You are here

Κέρδη €22 εκ. για SFS το εξάμηνο του 2017

16/03/2018 09:46

Κέρδη €22 εκ. που αναλογούν στους μετόχους της ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2017 η εταιρεία SFS έναντι ζημιάς €4,6 εκ. το εξάμηνο του 2016.

Η θετική διαφοροποίηση αποδίδεται σε εισοδήματα από μη-επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Τα ολικά εισοδήματα του ομίλου παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 34,1% καθώς από €10,1 εκ. το 2016 υποχώρησαν στα €6,7 εκ. το 2017, κυρίως λόγω της πώλησης από τον όμιλο του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Chrikar Trading Company Ltd.

Αύξηση παρουσιάστηκε στα εισοδήματα από τις κτηματικές δραστηριότητες του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Η ολική συνεισφορά δραστηριοτήτων παρουσιάζει μια μικρή μείωση της τάξης του 7% από €3,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε €2,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω της μείωσης στο μεικτό κέρδος εμπορικών δραστηριοτήτων από την πώληση της εξαρτημένης εταιρείας του ομίλου. Η μείωση θα ήταν μεγαλύτερη εάν δεν υπήρχε κατά την ίδια περίοδο αύξηση στο μεικτό κέρδος από τις κτηματικές δραστηριότητες του ομίλου.

Τα έξοδα διαχείρισης, όπως επίσης και τα έξοδα πωλήσεων και διανομής παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 7,7% και 73,1% αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της πώλησης της εξαρτημένης εταιρείας του ομίλου, ενώ μειωμένες είναι και οι προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες και ενδεχόμενες υποχρεώσεις από €0,8 εκ. το 2016 σε €0,4 εκ. το 2017.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα παρουσιάζονται αυξημένα κατά 235% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή από €4,4 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε €14,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, λόγω κυρίως της αναπροσαρμογής των τραπεζικών τόκων προηγούμενων ετών κατά το 2017 ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ο όμιλος, έκτος από το προαναφερόμενο αποτέλεσμα που προκύπτει από την αναδιάρθρωση με τραπεζικό ίδρυμα ύψους €28,3 εκ. παρουσιάζει και κέρδος ύψους €3,1 εκ. από την πώληση των εξαρτημένων εταιρειών Zaquato Holdings Ltd & Chrikar Trading Company Ltd, που ήταν θυγατρικές της εταιρείας White Knight Holdings Ltd, όπως επίσης και διαγραφή αρνητικής εμπορικής εύνοιας ύψους €0,4 εκ. που προέκυψε από την εξαγορά επιπρόσθετων μετοχών της εξαρτημένης εταιρείας CyVenture Capital Public Company Limited κατά την διάρκεια της περιόδου, μετά από την οριστική απόφαση του ομίλου για υποβολή ολικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο ο όμιλος αναγνώρισε ως εισόδημα.

Η φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζεται πιστωτική ύψους €4,3 εκ. σε σχέση με €0,02 εκ. χρεωστική το εξάμηνο του 2016. Η μεταβολή αυτή προκύπτει από τη διαγραφή €4,5 εκ. αναβαλλόμενης φορολογίας από την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων και πώληση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Ο όμιλος θα παρουσίαζε ζημιά για τους μετόχους της εταιρείας ύψους €9,6 εκ. αν αφαιρεθούν τα εισοδήματα από μη-επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2017, σημειώνεται ότι παρόλη τη σχετική βελτίωση της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς του πρώτου εξαμήνου, με περαιτέρω μειώσεις στα εισοδήματα που προέρχονται από τους τομείς διαχείρισης και αξιοποίησης γης και ακινήτων.

Γ.Χ.