You are here

Τύπος: Σχεδίου λύσης οικονομικές παρενέργειες...

04/12/2002 09:14
Οι οικονομικές παράμετροι του σχεδίου λύσης που κατέθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ, συνεχίζουν να απασχολούν τον οικονομικό τύπο, ενώ σήμερα μάλιστα, αποτελεί το κυρίαρχο θέμα στη βασική θεματολογία του ημερήσιου οικονομικού τύπου.

Το ένθετο «Οικονομία» της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Προβληματική οικονομική πολιτική» γράφει ότι εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις και αρκετές ασάφειες αναφορικά με τη δομή του κράτους το οποίο θα δημιουργηθεί μέσα από το σχέδιο Άναν. Το κάθε συστατικό κράτος πρέπει να διαθέτει τις οικονομικές πηγές οι οποίες θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες του, αναφέρεται στο ρεπορτάζ και προστίθεται ότι οι αρμοδιότητες των διαφόρων κυβερνητικών τμημάτων, αλλά και οι χρηματοοικονομικές διευθετήσεις μεταξύ του κοινού κράτους και των συστατικών κρατών, μπορούν να αποβούν αποφασιστικές για τον καθορισμό της δομής αλλά και της λειτουργικότητας μίας λύσης στην Κύπρο.

Αναφέρεται επίσης, ότι ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι στο Σχέδιο τα φορολογικά έσοδα τα οποία θα αναλογούν στο Κοινό κράτος, αφορούν μόνο τους έμμεσους φόρους, μεγάλο μέρος των οποίων ούτως ή άλλως δεσμεύονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στα συστατικά κράτη το σχέδιο Άναν, προβλέπει την απόδοση του φόρου εισοδήματος και τον εταιρικό φόρο.

Αλλού, γράφει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εργοδότησης Τ/κ εργατών στις ελεύθερες περιοχές μετά από μια ενδεχόμενη λύση του κυπριακού.

Το ένθετο «Οικονομική» της εφημερίδας «Αλήθεια» τιτλοφορεί το βασικό του θέμα «Εισηγήσεις για συγκερασμό των δυσκολιών σε λύση με δύο άκρως αντίθετες οικονομίες προτείνει το υπ. Οικονομικών». Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, το «Σημείωμα» του υπουργείου Οικονομικών το οποίο θα παραδοθεί σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη, συνετάχθη από τέσσερις ανώτερους λειτουργούς του υπουργείου και σ’ αυτό, περιέχονται και εισηγήσεις για θέματα που αφορούν την ανισοσκέλεια του οικονομικού επιπέδου των Τ/κ και της δική μας οικονομίας. Το Σημείωμα περιέχει και εισήγηση για το διαμοιρασμό των εσόδων του ΦΠΑ, για το νόμισμα, τους τρόπους ενίσχυσης των Τ/κ ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε μια οικονομία η οποία εντάσσεται σύντομα στην ΕΕ, για τα κοινοτικά κονδύλια και άλλα σενάρια.

Αλλού, γράφει ότι στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφεύγει η New Marathon αμφισβητώντας την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή καθημερινού προστίμου £500 την ημέρα στους διοικητικούς συμβούλους της εταιρείας.

Το ένθετο «Οικονομία» της εφημερίδας «Η Σημερινή» υπό τον τίτλο «Προβλήματα ενέργειας στο σχέδιο Άναν» γράφει ότι ασάφειες και δυσκολίες και στους τομείς του φυσικού αερίου και του πετρελαίου προκύπτουν μέσα από το σχέδιο λύσης που κατέθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ. Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, «δεν είναι καθαρό αν τέτοια θέματα θα τα χειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση ή τα συστατικά κρατίδια», ενώ σύμφωνα και με τον υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νίκο Ρολάνδη υπάρχουν και αντιφάσεις, όπως π.χ. ο καθορισμός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης να ανήκει στο Κοινό Κράτος, ενώ αλλά θέματα ενέργειας θα ανήκουν στα δύο συστατικά κράτη: Το θέμα που προκύπτει είναι αν θα καθορίζει το κοινό κράτος την αποκλειστική οικονομική ζώνη και μετά να πρέπει να χωρίσει και τα δύο τμήματα τα οποία αφορούν στις δύο πλευρές;

Αλλού, γράφει ότι σενάρια για το ψευδοκράτος είναι ενσωματωμένα στο «Σημείωμα» του υπουργείου Οικονομικών που θα δοθεί σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.