You are here

Αυξάνει δόσεις δανείων η Τρ. Κύπρου

07/12/2022 06:45

Αύξηση των δόσεων των δανείων τους θα έχουν από το Μάρτιο του 2023, χιλιάδες πελάτες της Τρ. Κύπρου.

Σύμφωνα με γραπτό μήνυμα προς όλους τους δανειολήπτες πελάτες της, η BOCH αναφέρει ότι η αύξηση των δόσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 15/03/2023.

Όπως σημειώνεται στο μήνυμα, η μεθοδολογία υπολογισμού των βασικών επιτοκίων της τράπεζας θα περιλαμβάνει το κόστος χρηματοδότησης από τις χρηματαγορές (wholesale funding).

Συγκεκριμένα, η τράπεζα θα συμπεριλάβει το κόστος έκδοσης του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2021 (Senior Preferred Bond) στον υπολογισμό των βασικών επιτοκίων της τράπεζας.

Σημειώνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας να περιλάβει ανά πάσα στιγμή το κόστος νέων μελλοντικών χρηματοδοτήσεων από τις χρηματαγορές (wholesale funding) στη μεθοδολογία υπολογισμού των βασικών επιτοκίων της τράπεζας, εάν κριθεί απαραίτητο.

Όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις που συνδέονται με τα βασικά επιτόκια της τράπεζας επηρεάζονται από τη συμπερίληψη του κόστους χρηματοδότησης από τις χρηματαγορές. Οι πιστωτικές διευκολύνσεις που συνδέονται με το EURIBOR και το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB MRO) δεν επηρεάζονται από τη συμπερίληψη του κόστους χρηματοδότησης από τις χρηματαγορές στα βασικά επιτόκια της Τράπεζας Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, η τράπεζα ενδέχεται σε μεταγενέστερο στάδιο να τροποποιήσει τη μεθοδολογία ώστε να συνδέσει τα βασικά επιτόκια με άλλο επιτόκιο αναφοράς. Σε περίπτωση που το επιτόκιο αναφοράς αλλάξει, το σχετικό περιθώριο πάνω από το επιτόκιο αναφοράς ενδέχεται να αλλάξει αναλόγως.

Η BOCH ενδέχεται ακόμη να τροποποιήσει τη μεθοδολογία του υπολογισμού των βασικών επιτοκίων εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω πιθανών αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στις συνθήκες της αγοράς ή ενδεχόμενης μη διαθεσιμότητας του δείκτη που χρησιμοποιείται για το επιτόκιο αναφοράς.

Σε περίπτωση αλλαγής της μεθόδου υπολογισμού των βασικών επιτοκίων, όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται θα ενημερώνονται. Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους νομισματικούς και πιστωτικούς κανόνες που ισχύουν κάθε φορά.

Σε δεύτερο μήνυμα προς τους πελάτες της η Τρ. Κύπρου σημειώνει ότι η αλματώδης αύξηση των τιμών της ενέργειας και των ειδών διατροφής, οι πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης και τα φαινόμενα συμφόρησης από την πλευρά της προσφοράς εξακολουθούν να συντελούν στην άνοδο του πληθωρισμού.

Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη επαναφορά του πληθωρισμού σε χαμηλότερα επίπεδα, το Διοικητικό Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, επειδή ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλός και είναι πιθανόν να παραμείνει σε επίπεδα πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ για παρατεταμένη χρονική περίοδο, αναμένεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια περαιτέρω.

Καθώς οι τρέχοντες παράγοντες διαμόρφωσης του πληθωρισμού αρχίσουν να εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου και η εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα μεταδίδεται στην οικονομία και στον καθορισμό των τιμών, αναμένεται ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει, όπου σε τέτοια περίπτωση ενδεχομένως η ΕΚΤ να αποφασίσει να μειώσει τα επιτόκια.

Οι πιο πάνω αλλαγές επηρεάζουν τη δόση των πιστωτικών διευκολύνσεων που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ (επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης/ECB MRO rate), ανάλογα με τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας.

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, το EURIBOR επίσης βρίσκεται σε σταθερά ανοδική τάση τους τελευταίους μήνες. Το EURIBOR παρέχεται από το διαχειριστή του EURIBOR που είναι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Χρηματαγορών (European Money Markets Institute - EMMI2 ), και είναι δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται από καιρό σε καιρό.

Μεταβολές του EURIBOR επηρεάζουν τη δόση των πιστωτικών διευκολύνσεων που συνδέονται με το EURIBOR, ανάλογα με τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας.

Τα επιτόκια αναφοράς για πιστωτικές διευκολύνσεις σε κύρια ξένα νομίσματα (όπως το Δολάριο ΗΠΑ (USD), Στερλίνα (GBP), Ελβετικό Φράγκο (CHF), κτλ.), επίσης βρίσκονται σε ανοδική τάση τους τελευταίους μήνες.

Μεταβολές στα προαναφερθέντα επιτόκια αναφοράς επηρεάζουν τη δόση των πιστωτικών διευκολύνσεων που συνδέονται με τα επιτόκια αναφοράς για πιστωτικές διευκολύνσεις σε ξένο νόμισμα, ανάλογα με τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας.

Της Γεωργίας Χαννή