You are here

Woolworth: The Mall φέρνει κέρδη

27/02/2009 11:58
Καθαρά κέρδη €30,8 εκ. παρουσίασε το 2008 η εταιρεία Woolworth έναντι κερδών €14,6 εκ. το 2007. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στα εισοδήματα από τα δικαιώματα χρήσης ακινήτων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, λόγω των εσόδων που προκύπτουν από το «The Mall of Cyprus» και τo «The Mall of Engomi», τα οποία άρχισαν τη λειτουργία τους με επιτυχία το Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο 2007 αντίστοιχα. Επίσης, στα έσοδα αυτά περιλαμβάνονται τα δικαιώματα χρήσης για ολόκληρο το 2008 από τα δύο επενδυτικά ακίνητα (Πύργος Σιακόλα – Λήδρα και κτήριο SuperHome Center DIY – Στρόβολος), τα οποία αποκτήθηκαν τον Ιούλιο του 2007.

Επίσης, τα κέρδη δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα είναι σημαντικά αυξημένα λόγω της επανεκτίμησης των επενδυτικών ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc, που έγινε μετά την αποπεράτωση των εργασιών ανέγερσης των δύο νέων κτηρίων και την ολοκλήρωση του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα. Από την επανεκτίμηση προέκυψε κέρδος δίκαιης αξίας ύψους €33,3 εκ. (πριν την αφαίρεση πρόνοιας για αναβαλλόμενη φορολογία ύψους €6,6 εκ.) και βασίστηκε σε μελέτη επανεκτίμησης που έγινε από δύο ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ανέγερση του ακινήτου αυτού, δεν έγινε επανεκτίμηση.

Κατά το έτος 2007, υπήρχε κέρδος από την επανεκτίμηση των δύο νέων επενδυτικών ακινήτων που αποκτήθηκαν τον Ιούλιο του 2007, ύψους €10,7 εκ., πριν την αφαίρεση πρόνοιας για αναβαλλόμενη φορολογία.

(Οι χρηματοδοτικές δαπάνες του Συγκροτήματος αυξήθηκαν λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, την αγορά νέων ακινήτων κατά τη διάρκεια του 2007 και τη λειτουργία των δύο Malls, του The Mall of Cyprus και του The Mall of Engomi.

Όσον αφορά τις προοπτικές, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της Εταιρείας λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατό οι συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία άρχισε ήδη να επηρεάζει την Κύπρο.

Γ.Χ.