You are here

«Πόλεμος» Ocean κατά τραπεζών για $728 εκ.

24/11/2011 10:50
Αποζημιώσεις $728 εκ. διεκδικεί από τους πιστωτές της η Ocean Tankers για την κατάσχεση και πώληση των πλοίων της.

Σταχυολογώντας το ιστορικό της υπόθεσης η Ocean αναφέρει ότι τον Απρίλιο προέβη σε γραπτή συμφωνία με τη Royal Bank of Scotland υπό την αίρεση των υπόλοιπων ενυπόθηκων τραπεζών και με την υπόσχεση και διαβεβαίωση της, για οικονομική στήριξη και επανασχεδιασμό των δανειακών της συμβάσεων λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που δημιούργησε μεταξύ άλλων η μη καταβολή από το κράτος των €4 εκ. για τη μεταφορά νερού από την Ελλάδα.

Οι συνεχιζόμενες δυσμενείς συνθήκες και τα πολύ χαμηλά ναύλα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, επηρέασε αρνητικά τα πλοία στην ελεύθερη αγορά (spot market) και τα αποτελέσματα τα εταιρείας.

Οι τράπεζες, τονίζει η εταιρεία, σταμάτησαν εντελώς ξαφνικά τη συνεργασία χωρίς να δώσουν καμία προειδοποίηση και προέβησαν σε κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων της εταιρείας παρόλο που η συμφωνία της 21/4/2011 άρχισε να ενεργοποιείται από αμφότερα τα μέρη, τράπεζες και εταιρεία.

«Ένας από τους σημαντικούς όρους της συμφωνίας αυτής, εκτός από την οικονομική στήριξη και ενίσχυση της εταιρείας, ήταν και η εταιρεία να καταβάλει το ποσό των $2.25 εκ. για την αποδέσμευση του δεξαμενόπλοιου Stavrodromi το οποίο είχε συλληφθεί από πιστωτές που αφορούσαν τη μεταφορά του νερού».

Με βάση τη συμφωνία, το ΔΣ της εταιρείας υποχρεώθηκε πρώτον να δεχθεί το ποσόν της διαιτησίας για να σωθεί η εταιρεία και κατέβαλε μέρος των χρημάτων από τη διαιτησία νερού ποσό $2,1 εκ., παρόλο που οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας ήταν αντίθετοι προς τούτο και ήθελαν να εφεσιβάλουν το ποσό της απόφασης του διαιτητή, γιατί πίστευαν ότι η εταιρεία δικαιουτο πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που ενέκρινε ο διαιτητής.

Το ΔΣ έκανε εισήγηση στις τράπεζες το ποσό αυτό να χρησιμοποιείτο για κεφάλαιο κίνησης και στήριξης του στόλου της εταιρείας, αλλά δυστυχώς οι τράπεζες έθεσαν την καταβολή αυτού του ποσού, ως απαράβατο όρο της συμφωνίας 21/04/2011, ώστε να σωθεί η εταιρεία όπως μας δήλωναν και γραπτώς, και υποχρεωτικά το ποσό αυτό κατεβλήθη για την αποδέσμευση του δεξαμενόπλοιου Stavrodromi και την σωτηρία της εταιρείας.

«Δηλαδή αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι οι τράπεζες ξεγέλασαν την εταιρεία, όχι μόνο για την καταβολή των €2,1 εκ., αλλά και τη στέρηση στην εταιρεία και στους νομικούς της συμβούλους να εφεσιβάλουν την απόφαση του διαιτητή και να πάρει η εταιρεία αλλά περίπου €17 εκ.».

Επίσης οι τράπεζες στηρίζοντας την εταιρεία βάσει και της συμφωνίας 21/4/2011 κατέβαλαν στην εταιρεία σταδιακά το ποσόν $7 εκ. και εισέπραξαν πίσω για αποπληρωμή από εισοδήματα των πλοίων ποσά της τάξης των $4 εκ., ήτοι καθαρή στήριξη περίπου $3 εκ., ποσό που χρησιμοποιήθηκε για πληρωμή εμπορικών πιστωτών και διαβεβαίωναν την εταιρεία για περαιτέρω οικονομική ενίσχυση έτσι ώστε η εταιρεία να θεωρείται ως δρώσα οικονομική μονάδα.

«Εντελώς όμως ξαφνικά και παρά τις βεβαιώσεις και συνεχείς υποσχέσεις τους και εντελώς απρόκλητα και απροειδοποίητα, ξεγέλασαν την εταιρεία, για άγνωστους λόγους, κατά πάσα πιθανότητα λόγω της αδυναμίας τους να συμφωνήσουν μεταξύ τους, λόγω και των διεθνών προβλημάτων στο τραπεζικό σύστημα και παρόλο που οι περισσότερες πρόνοιες της συμφωνίας 21 Απριλίου 2011 είχαν εν τω μεταξύ εκπληρωθεί, τερμάτισαν τη στήριξη τους προς την εταιρεία και άρχισαν τη κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων της εταιρείας, εκμεταλλευόμενες σχετικές πρόνοιες, προηγούμενων συμφωνιών και αγνοώντας παντελώς και μη αναφέροντας καν στο δικαστήριο και αποκρύβοντας την τελευταία συμφωνία και υπόσχεση τους για στήριξη της εταιρείας στις 21/4/2011.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες, η εταιρεία δεν έμεινε απαθής περιμένοντας βοήθεια μόνο από τις τράπεζες αλλά παράλληλα βρήκε 4 επενδυτές οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι να επενδύσουν στην εταιρεία $10 εκ. Η αντίδραση των τραπεζών ήταν μεν θετική, όμως είπαν στην εταιρεία να περιμένουμε να στηρίξουν πρώτα αυτές την εταιρεία μέχρι να επιτευχθεί σταθερή οικονομική ρευστότητα και μετά αυτές θα μιλήσουν με τους επενδυτές για την επικείμενη αναδιάρθρωση του δανεισμού. Άρα γιατί οι τράπεζες δεν μας έδωσαν χρόνο και προχώρησαν σε κατασχέσεις πλοίων; Και εδώ μας ξεγέλασαν γιατί προφανώς είχαν προαποφασίσει τι θα κάνουν τελικά για τα συμφέροντα τρίτων προφανώς».

Τέλος η εταιρεία θέλει να σας ενημερώσει ότι προειδοποίησε ήδη την εταιρεία Litadco /Lukoil ότι Θα προχωρήσει δικαστικά εναντίον της για υπέρογκεs αποζημιώσεις σε περίπτωση απώλειας των περιουσιακών της στοιχείων και απώλειας μελλοντικών εισοδημάτων κλπ, εξαιτίας της αντισυμβατικής της συμπεριφοράς και μονομερούς μείωσης των ναύλων που συνέβαλε σημαντικά στην ταμειακή ρευστότητα και γενική οικονομική κατάσταση της εταιρείας δίνοντας έτσι έρεισμα και προκαλώντας τις τράπεζες να εκμεταλλευτούν την οικονομική αδυναμία της εταιρείας.

Η κίνηση των τραπεζών για μη περαιτέρω στήριξη, της εταιρείας, βρίσκει το ΔΣ εντελώς αντίθετο και με βάση τις όλες δεσμεύσεις και υποσχέσεις των τραπεζών που απορρέουν από τη συμφωνία 21/04/2011, το ΔΣ της εταιρεία βάσει των προηγούμενων ανακοινώσεων, αποφάσισε όπως αναλάβει νομικά μέτρα για υπεράσπιση των συμφερόντων της τόσο στην Κύπρο όσο και στο Λονδίνο, κατά παντός υπευθύνου, και εκτός από την υπεράσπιση των συμφερόντων της να προβεί και σε ανταγωγές για ζημίες που απορρέουν από τις κινήσεις των τραπεζών της τάξης των $728 εκ.

«Θεωρούμε λάθος τις κατασχέσεις των δεξαμενόπλοιων της εταιρείας και τη πώληση τους σε τιμές εξευτελιστικές, πολύ πιο κάτω από το 1/3 του ποσού δανεισμού των δεξαμενόπλοιων, που είναι καταστροφικές τόσο για τις τράπεζες όσο και για την εταιρεία», καταλήγει.

Γ.Χ.