You are here

Αναμένουν μεγάλη ροή αιτήσεων για επιδότηση επιτοκίου

29/09/2020 07:21

Μεγάλη ροή αιτήσεων δανείων με επιδοτημένα επιτόκια αναμένουν οι αρμόδιες αρχές το επόμενο τρίμηνο, εκτιμώντας ότι η λήξη των κρατικών σχεδίων στήριξης θα ενθαρρύνει την αξιοποίηση των επιχορηγημένων δανείων.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η επιδότηση δανείων δεν είχε την αναμενόμενη ζήτηση, καθώς δόθηκαν δάνεια €0,35 δισ. έναντι €2,6 δισ. που είναι το δυνητικό όριο.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα θα αγκαλιάσουν το σχέδιο οι επιχειρήσεις, αφού θα λήξουν κάποια σχέδια και, κυρίως, η αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων.

Ο ανώτερος λειτουργός του υπουργείου οικονομικών Διονύσης Διονυσίου, δήλωσε στη StockWatch ότι το υπουργείο οικονομικών αναμένει αυξημένο αριθμό αιτήσεων για τα επιχειρηματικά δάνεια τις αμέσως επόμενες ημέρες και εξηγεί τους λόγους που οι αιτήσεις των επιχειρηματιών είναι σημαντικά πιο κάτω.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, άναψαν το πράσινο σε 1819 στεγαστικά δάνεια που εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίου, συνολικού ύψους €219 εκ. για τα οποία δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και σε 630 επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους €126 εκ.

Ο κ. Διονυσίου δήλωσε εντούτοις ότι το υπουργείο οικονομικών βρίσκεται σε στάση αναμονής διότι αναμένει αύξηση των αιτήσεων από επιχειρηματίες μικρούς και μεγάλους και αυτοτελώς εργαζόμενους και εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι πιο χαμηλός ο αριθμός των επιχειρηματικών δανείων που εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης του δανείου επειδή έτρεξαν παράλληλα με τα σχέδια στήριξης του υπουργείου εργασίας αλλά και το σχέδιο αναστολής πληρωμής δόσεων.

Δηλαδή, επεσήμανε, «χρησιμοποίησαν τα λεφτά αυτά για να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες τους».

Επιπλέον ανάμεναν να δουν και τα νέα σχέδια του υπουργείου εργασίας τα οποία κάποια επεκτείνονται μέχρι το Σεπτέμβριο και κάποια μέχρι το Μάρτιο.

Συμφώνα με τον κ. Διονυσίου το υπουργείο οικονομικών θεωρεί ότι τώρα που ξεκαθάρισε το όλο πλαίσιο, ότι δηλαδή δεν θα υπάρξει περαιτέρω αναστολή των δόσεων ενώ ξεκαθάρισε και σε ποιους τομείς θα συνεχίσουν τα σχέδια του υπουργείου εργασίας, οι επιχειρηματίες θα έρθουν να κάνουν αιτήσεις για επιδότηση του επιτοκίου των δανείων τους.

Ένας επιπρόσθετος λόγος είπε, είναι ότι τα κυβερνητικά σχέδια προνοούν ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχέδια δεν μπορούν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού τους μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

«Ουσιαστικά δεν θα μπορούν να απολύσουν προσωπικό, άρα κάποιες επιχειρήσεις προτίμησαν παρά να κάνουν αίτηση τον Ιούνιο ή Ιούλιο να υποβάλουν περί τα τέλη του έτους».

Οι αιτήσεις θα πρέπει να εγκριθούν από τις τράπεζες μέχρι τέλος του χρόνου και να κατατεθούν στο υπουργείο οικονομικών για τη δική του αξιολόγηση.

Σημείωσε ότι «για να πάρουν την τελική έγκριση επιδότησης επιτοκίου τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να μας στείλουν την αίτηση που υπέβαλαν στον έφορο φορολογίας ότι δεν χρωστούν και οι επιχειρήσεις ότι δεν χρωστούν στο φόρο καθώς και στις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων».

Πρόνοιες σχεδίου επιδότησης επιτοκίου επιχειρηματικών δανείων

Το σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020, εντός της Δημοκρατίας, με οποιαδήποτε τράπεζα συμμετέχει στο σχέδιο και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα έτη.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της ΕΤΕπ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Με βάση την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800.000. Θα υπάρχει επιδότηση επιτοκίου μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού συνολικού ποσού μέχρι €180 εκ. για δάνεια επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Ως μέσο επιτόκιο καταβολής από το κράτος υπολογίζεται για όλες τις επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους το 3,50% για τα πρώτα δύο έτη και 2,00% για το 3ο μέχρι και το 4ο έτος για τις ΜΜΕ και αυτοτελώς εργαζομένους και 1,50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ποσό δυνητικών δανείων των οποίων το επιτόκιο θα επιδοτείται υπολογίζεται περίπου €1,65 δισ. το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των νέων επιχειρηματικών δανείων για το 2019 (€165 εκ. ευρώ/μήνα) για τους 10 μήνες του 2020 (Μάρτιος - Δεκέμβριος 2020). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην τράπεζα για να αιτηθούν επιδοτούμενο δάνειο υπογεγραμμένη δήλωση από εγκεκριμένο λογιστή ή τον εξωτερικό ελεγκτή, ότι η επιχείρηση / αυτοτελώς εργαζόμενος δεν ήταν ήδη προβληματικοί στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Πρόνοιες στεγαστικών δανείων

Το σχέδιο για στεγαστικά δάνεια καλύπτει μόνο δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Ως εκ τούτου καλύπτει την αγορά πρώτης κατοικίας και ανέγερσης πρώτης κατοικίας. Εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.

Προϋπολογισμός για την επιδότηση επιτοκίου μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού συνολικού ποσού μέχρι €45 εκ. (€45.000.000) για δάνεια φυσικών προσώπων. Το ποσό δυνητικών δανείων των οποίων το επιτόκιο θα επιδοτείται υπολογίζεται περίπου €730 εκ. το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των νέων στεγαστικών δανείων για το 2019 (€73 εκ. ευρώ/μήνα) για τους 10 μήνες του 2020 (Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020). Διάρκεια επιδότησης επιτοκίου είναι τα τέσσερα χρόνια.

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από την τράπεζα. Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαία μονάδα (150 μονάδες βάσης). Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου. Το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο με το βασικό επιτόκιο να είναι το EURIBOR 6 μηνών. Το ανώτατο περιθώριο του επιτοκίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,30% (230 μονάδες βάσης).

Της Ηρώς Ευθυμίου