You are here

Τρεις όμιλοι εταιρειών χρωστούν €1,2 δισ.

02/09/2013 06:42
Βυθίζονται στα χρέη τα μεγαθήρια του κυπριακού επιχειρείν χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα προοπτική άμεσης ανάκαμψης τους.

Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα που ανακοίνωσαν πριν λίγες μέρες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, φέρνουν στην επιφάνεια τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αλλά και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν πλέον οι πιστωτές τους.

Ενδεικτικά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι τα αποτελέσματα τριών εκ των μεγαλύτερων ομίλων εταιρειών στην Κύπρο, των Σιακόλα, Λούη και Λεπτού, που οφείλουν στις τράπεζες πέραν του €1,2 δισ.

Σιακόλας

Στην περίπτωση του ομίλου Σιακόλα το μέγεθος του δανεισμού αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της CTC, της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίου στην Κύπρο. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αυτά της κτηματικής εταιρείας Woolworth και των καταστημάτων Ermes.

Η CTC, της οποίας μεγαλομέτοχος με 86% είναι η NK Shiacolas, έχει βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό €440 εκ. Παρά την ηγετική θέση που κατέχει σε πολλούς τομείς της αγοράς, η εταιρεία είχε κέρδη μόλις €2,5 εκ. το εξάμηνο του 2013. Σε λειτουργικό επίπεδο η εταιρεία έχει ζημιές, καθώς στους λογαριασμούς της περιλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενο κέρδος €15 εκ. από την πώληση της MTN.

Λούης

Η Λούης έχει βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό και υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που φθάνουν τα €441 εκ. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης τα τελευταία χρόνια, έχοντας ήδη διαθέσει μέρος των περιουσιακών της στοιχείων.

Παρά την ηγετική θέση που κατέχει στον τουριστικό τομέα, και τη σχετικά θετική πορεία του τουρισμού την τελευταία διετία, ο όμιλος είχε ζημιές €40 εκ. το 2012 και €80 εκ. το 2011. Από το 2009 έχει συσσωρεύσει στα βιβλία του ζημιές €167 εκ.

Λεπτός

Η Πανδώρα είναι μια από τις μεγαλύτερες κτηματικές εταιρείες στην Κύπρο και ανήκει στον όμιλο εταιρειών Λεπτός. Πέραν των αναπτύξεων έργων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου συμμετέχει στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου Νεάπολις.

Η Πανδώρα έχει δανεισμό €274 εκ. και από το 2009 έχει συσσωρεύσει στα βιβλία της ζημιές €62 εκ.

Η άλλη εισηγμένη εταιρεία που ελέγχεται από τον όμιλο Λεπτού, η Leptos Calypso Hotels, έχει δάνεια €75 εκ. και παρουσίασε ετήσιες ζημιές €10 εκ. το 2012 και το 2011.

Σε μεγάλα διλήμματα οι τραπεζίτες

Τα συσσωρευμένα χρέη των τριών ομίλων προβληματίζουν τους πιστωτές τους, που βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τις εταιρείες για συνέχιση της χρηματοδότησης τους.

Η ζημιογόνα πορεία των εταιρειών δημιουργεί ανάγκες για πρόσθετες πιστώσεις, που είναι αβέβαιο όμως αν οι εταιρείες θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν.

Το πρόβλημα είναι πιο οξύ για την Πανδώρα και τη Λούης, που έχουν ήδη μεγάλη μόχλευση, αφού τα δάνεια τους αντιστοιχούν με 6 και 3 φορές τα κεφάλαια τους, αντιστοίχως.

Η Λούης, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι δεν έχει εκπληρώσει πλήρως ένα σχετικό μικρό μέρος των υποχρεώσεων της στις τράπεζες και βρίσκεται σε διαβούλευση με τους βασικούς πιστωτές της για αναδιάρθρωση των δανείων στη βάση των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Το θετικό στοιχείο στους ισολογισμούς των εταιρειών είναι ότι έχουν περιουσιακά στοιχεία για κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των δανειοληπτικών τους ανοιγμάτων. Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που βρίσκονται συσσωρευμένες στους ισολογισμούς των τριών εταιρειών φαίνεται να ξεπερνούν το €1,3 δισ.

Το αρνητικό είναι ότι σε περιπτώσεις όπως η Πανδώρα ή η CTC οι εξασφαλίσεις είναι κυρίως σε ακίνητα, των οποίων η αξία μειώνεται.

Η CTC προειδοποιεί στα εξαμηνιαία της αποτελέσματα για την πιθανότητα «να υπάρξουν αναπροσαρμογές στις αξίες των ακινήτων και επενδύσεων του συγκροτήματος» όπως και για τις επιδράσεις του επιπρόσθετου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Στα βιβλία της περιλαμβάνεται αξία €107 εκ. για τα γεωργικά, προς το παρόν, τεμάχια της εταιρείας στη Λίμνη, όπου έχει ληφθεί άδεια για ανάπτυξη γηπέδου γκολφ.

Η Πανδώρα εκτιμά «με βάση αξιολόγηση που έγινε, «ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης».

Η έκθεση της Pimco για τις τράπεζες ήδη προεξοφλεί μεγάλη απομείωση στις τιμές ακινήτων για την οποία οι τράπεζες έχουν ήδη ενισχύσει ή προσπαθούν να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους.

Όσο συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές των ακινήτων, όλο μεγαλύτερο θα γίνεται το δίλημμα για τους πιστωτές των εταιρειών, αφού θα μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ εμπράγματων εξασφαλίσεων και δανείων.

Το δίλημμα για τους πιστωτές εταιρειών όπως τις πιο πάνω γίνεται οξύτερο από το ότι δεν αναμένεται να προκύψουν συνθήκες που να επιτρέψουν άμεσα την ανάκαμψη τους.

Οι υφεσιακές συνθήκες που προβλέπεται ότι θα επικρατήσουν την επόμενη διετία καθιστούν δύσκολη την επιστροφή τους σε κερδοφορία, παρά τη σημαντική θέση που έχουν οι τρεις όμιλοι στους τομείς τους.

Οι διοικήσεις και βασικοί ιδιοκτήτες των μεγάλων ομίλων υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες τους είναι βιώσιμες και ότι θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες των καιρών. Πέραν των πιστώσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων, ζητούν επιπλέον και πίστωση χρόνου για να τις αποπληρώσουν - όταν βελτιωθούν βέβαια οι συνθήκες.

Το ερώτημα που θα προσπαθούν εδώ και καιρό να απαντήσουν οι πιστωτές τους είναι εάν οι όμιλοι θα μπορέσουν να επιπλεύσουν χωρίς οι βασικοί ιδιοκτήτες να βάλουν βαθιά το χέρι στη δική τους τσέπη για να τις ανακεφαλαιοποιήσουν.

Και αν, σε περίπτωση που συνεχίσουν να μην το κάνουν, μπορεί να υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησίας. Κάποιοι ήδη κάνουν άλλωστε κινήσεις για πώληση περιουσιακών στοιχείων, όπως η MTN, στην περίπτωση της CTC ή ξενοδοχείων και γραφείων, όπως στην περίπτωση της Λούης.

Ακόμα και για την αλλαγή ιδιοκτησίας, όμως, είναι ίσως αργά, καθώς η μεγάλη μόχλευση με την οποία εισήλθαν οι εταιρείες στη βαθιά ύφεση φαίνεται να αποθαρρύνει, σε αυτή τη φάση, ακόμα και τους πιο φιλόδοξους ξένους επενδυτές.