You are here

Ζημιές €3,6 εκ. για την Αίαντας

27/02/2009 09:40
Ζημιές ύψους €3,7 εκ. σημείωσε το 2008 η εταιρεία Αίαντας έναντι ζημιών €140,4 χιλ. το 2007.

Η ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων ανήλθε στα €3,5 εκ. σε σύγκριση με ζημιά ύψους €807,3 χιλ. το 2007. Τα έξοδα διοίκησης και χρηματοδότησης για το έτος 2008 αυξήθηκαν στις €289,5 χιλ. σε σχέση με €210,4 χιλ. το 2007.

Τα εισοδήματα της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά το έτος 2008 και ανήλθαν στις €155,7 χιλ. σε σχέση με €116,9 χιλ. το 2007. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των εισπρακτέων μερισμάτων, αλλά και σε εισπρακτέους τόκους.
Η πτώση των τιμών σε ΧΑΚ και ΧΑ που δραστηριοποιείται η εταιρεία, επηρέασαν ανάλογα το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.

Προοπτικές

Όσον αφορά τις προοπτικές, αναφέρεται ότι η κερδοφορία της εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση των αξιών του χαρτοφυλακίου της στην Κύπρο. «Η Διεθνής οικονομική κρίση δεν αναμένεται να ξεπεραστεί πριν το τέλος του 2009, γεγονός που καθιστά την πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και κατ’ επέκταση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, μη ευοίωνη κατά το 2009», προστίθεται.

Γ.Χ.