You are here

FWW: Ζημιές €26 εκ. λόγω ακινήτων

26/02/2016 11:06
Μεγάλη αύξηση των ζημιών της ανακοίνωσε για το 2015 η εταιρεία Woolworth λόγω κυρίως των αναπροσαρμογών στις αξίες των επενδυτικών και άλλων ακινήτων του συγκροτήματος.

Οι ζημιές της εταιρείας ανήλθαν στα €26,2 εκ. έναντι ζημιών €1,4 εκ. το 2014.

Η συνολική ζημιά επηρεάστηκε από μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από τις αναπροσαρμογές στις αξίες των επενδυτικών και άλλων ακινήτων του συγκροτήματος βάσει αποτιμήσεων από ανεξάρτητους εκτιμητές. Συγκεκριμένα, οι ζημιές αυτές ανήλθαν στα €27 εκ. για το 2015 έναντι €5 εκ. το 2014. Οι μειώσεις οφείλονται σε πιο συντηρητικές ανεξάρτητες εκτιμήσεις, οι οποίες στην παρούσα φάση αντικατοπτρίζονται στις αποτιμήσεις στον τομέα των ακινήτων. Τονίζεται ότι οι μειώσεις αυτές δεν επηρεάζουν τις ταμειακές ροές του συγκροτήματος.

Παρά τις μειώσεις, σημειώνεται ότι μεσοπρόθεσμα οι προοπτικές των ακινήτων του συγκροτήματος παρουσιάζονται θετικές λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας και τις μειώσεις των επιτοκίων.

Τα δικαιώματα χρήσης χώρων και άλλα εισοδήματα ανήλθαν στα €6,8 εκ. από €6,7 εκ. το 2014 ενώ υπήρχε και αύξηση στα άλλα εισοδήματα από παροχές τεχνικών υπηρεσιών σε σχέση με το 2014 κατά περίπου €160 χιλ. φθάνοντας στις €315 χιλ.

Τα γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στα €2,7 εκ. από €2,2 εκ.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα μειώθηκαν στα €7,7 εκ. από €10,3 εκ. Αυτό οφείλεται στη μείωση του δανεισμού λόγω της πώλησης των εμπορικών κέντρων.

Τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν κέρδος €759 χιλ. από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες λόγω της πώλησης των εμπορικών κέντρων. Στα αποτελέσματα του 2014 υπήρχε κέρδος €8,6 εκ. που αφορούσε τα καθαρά κέρδη των εταιρειών ITTL Trade Tourist ans Leisure Park και Woolworth Commercial Centre.

Όπως έχει ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου 2015, η Ermes και η Woolworth προχώρησαν στη διάθεση των μετοχών που κατείχαν στην ITTLTrade και Woolworth Commercial Centre, ιδιοκτητριών του εμπορικού πάρκου Σιακόλα και του Mall of Engomi στην Atterbury Cyprus.

Γ.Χ.