You are here

ΕΚ: Πρόστιμο €6 χιλ. στην Ocean

01/07/2010 14:50
Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €6 χιλ. επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Ocean Tankers αναφορικά με παράβαση άρθρου του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμου του 2007. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΚ στην Αναθεωρημένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, οι αναθεωρημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από τους αναθεωρημένους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και συγκεκριμένα σύμφωνα με όλες τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/ Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Παράλληλα, οι αναθεωρημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν τους ετήσιους λογαριασμούς της μητρικής εταιρίας που καταρτίζονται με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο.

Πρόστιμο €5 χιλ. αφορά την παράβαση του άρθρου 9(4)(γ)(i) του Νόμου και €1 χιλ. για την παράβαση του άρθρου 9(4)(γ)(ii) του ιδίου Νόμου.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚ έλαβε υπόψη της τη βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του και τη σημασία που προσδίδει η Επιτροπή στην υποχρέωση κατάρτισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με βάση το προβλεπόμενο από το Νόμο Ν.190(Ι)/2007 πλαίσιο και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς τα οποία προάγουν τη διαφάνεια σε σχέση με την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη, γεγονός που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Επίσης, λήφθηκε υπόψη η σοβαρότητα που προσδίδει η Επιτροπή στην υποχρέωση κατάρτισης πλήρους συμπληρωμένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη.

Γ.Χ.