You are here

Κύπρου: Η πτώση στην κερδοφορία οφείλεται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες

25/02/2003 17:55
Στο διεθνές αρνητικό οικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την ύφεση στην Κυπριακή οικονομία απέδωσε ο πρόεδρος του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Σόλων Τριανταφυλλίδης τα οικονομικά αποτελέσματα κατά το 2002.

Παράλληλα ο κ. Τριανταφυλλίδης επιβεβαίωσε ότι το ΔΣ θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη καταβολή μερίσματος για το 2002. Όπως είπε, το ΔΣ έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα του 2002, τις κεφαλαιουχικές ανάγκες για στήριξη της επέκτασης των εργασιών του συγκροτήματος, την ύφεση στη παγκόσμια και κυπριακή οικονομία, καθώς και τη σύσταση της Κεντρικής Τράπεζας για την μη καταβολή τελικού μερίσματος για το 2002, ώστε να εξοικονομηθούν οι κεφαλαιουχικοί όροι.

«Η κερδοφορία των τραπεζών σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις χώρες έχει επηρεασθεί από διάφορους εξωγενείς παράγοντες με αποτέλεσμα μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού να έχουν μειωμένα κέρδη ή και ζημιές» ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλίδης ο οποίος στη συνεχεία αναφέρθηκε στην πορεία του Συγκροτήματος κατά το 2002. Σε λειτουργικό επίπεδο η κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου όπως και των υπολοίπων Κυπριακών τραπεζών επηρεάστηκε από την μείωση των επιτοκίων, ανέφερε ο πρόεδρος του Συγκροτήματος προσθέτοντας ότι το 2002 «ήταν ο πρώτος χρόνος κατά τον οποίο οι τράπεζες αντιμετώπισαν όλες τις επιπτώσεις του ελευθεροποιημένου καθεστώτος των επιτοκίων, πρωτόγνωρο φαινόμενο για τα Κυπριακά δεδομένα» όπως είπε. Παράλληλα, πρόσθεσε, τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου έχουν επηρεασθεί σημαντικά και από την μείωση των διεθνών επιτοκίων διότι όπως ανέφερε μέρος του ισολογισμού αφορά ξένες κατάθεσης που τώρα έχουν μειωμένη απόδοση.

Η οργανική κερδοφορία του συγκροτήματος κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2002 ανήλθε σε £34,4 εκ., σε σύγκριση με £17,9 εκ. , το πρώτο τρίμηνο, γεγονός που δείχνει όπως είπε ο κ. Τριανταφυλλίδης τη συνεχή βελτίωση των οργανικών κερδών κατά το 2002. Μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις το συγκρότημα πραγματοποίησε κέρδος £9.6 εκ. σε σύγκριση με £67.3 το 2001. Ενώ, ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων, για επισφαλείς απαιτήσεις και την πρόβλεψη για απομείωση των επενδύσεων παρουσιάζεται ζημιά μετά τη φορολογία £21.4 εκ. για το 2002.

«Το μήνυμα που θέλω να δώσω σήμερα,» τόνισε ο Σόλων Τριανταφυλλίδης, «είναι ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας στη Κύπρο, το Συγκρότημα Κύπρου στηρίζεται σε πολυέστερα θεμέλια» προσθέτοντας ότι διαθέτει υγιή κεφαλαιουχική βάση της οποία το πρωτοβάθμιο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά £65 εκ. ενώ στα σχέδια για το 2003 είναι η περαιτέρω αύξηση τόσο του πρωτοβάθμιου όσο και του δευτεροβάθμιου κεφαλαίου. Ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι η αύξηση των κερδών σε λειτουργικό επίπεδο (7%) σε μια τόσο δύσκολη χρόνια για τις τράπεζες οφείλεται σε 2 παράγοντες. Πρώτος παράγοντας: Στις στρατηγικές κινήσεις του παρελθόντος για διεθνή επέκταση κυρίως στη Ελλάδα, οι οποίες άρχισαν τώρα να αποφέρουν καρπούς. Αποτέλεσμα το 34% των κερδών να προέρχονται από την Ελλάδα και με το 2003 να εκφράζεται ότι θα είναι ακόμη καλύτερος χρόνος, εφόσον τα καταστήματα που άνοιξαν το 2002 θα αρχίσουν να αποδίδουν. Δεύτερος παράγοντας είναι το γεγονός ότι υλοποιήθηκε στη Κύπρο το πρόγραμμα ενίσχυσης της κερδοφορίας σε συνδυασμό με την πολύ ισχυρή θέση των εταιρειών του Συγκροτήματος στο ασφαλιστικό τομέα.

«Πρώτος στόχος του συγκροτήματος ήταν και παραμένει και κατά το 2002 η αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου» σημείωσε ο κ. Τριανταφυλλίδης προσθέτοντας ότι αύξηση σημειώθηκε σε όλους τους γεωγραφικούς χώρους που δραστηριοποιείτε το Συγκρότημα, ενώ δεύτερος στόχος ήταν και παραμένει επίσης η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών η οποία όπως είπε εφαρμόστηκε πέρσι και απέδωσε ήδη καρπούς, ενώ τρίτος μεγάλος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ο χειρισμός καθυστερημένων οφειλών. Αναφορικά με τις προοπτικές του Συγκροτήματος η οργανική επικερδότητα θα συνεχίσει να βελτιώνεται όπως είπε και κατά το 2003 τονίζοντας ότι οι προοπτικές τις Τράπεζας Κύπρου στης ενωμένη Ευρώπη θα είναι εξαιρετικές. Παράλληλα η ΕΕ θα βοηθήσει σημαντικά γενικότερα την κυπριακή οικονομία, κατέληξε ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Του Κυριάκου Κυριακίδη