You are here

Μείωση επισφαλών δανείων το 2003 προβλέπουν CPB– BOC και HB (2)

20/02/2003 14:25
Τι δηλώνουν στη «SW» για τη διαγραφή τους

Εξασθένηση των αυξημένων προβλέψεων για τα επισφαλή δάνεια προβλέπουν οι Τράπεζες ότι θα σημειωθεί κατά το 2003 και χαρακτηρίζουν το 2002, ως την «κορυφή του παγόβουνου» για την αυξητική τάση που παρουσίασε ο αριθμός των προβλέψεων τα τελευταία τρία χρόνια, γεγονός που έχει επηρεάσει την κερδοφορία τους το ίδιο χρονικό διάστημα.

Αυτό ανέφεραν στη Stockwatch, εκπρόσωποι των τριών μεγάλων τραπεζικών οργανισμών - Ομίλου Λαϊκής, Συγκροτήματος Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας – τονίζοντας παράλληλα, ότι το ισχύον νομικό μας σύστημα εν σχέση με τη διεκδίκηση του σχετικού απαιτούμενου ποσού από τους χρεώστες, αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα αφού χρειάζεται ένας κύκλος μέχρι 7- 10 χρόνια για την ολοκλήρωση μιας αγωγής ενώπιον του δικαστηρίου. Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση, επισημαίνουν, έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνεται ανάλογη καθυστέρηση και στην οριστική διαγραφή αυτών των προβλέψεων, ενώ δυσχεραίνει παράλληλα και την συνολική τους εικόνα.

Πάντως, όλοι οι τραπεζικοί οργανισμοί φαίνεται ότι έχουν διαφοροποιήσει την πολιτική που ακολουθούσαν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα προχωρούν σε σαφώς συντηρητικότερες προβλέψεις, πολιτική που ενισχύεται περαιτέρω τόσο από τις συστάσεις και παραινέσεις της Κεντρικής Τράπεζας, όσο και από σημαντικούς ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, όπως η κατάσταση του ΧΑΚ, οι επιπτώσεις στον τουρισμό από τη διεθνή ύφεση στην οικονομία και το ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης στο Ιράκ.

Λαϊκή

Από τον Όμιλο Λαϊκής, η Αρχιλογιστής Νάντια Φιλιππίδου, ερωτηθείσα από τη «SW» αν θα συνεχισθεί και φέτος για τον όμιλο η αυξητική τάση στις προβλέψεις για τα επισφαλή δάνεια, τόνισε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες εσωτερικούς και εξωτερικούς, όπως η πορεία του τουρισμού και της κυπριακής οικονομίας, η συνέχιση της εκκρεμότητας στο χρηματιστήριο, η διεξαγωγή ή μη πολεμικής σύρραξης στο Ιράκ και οι εξ αυτού συνέπειες στον τουρισμό και την οικονομία καθώς και η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία.

Σημείωσε πάντως, ότι η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων είναι τώρα πιο συστηματική, επισημαίνοντας μάλιστα ότι το πρώτο τρίμηνο του 2003 - κατά την ανακοίνωση των νέων προβλέψεων - θα αποτελεί «μια καλή ένδειξη» για τη συνέχεια του 2003. Αναφερόμενη στην αναθεώρηση των προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά το 2002, σε σχέση με τα τελευταία δημοσιευθέντα αποτελέσματα, η κ. Φιλιππίδου το απέδωσε αφενός, στην πάγια συντηρητική πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος στο θέμα των προβλέψεων – τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατό πιο συντηρητικοί στις προβλέψεις μας». Αφετέρου, δε, το απέδωσε στην πορεία της κυπριακής οικονομίας, στην κατάσταση που επικρατεί στο ΧΑΚ, στη συνεχιζόμενη ύφεση στην διεθνή οικονομία, αλλά και στις συνέπειες από το ενδεχόμενο πολέμου στο Ιράκ.

Κύπρου

Η κ. Μαριάννα Παντελίδου – Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων της Τράπεζας Κύπρου – ανέφερε στη «SW» ότι σε ποσοστιαία μεταβολή αναμένεται ότι το 2003 θα εξασθενήσει το φαινόμενο των αυξητικών τάσεων που παρατηρήθηκε στις προβλέψεις για τα επισφαλή δάνεια τα τελευταία χρόνια.

Υπογράμμισε ακόμη, ότι «σε κάποιο βαθμό» ο αριθμός των προβλέψεων θα επηρεαστεί και από τους νέους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά το λεγόμενο «μη εξυπηρετούμενο δάνειο», πέραν βεβαίως των εκτιμήσεων που συνδέουν και εξαρτούν τις προβλέψεις, από την πορεία της κυπριακής οικονομίας και της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης εν σχέση και με το ενδεχόμενο του πολέμου στο Ιράκ. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΚΤ που εφαρμόζονται από 1/1/2003, στα επισφαλή δάνεια κατατάσσονται όλα τα δάνεια για τα οποία δεν πληρώθηκε δόση πάνω από εννέα μήνες και τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα από εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η κ. Παντελίδου επιβεβαίωσε ότι θα είναι σημαντικά αυξημένες οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σύγκριση με το 2001, σε παρόμοια ποσοστά αύξησης όπως και του 9μηνου 2002 και θα φθάσουν τα £73 - £74 εκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται συναφώς, ότι σε προηγούμενη ανακοίνωση της Κύπρου (10/2) αναφέρεται ότι «το φαινόμενο αυτό των σημαντικά αυξημένων προβλέψεων για το 2002 παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις διεθνείς τράπεζες». Τονίζεται ακόμη ότι ενόψει της συνεχιζόμενης πτώσης του ΧΑΚ, αποφασίστηκε η μεταφορά από τα αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων, στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων ποσού της τάξης των £23 εκατ., που αντιπροσωπεύει πρόβλεψη για απομείωση επενδύσεων, ενώ ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και την πρόβλεψη για απομείωση των επενδύσεων, αναμένεται να παρουσιαστεί ζημιά μετά τη φορολογία για τη χρήση 2002.

Ελληνική

Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Άππιος Οικονομικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, εκτιμά ότι θα εξασθενίσει κατά το 2003 το φαινόμενο των αυξημένων προβλέψεων για τα επισφαλή δάνεια και χαρακτηρίζει ως «κορυφή του παγόβουνου» το 2002. Ο τακτικός έλεγχος των στοιχείων ανά τρίμηνο μας δίνει από νωρίς «μια στατιστική προσέγγιση» για την πορεία που ενδεχομένως πρόκειται να ακολουθήσει μέσα στη χρονιά ο σχετικός πίνακας, είπε ο κ. Άππιος αλλά τόνισε ότι ο κυριολεκτικά ενδελεχής έλεγχος και μελέτη των στοιχείων γίνεται στο τέλος του κάθε οικονομικού έτους.

Εξήγησε ακόμη, ότι σύμφωνα με την πολιτική της Ελληνικής Τράπεζας ακολουθείται μια αυστηρά καθορισμένη διασπορά στην χορήγηση των δανείων τόσο συνολικά, όσο και κατά τους διάφορους τομείς και κλάδους επιχειρήσεων και επαγγελματικών ομάδων.

Σημειώνεται ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες προέρχεται από το δανεισμό εισηγμένων εταιρειών που είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα επιχειρηματικά τους δάνεια που πήραν από το 1999 και μετά, είτε καθυστερούν σημαντικά στην αποπληρωμή τους. Τονίζεται μάλιστα, ότι ποσοστό 65% -70% από τα £75 εκατ. στο σύνολο των επισφαλειών των τραπεζών για το 9μηνο του 2002, προέρχεται από τα επιχειρηματικά δάνεια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είτε ως κεφάλαιο κίνησης, είτε για νέες επενδύσεις ή ακόμη και για την αγορά μετοχών.

Υπενθυμίζεται συναφώς, ότι στο Profit Warning που εξέδωσε πρόσφατα η Ελληνική για τα αποτελέσματα του 2002, αναφέρεται πως «η μόνιμη μείωση στην αξία των επενδύσεων καθώς και οι αυξημένες τελικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις θα έχουν περαιτέρω αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του έτους 2002 ως προς το ύψος της ζημιάς η οποία είχε ανακοινωθεί στα 9μηνιαία αποτελέσματα του 2002».

Του Κυριάκου Κυριακίδη