You are here

Όφελος €165 εκ. από μείωση επιτοκίων

13/03/2015 10:00
Γύρω στα €165 εκ. υπολογίζεται το συνολικό όφελος προς τους δανειολήπτες, μετά την ανακοίνωση της μείωσης του καταθετικού επιτοκίου 1% από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) και των συνακόλουθων μειώσεων των επιτοκίων από τις κυπριακές τράπεζες, όπως προκύπτει από ανακοινώσεις τραπεζών και δηλώσεις στελεχών τους.

Ωστόσο το όφελος αυτό δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες που ενδεχομένως να βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση λόγω της κρίσης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στα διαθέσιμα εισοδήματα του δανειολήπτη και στα χρήματα που θα μπορούσαν να διοχετευτούν στην αγορά.

Τόσο στην Τράπεζα Κύπρου όσο και στην Ελληνική Τράπεζα η μείωση στο επιτόκιο των δανείων αφορά τα δάνεια που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας, είτε αυτά είναι εξυπηρετούμενα, είτε μη εξυπηρετούμενα. Εκτός μένει ένας μεγάλος αριθμός δανείων που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (euribor).

Στην Τράπεζα Κύπρου τα δάνεια που συνδέονται με το euribor ανέρχονται στο 45% περίπου των δανείων, ενώ δάνεια συνδεδεμένα με το euribor υπάρχουν και στην Ελληνική Τράπεζα. Το επιτόκιο των συγκεκριμένων δανείων είχε μειωθεί με την πτώση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 0,23%. Ένας άλλος τρόπος να μειωθεί το επιτόκιο ενός δανείου συνδεδεμένου με το euribor, είναι να μειώσουν οι τράπεζες το περιθώριο κέρδους τους.

Τράπεζα Κύπρου: Είμαστε οι πιο φθηνοί
Η Τράπεζα Κύπρου είχε ανακοινώσει ότι από πρώτη Μαρτίου μειώνονται όλα τα δάνεια που συνδέονται με το βασικό της επιτόκιο κατά 1%.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η Τράπεζα Κύπρου κατόρθωσε μέσω του λογιστικού της συστήματός από την 1η Μαρτίου να μεταφράσει τη μείωση του επιτοκίου σε αυτόματη άμεση μείωση της δόσης για όλους τους δανειολήπτες. Παράλληλα ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, αν το επιθυμεί, να μην μειωθεί η δόση στο παρόν στάδιο αλλά να μειωθεί ο χρόνος αποπληρωμής και να λήξει το δάνειο πιο νωρίς.

Πηγές της τράπεζας ανέφεραν ότι παρά το γεγονός ότι άλλες τράπεζες ανακοίνωσαν μεγαλύτερες μειώσεις στα δανειστικά επιτόκιο από το 1%, ωστόσο η Τράπεζα Κύπρου παραμένει η πιο φθηνή, αφού ήδη είχε τα χαμηλότερα δανειστικά επιτόκια σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες. Παράλληλα, όπως μας αναφέρθηκε, τα χρήματα που εξοικονομεί ο δανειολήπτης μέσω της άμεσης μείωσης της δόσης, που κατάφερε να εφαρμόσει η τράπεζα μέσω του ηλεκτρονικού της συστήματος από 1η Μαρτίου, είναι χρήματα που μπορούν άμεσα να διοχετευτούν στην αγορά.

Από τη μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις, η τράπεζα είχε μια ζημιά της τάξης των €10 εκ., αφού πολλά από τα καταθετικά επιτόκια δεν μειώθηκαν άμεσα από 1η Μαρτίου, αφού είναι συνδεδεμένα με τη λήξη γραμματίων και λογαριασμών προθεσμίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην Τράπεζα Κύπρου επωφελήθηκαν από τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων 180.000 λογαριασμοί 94.000 πελατών με συνολικό ετήσιο όφελος για τους δανειζομένους ύψους €57,4 εκ.

Μείωση 2% στον συνεργατισμό

Ο συνεργατισμός επέβαλε καθολική μείωση επιτοκίου 2% σε όλα τα εξυπηρετούμενα δάνεια ακόμα και σε αυτά που σχετίζονται με το euribor

«Το κάναμε με έναν απλό αλλά ολοκληρωτικό τρόπο», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης.

Αυτή τη στιγμή το σύστημα του συνεργατισμού δεν μεταφράζει τη μείωση των επιτοκίων σε μείωση της δόσης, αλλά σε μείωση της περιόδου αποπληρωμής. Ο δανειολήπτης στον συνεργατισμό που επιθυμεί μείωση της δόσης του, πρέπει να το ζητήσει από το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα (ΣΠΙ) με το οποίο συνεργάζεται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ωστόσο ότι αναμένεται σύντομα η όλη διαδικασία να μπορεί να οργανωθεί πιο απλά, με μηχανογραφικά μέσα, ώστε αν το επιλέξει ο δανειολήπτης η μείωση της δόσης να γίνεται αυτόματα, χωρίς κάποια συγκεκριμένη εντολή.

Το πώς διαμορφώνονται τα επιτόκια μετά τη μείωση 2% διαφέρει από ΣΠΙ σε ΣΠΙ, ανάλογα με τα επιτόκιο που είχε προηγουμένως. Σε κάποια από τα ΣΠΙ το προηγούμενο επιτόκιο ήταν ιδιαίτερα ψηλό σε σχέση με άλλες τράπεζες, με αποτέλεσμα η μείωση να φέρνει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα που ήταν επιτόκια άλλων τραπεζών ή ΣΠΙ πριν τη μείωση.

Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αυτά θα επωφεληθούν το 50% της μείωσης, αν ζητήσουν αναδιάρθρωση και αν οι δανειολήπτες είναι συνεπείς για έξι μήνες θα πάρουν και το υπόλοιπο της μείωσης.

Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι ο συνεργατισμός έχει μετακυλήσει πλήρως τη μείωση του καταθετικού επιτοκίου κατά 1% στο δανειστικό.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι τα μεσοπρόθεσμα οφέλη θα είναι σημαντικά για όλους, αναφέροντας ότι «τα μεσοπρόθεσμα συμφέροντα μας είναι ταυτισμένα με τα συμφέροντα του πελάτη μας».

Όπως είπε, το μέγεθος της ένεσης που ο συνεργατισμός έχει βάλει στην οικονομία με τις μειώσεις στα επιτόκια είναι €90 εκ., την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι μαζί έχουν βάλει €75 εκ., όπως προκύπτει από ανακοινώσεις των τραπεζών.

«Εμείς έχουμε το ένα τέταρτο της αγοράς, αλλά έχουμε βάλει το 65% του συνόλου των οφελημάτων», ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννης, προσθέτοντας ότι ανάμεσα στους πελάτες του συνεργατισμού «υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ενθουσιασμός και ενδιαφέρον από τον κόσμο».

Όσον αφορά τη διαδικασία αναδιαρθρώσεων στο συνεργατισμό, ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι η διαδικασία είναι πιο αργή απ’ ότι θα επιθυμούσαν και για το λόγο αυτό λαμβάνονται συνεχώς μέτρα ώστε να μπορέσει να απλοποιηθεί όσο το δυνατό γίνεται.

Ελληνική Τράπεζα: Μεγαλύτερα περιθώρια για νέα δάνεια

Στην Ελληνική Τράπεζα μειώθηκαν επίσης 1% από πρώτη Μαρτίου όλα τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το βασικό τραπεζικό επιτόκιο εξυπηρετούμενα ή μη.

Η Ελληνική Τράπεζα είχε εξαγγείλει και πρόσθετη μείωση 0,35% στα νέα στεγαστική δάνεια, τα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου και τα δάνεια για αγορά οικοπέδου με σκοπό τη στέγαση.

Με την πτώση του επιτοκίου μειώθηκε είτε η δόση του δανείου, είτε η περίοδος αποπληρωμής ανάλογα με το τι λέει το συμβόλαιο που έχει γίνει με τη σύναψη του δανείου ή ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο πελάτης. Η μείωση και στην περίπτωση της Ελληνικής Τράπεζας δεν αφορά δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το euribor.

Η πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας Ειρένα Γεωργιάδου είχε αναφέρει παλαιότερα, ότι με τη μείωση του δανειστικού επιτοκίου κατά 1% θα ωφεληθούν περίπου 20 χιλ. πελάτες και το συνολικό ετήσιο όφελος από το μειωμένο κόστος δανεισμού θα ανέλθει σε €13,5 εκ.

Παράλληλα πηγές της Ελληνικής Τράπεζας ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι με την εφαρμογή του νόμου των εκποιήσεων και την αναμενόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων, θα δοθεί περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια.

Αναφέρθηκε επίσης ότι η Ελληνική Τράπεζα έχει μια άνετη ρευστότητα, λόγω της αυξημένης ροής καταθέσεων και παράλληλα της μη εξάρτησης της από τον ELA και την ΕΚΤ, κάτι που της δίνει μεγαλύτερη άνεση ως προς τη χορήγηση νέων δανείων.