You are here

Εξαίρεση για δημόσια πρόταση προς Λούης

10/12/2019 13:33

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος του Κώστακη Λοίζου, όπως του χορηγήσει εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας Louis PLC.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υποχρέωση θα προκύψει από την σταδιακή απόκτηση είτε από τον ίδιο προσωπικά είτε μέσω των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί του, μετοχών της εταιρείας, ώστε το συνολικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας που θα κατέχει μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί του να μην υπερβαίνουν το 74,99% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Η εν θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δώδεκα  μηνών.