You are here

Ermes: £2,7 εκ. για D.I.Y. στη Λεμεσό

20/07/2006 11:11
Με σημερινή της επιστολή προς το ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Εταιρεία Ermes , η οποία είναι μέλος του Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα κοινοποιεί ότι πολύ σύντομα θα δημιουργηθεί νέο μεγαλοκατάστημα Super Home Center στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η θυγατρική της εταιρεία Superhome Center (D.I.Y.) Λτδ, κατόπιν αξιολόγησης προσφορών που ζητήθηκαν για την ανέγερση νέου μεγαλοκαταστήματος στην περιοχή Λεμεσού, έχει κατακυρώσει το έργο στην Εταιρεία Μιλτιάδης Νεοφύτου (CECD) Λτδ, για το ποσό των £2.718.000 και συνολικό χρόνο εκτέλεσης του έργου 26 εβδομάδες.

Το έργο σύμφωνα με την εταιρεία θα ανεγερθεί σε ιδιόκτητο κτήμα της Εταιρείας 24.000 τ.μ. στη Μέσα Γειτονιά, παρά τον κυκλικό κόμβο του υπεραστικού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού – Πάφου.

Ακόμη τονίζει η Ermes πως η χρηματοδότηση του έργου έχει πλήρως εξασφαλιστεί και αναμένεται να λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2007.
Τέλος αναφέρεται ότι πολύ σύντομα προγραμματίζεται η λειτουργία ενός επιπρόσθετου μεγαλοκαταστήματος Super Home Center D.I.Y. στο υπό ανέγερση Εμπορικό Κέντρο Έγκωμης, στη Λευκωσία.

Σ.Ι.