You are here

Ζημιές €6,5 εκ. για τη Λούης

19/09/2019 16:42

Αύξηση των ζημιών της ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2019 η εταιρεία Λούης ενώ μειωμένα αναμένονται και τα λειτουργικά αποτελέσματα ολόκληρου του έτους.

Η καθαρή ζημιά που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της εταιρείας ανήλθε για το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα €6,5 εκ. σε σύγκριση με €17 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Υπήρξε

δηλαδή μια αύξηση στην καθαρή ζημία περιόδου κατά €6,5εκ.

Η υιοθέτηση από την 1 Ιανουαρίου 2019 του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς 16 (ΔΠΧΑ – IFRS 16) σε σχέση με τις μισθώσεις ξενοδοχείων και άλλων ακινήτων που επέφερε επιπρόσθετη ζημία ύψους €3 εκ.

Αρνητικά συνέβαλε το μη επαναλαμβανόμενο κέρδος από αναδιάρθρωση δανεισμού θυγατρικής εντός του πρώτου εξαμήνου 2018 ύψους €2,1 εκ. και η μείωση των λειτουργικών κερδών (EBITDAR) των ξενοδοχείων κατά €1,1 εκ.

Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 δεν επηρεάζει και δεν διαφοροποιεί τις ταμειακές ροές της εταιρείας. Η αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, και κατ’ επέκταση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019, θα αντιστραφεί σε μεταγενέστερες περιόδους κατά την διάρκεια της μισθωτικής περιόδου και θα επιφέρει θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος στο μέλλον.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος ήταν για το πρώτο εξάμηνο του 2019 αυξημένος κατά €30,4 εκ. (+61,7%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, κυρίως λόγω συμπερίληψης των αποτελεσμάτων της Celestyal για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα €79,7 εκ. από €49,3 εκ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι πωλήσεις της Celestyal συμπεριελήφθησαν μόνο για 17 ημέρες στα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζουν εποχικότητα μεταξύ του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος διεξάγεται το δεύτερο εξάμηνο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων, χρεολύσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) για το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρουσίασαν αύξηση της τάξεως των €3,1 εκ. (+24%) που κυρίως προήλθε από τη συμπερίληψη της Celestyal στα αποτελέσματα για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, τα κέρδη αυτά φέτος ανήλθαν στα €16,0 εκ. σε σύγκριση με €12,9 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο και αυτό παρά την μείωση των λειτουργικών κερδών των ξενοδοχείων κατά €1,1 εκ.

Αρνητικά όμως επέδρασε στην συνέχεια η συμπερίληψη των αποσβέσεων της Celestyal Cruises για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με μόνο 17 ημέρες κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών κερδών από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την πρώτη εξαμηνία του 2018, από €2,3 εκ σε €2,8 εκ. κέρδος.

Η αύξηση των καθαρών χρηματοδοτικών εξόδων, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση της

υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, οφείλεται στην συμπερίληψη των αντίστοιχων εξόδων της Celestyal από 1η Ιανουαρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που συμπεριελήφθησαν από τις 13 Ιουνίου 2018 και μετέπειτα.

Αναφορικά με τις προοπτικές, αναφέρεται ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις τρέχουσες οικονομικές προβλέψεις, τα αποτελέσματα από εργασίες του Συγκροτήματος για ολόκληρο το 2019 αναμένεται να είναι μειωμένα από εκείνα του 2018 λόγω αναμενόμενης μείωσης στα αποτελέσματα της Louis Hotels.

Οι συνθήκες αβεβαιότητας που σχετίζονται με το Brexit, ο αυξημένος συναγωνισμός από γειτονικές χώρες και άλλοι εξωγενείς παράγοντες, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα της Louis Hotels για το 2019. Τα αποτελέσματα της Celestyal Cruises αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνα που ενοποιήθηκαν για το 2018.

Γ.Χ.