You are here

Ζημιές εξαμήνου €29 εκ. για ΚΑ

01/09/2011 08:45
Ζημιές €29,3 εκ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2011 το Συγκρότημα των Κυπριακών Αερογραμμών έναντι ζημιών €25,5 εκ. πέρσι σημειώνοντας αύξηση ύψους €3,8 εκ.

Η αύξηση της ζημιάς της περιόδου οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των εσόδων από μεταφορά επιβατών που ήταν αποτέλεσμα του εντεινόμενου ανταγωνισμού καθώς και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που επηρεάζουν τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Επίσης η σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων είχε αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 παρουσίασαν μείωση €7,9 εκ. ή 8,0% αφού περιορίστηκαν σε €90,6 εκ. σε σύγκριση με €98,5 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση του αριθμού επιβατών που μεταφέρθηκαν καθώς και των εσόδων από μεταφορά φορτίου. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία αποτελέσματα για την επιβατική κίνηση δεικνύουν ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου -Ιουνίου 2011, οι Κυπριακές Αερογραμμές μετέφεραν περίπου 96 χιλιάδες ή 14,1% λιγότερους επιβάτες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι προσφερόμενες θέσεις στην αγορά για την πρώτη εξαμηνία του 2011 μειώθηκαν κατά 218 χιλιάδες ή 18,7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο συντελεστής επιβατικής πληρότητας ανήλθε στο 67,3% κατά την πρώτη εξαμηνία του 2011 σε σχέση με 65,0% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα λειτουργικά έξοδα του Συγκροτήματος, που περιλαμβάνουν τόσο το κόστος πωλήσεων όσο και τα διοικητικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποζημιώσεων σε πλεονάζον προσωπικό), ανήλθαν σε €122,4 εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σύγκριση με €124,6 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η μείωση αυτή στα λειτουργικά έξοδα είναι αποτέλεσμα κυρίως μειώσεων στα έξοδα προσωπικού και στα τέλη διαδρομής, προσγείωσης και εξυπηρέτησης επιβατών, ενώ αυξήσεις παρουσιάστηκαν στο κόστος καυσίμων καθώς και στο κόστος λειτουργικών μισθώσεων αεροσκαφών.

Το πρώτο εξάμηνο του 2011 περιλαμβάνει το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο των €9,0 εκ. που αφορά αποζημιώσεις σε υπαλλήλους που αποχώρησαν από την εταιρεία λόγω πλεονασμού μέσα στα πλαίσια του σχεδίου δράσης το οποίο καταρτίστηκε από την εταιρεία με σκοπό να διασφαλίσει την επιβίωσή της σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Τα άλλα εισοδήματα αυξήθηκαν από €33 χιλ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε €10,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 ως αποτέλεσμα της συμπερίληψης στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2011 μέρους του μη επαναλαμβανόμενου οφέλους από την ανταλλαγή χρονοθυρίδων στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου μεταξύ της εταιρείας και της Virgin Atlantic Airways καθώς και του κέρδους από την πώληση ενός αεροσκάφους Α320-200 και μιας εφεδρικής μηχανής αεροσκαφών.

Η ζημιά από εργασίες αυξήθηκε κατά €3,8 εκ. σε €29,9 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σύγκριση με €26,1 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Το καθαρά έσοδα χρηματοδότησης παρουσίασαν μείωση €0,7 εκ., από €1,1 εκ.κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε €0,4 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Oι τόκοι εισπρακτέοι μειώθηκαν λόγω μείωσης των πιστωτικών επιτοκίων και των διαθέσιμων τραπεζικών υπολοίπων και οι τόκοι πληρωτέοι αυξήθηκαν σαν αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων, παρά τη μείωση των υπολοίπων του δανεισμού και των χρηματοδοτικών μισθώσεων λόγω αποπληρωμής.

Η φορολογία για την περίοδο είναι πίστωση €0,2 εκ. σε σχέση με φορολογική χρέωση €0,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 λόγω της πίστωσης για αναβαλλόμενη φορολογία.

Όσον αφορά τις προοπτικές, αναμένεται ότι τα αποτελέσματα της δεύτερης εξαμηνίας του 2011, θα είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με αυτά της πρώτης τόσον όσον αφορά το λειτουργικό αποτέλεσμα όσο και το τελικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι το Συγκρότημα έχει επαρκή ρευστότητα για αντιμετώπιση των τρεχουσών υποχρεώσεών του, όπως αυτές προκύπτουν, χωρίς εξάρτηση από βραχυπρόθεσμες τραπεζικές διευκολύνσεις.

Γ.Χ.