You are here

Αποπληρωμή στεγαστικών μέχρι τα 70

17/08/2017 07:28
Αποπληρωμή μέχρι τα 70, περίοδο χάριτος, ευελιξία στις δόσεις και ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια προτάσσουν οι τράπεζες για να κερδίσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο μερίδιο από την διογκούμενη πίττα των στεγαστικών δανείων.

Το 2017 οι τράπεζες παραχώρησαν τριπλάσια στεγαστικά δάνεια σε σχέση με πριν δύο χρόνια, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με δανειστικά προϊόντα που έχουν χαρακτηριστικά που θυμίζουν, εν μέρει, την περίοδο της στεγαστικής φούσκας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο οι τράπεζες παραχώρησαν €301 εκ. για νέα στεγαστικά δάνεια έναντι €237 εκ. το 2016 και €91 εκ. το 2015.

Η αύξηση της τάξης του 231% που καταγράφεται σε διάστημα μιας διετίας αντανακλά την επιστροφή των νοικοκυριών στις λύσεις τραπεζικής χρηματοδότησης για υλοποίηση των σχεδίων τους για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, μετά από μια μακρά περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας κατά την οποία τα πλάνα απόκτησης στέγης είχαν μπει για πολλούς στο περιθώριο.

Τα στεγαστικά σχέδια που είναι διαθέσιμα στην τραπεζική αγορά σήμερα, είναι πολλά και ποικίλλουν σε χαρακτηριστικά, παρέχοντας διάφορες επιλογές στους ενδιαφερόμενους που πολλές φορές ενδεχομένως να μην έχουν ολοκληρωμένη εικόνα του τι προσφέρουν τα διαθέσιμα σχέδια χρηματοδότησης.

Στην αύξηση της ζήτησης για νέα στεγαστικά δάνεια φαίνεται να συντείνει η υποχώρηση των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Όπως καταδεικνύουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΚΤ, το επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων στην Κύπρο υποχώρησε τον Ιούνιο του 2017 στο 3,13%.

Ποικιλία και ομοιότητες στα σχέδια τραπεζών

Τα σχέδια στεγαστικών δανείων που προσφέρουν οι τράπεζες ποικίλουν σε χαρακτηριστικά και συνδυάζουν διάφορα στοιχεία με στόχο να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Ορισμένα χαρακτηριστικά ωστόσο, επαναλαμβάνονται σε αρκετές περιπτώσεις.

Για παράδειγμα οι τράπεζες προσφέρουν ευελιξία ως προς τη δυνατότητα αναβολής δόσης για ορισμένες φορές ανά έτος, αλλά και ευκολίες κατά την έναρξη της αποπληρωμής των δανείων με περίοδο χάριτος ή μειωμένη δόση.

Το ποσό της χρηματοδότησης στα σχέδια που προσφέρονται κυμαίνεται από 70-80% αναλόγως του σκοπού και η περίοδος αποπληρωμής εκτείνεται από 30-40 χρόνια ή μέχρι ο δανειολήπτης να ξεπεράσει μια ορισμένη ηλικία που σε κάποιες τράπεζες φτάνει τα 70 έτη.

Οι τράπεζες προσπαθούν να προσελκύσουν διαφημίζοντας ότι τα δάνεια που προσφέρουν είναι χωρίς αρχικά έξοδα ή παρέχοντας πρόσθετα εργαλεία διευκόλυνσης προς τους καταναλωτές όπως πιστωτικές κάρτες, δυνατότητα προσαρμογής της δόσης, σύνδεση δανείου με καταθέσεις.

Παρόμοια δεδομένα ισχύουν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αναφορικά με τις εξασφαλίσεις που ζητούν να έχουν οι τράπεζες για την παραχώρηση στεγαστικού δανείου.

Στις ιστοσελίδες των τραπεζών εντοπίζονται ενδεικτικά δεδομένα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των στεγαστικών σχεδίων, τα οποία ωστόσο, ενδέχεται να διαφέρουν κατά τη στιγμή της πώλησής τους.

Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει στεγαστικό δάνειο για ανέγερση κατοικίας, αγορά έτοιμης κατοικίας ή διαμερίσματος ή ακόμα και γης, όταν η πρόθεση του πελάτη είναι να χρησιμοποιήσει τη γη για ανέγερση κατοικίας, για ιδιοκατοίκηση ή για χρήση ως εξοχικό.

Το ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% της αξίας του ακίνητου αναλόγως του σκοπού, με την παραχώρηση περιόδου χάριτος κατά την οποία δεν πληρώνονται δόσεις, όσο το σπίτι είναι υπό ανέγερση (μέγιστη διάρκεια 2 ετών), ή την καταβολή χαμηλής δόσης ή μόνο των τόκων για περίοδο 2 ετών.

Σε ότι αφορά το σχεδιασμό των δόσεων για τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο μπορεί να οριστεί το ύψος της δόσης και η συχνότητά της βάσει των δυνατοτήτων του πελάτη, σύμφωνα με την τράπεζα.

Αναφορικά με το επιτόκιο, υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε σταθερό επιτόκιο για περίοδο 3 ή 5 χρόνων ή σε κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Στην πρώτη επιλογή, μετά την λήξη της σταθερής περιόδου που επιλέγεται για το δάνειο, το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο με βάση το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας για στεγαστικά δάνεια (ΒΕΣ) το οποίο ανέρχεται στο 2,08%, ή το Euribor 6m.

Στη δεύτερη επιλογή, μπορεί να επιλεχθεί ως βάση είτε το βασικό επιτόκιο της τράπεζας για στεγαστικά δάνεια (ΒΕΣ), είτε το Euribor 6m.

Στα παραδείγματα που παρουσιάζονται για δάνειο 100 χιλ. για ακίνητο αξίας 150 χιλ. με 20 χρόνια αποπληρωμή και κυμαινόμενο επιτόκιο, το επιτόκιο διαφοροποιείται αναλόγως της συνεισφοράς του πελάτη ως προς την απόκτηση της κατοικίας. Το ΣΕΠΕ διαμορφώνεται στο 2,69% σε περίπτωση συνεισφοράς κάτω του 40%, στο 2,79% με συνεισφορά ίση ή μεγαλύτερη του 40% και στο 3,48% με βάση το Euribor 6m.

Τα σχέδια της Τράπεζας Κύπρου, όπως αναφέρεται, δεν χρεώνονται με αρχικά τραπεζικά έξοδα ενώ, στο ποσό αποπληρωμής περιλαμβάνονται τα έξοδα χαρτοσήμων, εκτιμητικά έξοδα καθώς και το τέλος εγγραφής Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο.

Τα παραδείγματα που παρουσιάζει η τράπεζα προϋποθέτουν ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός οι οποίες θα εκχωρηθούν και υποθήκη του ακινήτου προς όφελος της Τράπεζας.

Η μέγιστη περίοδος αποπληρωμής που ορίζει η Τράπεζα Κύπρου είναι τα 30 χρόνια με μέγιστη ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου, τα 65 χρόνια και η ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής είναι στις περιπτώσεις με σταθερό επιτόκιο τα 15 χρόνια και για κυμαινόμενο επιτόκιο, τα 10 χρόνια.

Δίνεται επίσης το δικαίωμα αναβολής πληρωμής δόσης σε περίπτωση απροόπτου, μέχρι και δύο φορές ανά έτος και συνολικά μέχρι 24 φορές.

Η Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζει επίσης, το πράσινο στεγαστικό δάνειο, βάσει του οποίου μετά την πλήρη ανάληψη του δανείου εάν το σπίτι ή το διαμέρισμα του πελάτη φέρει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Κατηγορίας Α, γίνεται κατάθεση στην πιστωτική κάρτα του, ύψους 0,50% του ποσού του δανείου με μέγιστο ποσό τα €500.

Μέλημα της τράπεζας όπως υποστηρίζεται, είναι η ικανότητα αποπληρωμής του κάθε πελάτη.

Ελληνική Τράπεζα

Τρία στεγαστικά σχέδια που διαχωρίζονται βάσει του τρόπου αποπληρωμής τους, προσφέρει η Ελληνική Τράπεζα.

Το στεγαστικό σχέδιο «Θεμέλιο», σύμφωνα με την τράπεζα, απευθύνεται κυρίως σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν στέγη με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 30 χρόνια και ευνοϊκό επιτόκιο.

Βάσει του συγκεκριμένου σχεδίου που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της τράπεζας, το επιτόκιο ορίζεται στο 2,90% ενώ απαιτείται προκαταβολή ύψους 30%

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι στα 30 χρόνια με περίοδο χάριτος μέχρι 12 μήνες ή 24 μήνες στις περιπτώσεις ανέγερσης κατοικίας.

Η τράπεζα σημειώνει ότι δεν υπάρχουν έξοδα παραχώρησης δανείου και νομικά έξοδα ενώ, το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) υπολογίζεται στα 2,29% για δάνειο βάσει του σχεδίου «Θεμέλιο» ύψους €150 χιλ. και διάρκειας 21 ετών.

Το στεγαστικό σχέδιο «5, 7, 9» της Ελληνικής Τράπεζας παρέχει τη δυνατότητα παρέχει δυνατότητα πληρωμής χαμηλής δόσης κατά τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής του το οποίο μετά θα κλιμακώνεται κατά συγκεκριμένο ετήσιο ποσοστό για 5, 7 ή 9 χρόνια, ώστε ενδεχομένως να συνάδει με τυχόν αύξηση των εισοδημάτων του πελάτη.

Ακολούθως, η δόση θα παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη του δανείου, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο επιτόκιο. Όπως υποστηρίζεται, το σχέδιο αποσκοπεί στο να βοηθήσει κυρίως νέα ζευγάρια που, κατά τα πρώτα χρόνια της αγοράς της κατοικίας τους, έχουν συνήθως αυξημένα έξοδα και μειωμένα έσοδα ενώ, απευθύνεται και σε οικογένειες με περιορισμένο προϋπολογισμό ή άτομα που θέλουν να κάνουν μια επένδυση, όπως σημειώνεται.

Η HB το χαρακτηρίζει «ιδανικό» για εκείνους που, στο παρόν στάδιο, έχουν χαμηλές απολαβές οι οποίες αναμένουν στο μέλλον να αυξηθούν, αλλά και σε όσους επιθυμούν να έχουν περισσότερη οικονομική άνεση κατά τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής του στεγαστικού τους δανείου.

Βάσει του συγκεκριμένου σχεδίου, το επιτόκιο ορίζεται στο 3,10% με προκαταβολή του 30%, χωρίς έξοδα παραχώρησης του δανείου ή νομικά έξοδα και με ΣΕΠΕ στο 3,12 για δάνειο 150 χιλ. και αποπληρωμή στα 21 χρόνια.

Το στεγαστικό σχέδιο “Offset” της Ελληνικής συνδέεται με την αξιοποίηση των καταθέσεων του πελάτη. Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο δεν τοκίζεται στο στεγαστικό δάνειο ποσό αντίστοιχο με αυτό που είναι κατατεθειμένο σε συνδεδεμένο με το στεγαστικό δάνειο μη τοκοφόρο καταθετικό λογαριασμό “Offset”.

Η τράπεζα θέτει ως απαραίτητες εξασφαλίσεις την υποθήκη, ασφάλεια πυρός / σεισμού, απλή ασφάλεια ζωής σημειώνοντας ότι η παραχώρηση των στεγαστικών δανείων υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Ελληνικής.

Συνεργατισμός

Ο Συνεργατισμός προσφέρει το στεγαστικό δάνειο με την επωνυμία «Εν οίκω» βάσει του οποίου το επιτόκιο είναι στο 3% ενώ, όπως αναφέρεται το δάνειο είναι χωρίς αρχικά έξοδα.

Την ίδια στιγμή, παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «μέγιστη ανταπόδοση» του συνεργατισμού αλλά και έκπτωση 20% στα ετήσια ασφάλιστρα κατοικίας για τα πρώτα 2 χρόνια, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Allianz ενώ, υπάρχει και δυνατότητα παραχώρησης πιστωτικής κάρτας με όριο μέχρι €3 χιλ.

Το σχέδιο «μέγιστη ανταπόδοση» επιτρέπει τη σύνδεση των καταθέσεων με το στεγαστικό δάνειο, ώστε για το συγκεκριμένο ποσό, η κατάθεση θα πιστώνεται με επιτόκιο 0% και για το ίδιο ποσό στο δάνειο η χρέωση τόκου θα είναι 0%. Με αυτό τον τρόπο καταβάλλονται λιγότεροι τόκοι και έρχεται νωρίτερα η αποπληρωμή του δανείου, υποστηρίζεται.

Όπως αναφέρεται, τα έξοδα επανεκτίμησης του δανείου είναι μηδενικά καθόλη τη διάρκειά του ενώ, παρέχεται δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση.

Σύμφωνα με την ΣΚΤ, το εν λόγω σχέδιο απευθύνεται σε ιδιώτες για αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση, αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση, αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση εξοχικής κατοικίας και για επένδυση σε ακίνητη περιουσία (οικία/διαμέρισμα/οικόπεδο).

Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις €300 χιλ. και η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής, στα 35 χρόνια, εκτός για σκοπούς ανακαίνισης και επέκτασης κατοικίας όπου μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 10 χρόνια.

Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% της τιμής αγοράς ή της αγοραίας αξίας (όποια είναι χαμηλότερη) σε περιπτώσεις αγοράς/ανέγερσης κατοικίας/οικοπέδου για Ιδιοκατοίκηση και μέχρι το 70% σε περιπτώσεις αγοράς εξοχικού/επένδυσης/ανακαίνισης.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν έξοδα έκδοσης του δανείου και διευκρινίζεται πως θα χρεώνονται μόνο τα έξοδα που πληρώνονται σε τρίτους, π.χ. χαρτόσημα, έξοδα εκτίμησης και έξοδα υποθήκης.

Περίοδος χάριτος κεφαλαίου παραχωρείται για ακίνητα υπό ανέγερση που αφορούν ιδιοκατοίκηση, για περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση της κατοικίας ή για τα πρώτα 2 χρόνια. Κατά την περίοδο χάριτος καταβάλλονται δόσεις που αντιπροσωπεύουν μόνο τους τόκους.

Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα εμπράγματων εξασφαλίσεων, τονίζει τέλος, η ΣΚΤ.

Ο Συνεργατισμός διαθέτει πρόσθετα σχέδια χρηματοδότησης για κατοικίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Astro Bank

Η νέα Astro Bank, πρώην Τράπεζα Πειραιώς, προσφέρει στεγαστικό δάνειο, το οποίο παρέχεται στη μορφή ορίου υπερανάληψης (Overdraft) και το οποίο προσφέρεται σε ευρώ, στερλίνα, δολάριο Αμερικής και ελβετικό φράγκο.

Βάσει του σχεδίου, το δάνειο είναι συνδεδεμένο με το διατραπεζικό επιτόκιο 6μηνιαίο Euribor / LIBOR και παρέχεται μακροχρόνια αποπληρωμή διάρκειας μέχρι 40 χρόνια (για δάνεια σε ευρώ) ή μέχρι να συμπληρωθεί το 70ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη, όποιο επέλθει πρώτο.

Όπως σημειώνεται υπάρχει δυνατότητα συνολικής ή σταδιακής εκταμίευσης του ορίου, αναλόγως της προόδου εργασιών ενώ, παρέχεται δυνατότητα περιόδου χάριτος στο κεφάλαιο μέχρι 24 μήνες.

Το σχέδιο αφορά χρηματοδότηση από €90 χιλ. για σκοπούς αγοράς, ανέγερσης, ανακαίνισης κατοικίας για ιδιοκατοίκηση, εξοχικής κατοικίας ή επένδυσης.

Σε ότι αφορά τις εξασφαλίσεις που ζητά η τράπεζα, αυτές είναι η υποθήκευση του ακινήτου που θα αποκτηθεί, ασφάλεια πυρός/ σεισμού επί του υποθηκευμένου ακινήτου, ασφάλεια ζωής και προσωπική εγγύηση.

Alpha Bank

Το Alpha Κατοικία είναι το στεγαστικό σχέδιο της Alpha Bank το οποίο προσφέρεται σε μόνιμους κάτοικους Κύπρου για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επιδιόρθωση κατοικίας ή διαμερίσματος, την αγορά εγκεκριμένου οικοπέδου/ γης για άμεση ανέγερση κατοικίας ή τη μεταφορά υφιστάμενων στεγαστικών δανείων.

Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να καλύψει μέχρι και το 75% της αγοραστικής αξίας του ακινήτου για απόκτηση πρώτης κατοικίας και μέχρι του 70% για δεύτερη με κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ.

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε διάστημα μέχρι 40 ετών ενώ, στη λήξη του δανείου η ηλικία του πρωτοφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 χρόνια.

Η περίοδος χάριτος που παραχωρείται εκτείνεται στα 2 χρόνια από την πρώτη εκταμίευση του δανείου ενώ, όπως αναφέρεται, υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης επιπρόσθετων πιστωτικών διευκολύνσεων για κάλυψη προσωπικών/ καταναλωτικών αναγκών.

Στις απαραίτητες εξασφαλίσεις για την τράπεζα περιλαμβάνονται, η πρώτη υποθήκη επί του χρηματοδοτούμενου ακινήτου, η ασφάλεια πυρός και συναφών κινδύνων, εκχώρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής και οποιεσδήποτε άλλες εξασφαλίσεις δύναται να ζητηθούν από την τράπεζα, σημειώνεται.

Η τράπεζα αναφέρει ότι τώρα, το σχέδιο προσφέρεται χωρίς έξοδα συνομολόγησης δανείου, και με δωρεάν ασφάλεια πυρός και συναφών κινδύνων, για αγορά 1ης κατοικίας, με μέγιστη αξία ακινήτου €300 χιλ., για το πρώτο έτος με την Altius Insurance.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «προσαρμόζω τη δόση μου», οι πελάτες της τράπεζας έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τη δόση του δανείου τους έως και 70%, ή να καταβάλλουν μόνο τους τόκους που αντιστοιχούν στο υπόλοιπό τους. Από την άλλη, εάν αυξηθούν τα εισοδήματά τους και το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν αύξηση της δόσεως έως και 100%.

Οι δυνατότητες προσαρμογής της δόσεως παρέχονται για μέγιστο χρονικό διάστημα έως και τριάντα έξι (36) μήνες καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου.

Της Μαρίας Χαμπή