You are here

SFS: Προσφέρει 9,7 σεντ για CyVenture

20/04/2017 09:41
Την τιμή των 9,7 σεντ προσφέρει η SFS Group για να αποκτήσει τις υπόλοιπες μετοχές – γύρω στο 20% - της CyVenture Capital.

Στις 12 Απριλίου 2017, η SFS κατείχε άμεσα το 70,55% του μετοχικού κεφαλαίου της EXE.

Σε συνέχεια απόκτησης στις 13 Απριλίου 2017 επιπρόσθετων μετοχών της ΕΧΕ που αντιστοιχούν στο 8,99% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου, η SFS υποχρεούται, βάσει του νόμου περί δημοσίων προτάσεων εξαγοράς νόμο, να υποβάλει δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους μετοχών της ΕΧΕ.

Το συνολικό εκδομένο κεφάλαιο της ΕΧΕ ανέρχεται σε 14.972.974 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 έκαστη.

Η SFS κατέχει ήδη άμεσα 10.564.019 μετοχές, δηλαδή το 79,54% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της EXE.

Τα πρόσωπα, που βάσει του νόμου ενεργούν σε συνεννόηση με τον προτείνοντα, κατέχουν το 7,94% στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΕ, δηλαδή 1.188.684 μετοχές.

Η μετοχή της EXE έκλεισε χθες στα 9,7 σεντ. Γενικώς, τα τελευταία χρόνια δεν είχε καθόλου συναλλαγές για τη μετοχή στο ΧΑΚ.

Κατά συνέπεια, ο προτείνων μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν κατέχει σήμερα το 87,48% του μετοχικού κεφαλαίου της EXE.

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, με βάση αυτά τα ποσοστά η δημόσια πρόταση καθίσταται άνευ όρων.

Συνεπώς, η δημόσια πρόταση θεωρείται ήδη επιτυχής με βάση σχετικό άρθρο του νόμου και δεν υπόκειται σε καμία άλλη προϋπόθεση.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή που θα προσφερθεί για κάθε μία (1) μετοχή της ΕΧΕ ανέρχεται στα €0,097 σε μετρητά, η οποία θα καταβληθεί σε μετρητά στους δικαιούχους που θα αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση.

Η SFS έχει ήδη προνοήσει για την καταβολή του χρηματικού τιμήματος που αφορά τη δημόσια πρόταση με όλες τις σχετικές διευθετήσεις από τραπεζικό οργανισμό.

Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τη δημόσια πρόταση θα περιληφθούν στο έγγραφο δημόσιας πρότασης, το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου και την οδηγία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου δημόσιας πρότασης.

Η δημόσια πρόταση τελεί υπό την αίρεση έγκρισης του εγγράφου από την Επιτροπή, το οποίο θα υποβληθεί στην Επιτροπή εντός δώδεκα εργάσιμων ημερών από την παρούσα ανακοίνωση.

Με τη λήξη της δημόσιας πρότασης ο προτείνων, εφόσον αποκτήσει ποσοστό πέραν του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΕ, και ισχύουν οι προϋποθέσεις σχετικού άρθρου του νόμου, προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και να απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπόλοιπων μετοχών.

Η Sharelink Securities and Financial Services Limited ενεργεί ως σύμβουλος δημόσιας πρότασης/ χειριστής ανάδοχος της προτείνουσας στα πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικασίας της δημόσιας πρότασης.