You are here

Ανάκληση άδειας DFG Meze Model

15/03/2019 11:44

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ της εταιρείας DFG Meze Model Ltd συνέπεια της απόφασης της εταιρείας να δηλώσει γραπτώς ότι επιθυμεί την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε επίσης ότι έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ ColmexPro Ltd για πιθανές παραβάσεις του περί επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και ρυθμιζόμενων αγορών νόμου του 2007, και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών.

Ειδικότερα, η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της εταιρείας με:

i. Το άρθρο 28(1) του Ν.144(Ι)/2007, σύμφωνα με το οποίο η Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) οφείλει να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας, ως αυτές προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ του Ν.144(Ι)/2007, και ειδικότερα, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18(2)(α) και 18(2)(δ) του Ν.144(Ι)/2007 και στην παράγραφο 16 της οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012.

ii. Το άρθρο 36(1)(α) του Ν.144(Ι)/2007, αναφορικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των €50.000. Η εταιρεία κατέβαλε το ποσό των €50.000 άμεσα.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του παγίου ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚ.