You are here

Μείωση ζημιών Top Kinisis

15/09/2017 15:50
Μείωση των ζημιών της ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2017 η εταιρεία Top Kinisis.

Οι ζημιές που αναλογούν στους μετόχους μειώθηκαν στις €76,7 χιλ. έναντι ζημιών €110 χιλ. το εξάμηνο του 2016.

Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 ανήλθε σε €11,3 εκ. και κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του συγκροτήματος κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 ανήλθε σε 9,81% σε σύγκριση με 8,64% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αυτό οφείλεται στο βελτιωμένο μίγμα προϊόντος των πωλήσεων.

Τα έξοδα διαχείρισης του συγκροτήματος κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε €914,2 χιλ. σε σχέση με €869,3 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 5,16% οφειλόμενη κυρίως σε αυξημένα ποσά αποσβέσεων και χρεολυσίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Τα έξοδα πωλήσεων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών παρουσίασαν μικρή αύξηση από 1,78% σε 2,04% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οφείλεται κυρίως σε αύξηση εξόδων διαφήμισης.

Τα έξοδα χρηματοδότησης του συγκροτήματος παρουσίασαν μείωση κατά 10,92% οφειλόμενη κυρίως στη μείωση των αναγκών του Συγκροτήματος για βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Αναφορικά με τις προοπτικές, σημειώνεται ότι το ΔΣ εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του 2017 αναμένεται να είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2016.

Γ.Χ.