You are here

Μείωση ζημιών SFS το 2015

29/12/2015 09:57
Σημαντικά μειωμένες αναμένεται να είναι οι ζημιές του ομίλου SFS Group Public Company Limited για το 2015 σε σχέση με τα τελικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «τα ετήσια αποτελέσµατα του οµίλου για το 2015, αναµένεται να παρουσιάσουν ουσιαστική απόκλιση από τα αντίστοιχα δημοσιοποιηθέντα και ελεγμένα αποτελέσµατα του 2014, ήτοι, οι ζημιές αναμένονται να είναι σημαντικά μειωμένες».

Η διαφοροποίηση στα αποτελέσματα, όπως αναφέρεται, οφείλεται κυρίως στην αναμενόμενη μείωση της ζημιάς από επανεκτιμήσεις ακινήτων για επένδυση σε σχέση με τη ζημιά που αναγνωρίστηκε το έτος 2014.

Στη διαφοροποίηση συνέβαλε επίσης και μείωση της ζημιάς στα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόμενα ως κατεχόμενα προς πώληση.

Οι επανεκτιμήσεις ακινήτων, εμπίπτουν στις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες του ομίλου και ως εκ τούτου θεωρούνται επαναλαμβανόμενες, όπως σημειώνεται.

Οι κυριότερες δραστηριότητες του ομίλου είναι η παροχή χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο και το εξωτερικό, οι αγοραπωλησίες τίτλων, χρεογράφων και άλλων χρηματιστηριακών αξιογράφων στην Κύπρο και το εξωτερικό, η εμπορία, διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων στην Κύπρο, οι στρατηγικές επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι ναυτιλιακές συμμετοχές στην Κύπρο και το εξωτερικό, τα επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital) και οι επιχειρηματικές συμμετοχές (private equity) σε κυπριακές εμπορικές επιχειρήσεις.

Το 2014, η ζημιά για το έτος, μετά τη φορολογία, που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας ήταν €22.304.481 σε σχέση με ζημία €50.965.638 το 2013.