες να σκιαγραφήσουν το προφίλ του μάνατζερ του μέλλοντος, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι τα soft skills και η επικοινωνία είναι αναγκαία για το μέλλον της διαχείρισης έργων.

Ειδικότερα, το 35% θεωρεί σημαντική δεξιότητα την επικοινωνία, το 33% την προώθηση αλλαγών σε ένα οργανισμό, το 30% την ηγετικότητα, το 26% τη διαχείριση συγκρούσεων και το 25% την εξειδίκευση μεθοδολογιών.

Η εξειδίκευση μεθοδολογιών όπως αναφέρεται, αναδείχθηκε κορυφαία δεξιότητα του μέλλοντος το 2021. Μάλιστα, ποσοστό 71%, επισήμανε ότι εφαρμόζοντας εξειδικευμένες μεθοδολογίες στα έργα τους, βελτίωσαν κατά πολύ το συνολικό αποτέλεσμα.

Σημαντική θεωρείται και η παρουσία χορηγού για το 78% των συμμετεχόντων, ενώ αντίθετα το 9% δεν τη θεωρεί σημαντική για την επιτυχία ενός έργου και το 13% δήλωσε αβέβαιο.

Σε σχέση με την ολοκλήρωση των έργων, το 2022 ολοκληρώθηκαν περισσότερα έργα μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα σε σύγκριση με το 2021. Αιτία επίτευξης, η επένδυση στις δεξιότητες από τους οργανισμούς και η εφαρμογή μεθοδολογιών.

Στην έρευνα συμμετείχαν 201 συμμετέχοντες, εκ των οποίων ποσοστό 63% υπεύθυνοι διαχείρισης έργων και το 37% της εκτελεστικής διοίκησης.

Το 77% των συμμετεχόντων προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, το 13% από τον ημικρατικό και το 10% από τον κρατικό, ενώ οι τομείς που εξετάστηκαν ήταν η τεχνολογία (33%), ο τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας (26%), οι τηλεπικοινωνίες (7%), ο τομέας κατασκευών (4%), ο λιανικός τομέας (1%) και άλλοι (27%).

Της Μαρίας Κυριακίδου