You are here

Ντεμπούτο στο ΧΑΚ για την Hawaii Hotels

30/05/2001 16:44
Το ντεμπούτο της στο XAK κάνει σήμερα η Εταιρεία Hawaii Hotels Ltd που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο. Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια μιας ξενοδοχειακής μονάδας (Hawaii Grand Hotel & Resort). Η Hawaii θα εισάξει στο ΧΑΚ 45.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 40 σεντ που εκδόθηκαν στο κοινό στην τιμή των 60 σεντ και θα διαπραγματεύονται με κωδικό HAH και 4.500.000 Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) με τιμή εξάσκησης 85 σεντ τον Οκτώβριο του 2000, 2001, 2002, και κωδικό διαπραγμάτευσης HAw.

Με την Πρόσκληση για Εγγραφή 8.479.498 μετοχών, η εταιρεία έχει αντλήσει £4.959.699 τα οποία με βάση το Ενημερωτικό της Δελτίο θα χρησιμοποιούνταν για ανακαινίσεις, αγορά ξενοδοχειακών μονάδων και αγορά Βρετανικής Εταιρείας που ασχολείται με διοργάνωση ταξιδιών, επαγγελματικών συνεδρίων και Δημόσιων σχέσεων. Με βάση τις Οικονομικές καταστάσεις μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2000 η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος της ταμειακής της ροής σε αγορά επενδύσεων (£2.526.091) και σε αύξηση ύψους (£1.371.469) στην δανειοδότηση της Ιθύνουσας εταιρείας Hawaii Constructions Ltd η οποία όφειλε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2000 £4.874.610 στην Hawaii Hotels Ltd.

Η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της για το έτος 2000 κατορθώνοντας καθαρή κερδοφορία ύψους £743.941 ή 1,9 σεντ ανά μετοχή σε σύγκριση με £72,770 ή 0,2 σεντ ανά μετοχή το 1999. Η αύξηση, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η εταιρεία στο 2000 δεν είχε τη μεγάλη συναλλαγματική ζημιά ύψους £521.913 που είχε το 1999 αφού είχε επιβαρυνθεί μόνο με £12.425.

Η καθαρή κερδοφορία, αν και είναι σημαντικά βελτιωμένη από το 1999 εντούτοις είναι κάτω από τις προβλέψεις που είχαν παρατεθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας και στις οποίες βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό η αποτίμηση της εταιρείας. Με βάση τις προβλέψεις η εταιρεία, αναμενόταν να παρουσιάσει καθαρά κέρδη ύψους £1,101.100 για το 2000 ενώ είχε 32% απόκλιση παρουσιάζοντας £773.941. Με βάση την αποτίμηση της εταιρείας ο Λόγος τιμής προς κέρδη αναμενόταν να διαμορφωθεί στις 19,9 φορές ενώ με τα τελικά αποτελέσματα του 2000 διαμορφώνεται σε 29,4 φορές.

Η καθαρή λογιστική Αξία της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2000 ανήλθε στα £21.346.557 μετά από την εισδοχή του καθαρού προϊόντος της Πρόσκλησης για Εγγραφή. Σημαντικά στοιχεία του Ισολογισμού παρουσιάζονται το καθαρό πλεόνασμα ύψους £7.601.244 από επανεκτίμηση στην γη και στα κτίρια που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 1999 και η αναθεώρηση της ωφέλιμης περιόδου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων στα κτίρια του Ξενοδοχείου από 25 χρόνια σε 100. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις αυτή η αναθεώρηση είχε βελτιώσει τους Λογαριασμούς του 1998 κατά £536.623 ( πριν την επανεκτίμηση στη γη και στα κτίρια).

Από την άλλη αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελούν τα ύψους £8.633.155 δάνεια και παρατραβήγματα που είχε η εταιρεία στης 31 Δεκεμβρίου 2000 (1999:£9.088.031).

Τέλος όσον αφορά την Μερισματική Πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να ακολουθήσει σταθερή κατανομή μερίσματος. Πρώτη κατανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2004 για τα κέρδη χρήσεως του έτους 2003.